Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Зінченко Н.О. Теорія симулякра Ж.Бодрійяра: історико-філософський аспект [Автореферат] : автореф.дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Зінченко Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
727.
Агеєв Д.В. Теорія та методи структурного та параметричного синтезу мультисервісних накладених мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Агеєв Д.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
728.
Кузьменко Б.В. Теплове самозаймання пиловугільних сумішей [Книга] / Б.В. Кузьменко, І.А. Мальчевський ; НАНУ ; Ін-т вугільних енерготехнологій. – Київ : Наукова думка, 2011. – 279 с. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 272-275. – ISBN 978-966-00-1078-9
729.
Будник А.Ф. Тепломасоперенос в процесах і матеріалах дизайну матеріалів [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / А.Ф. Будник. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 159 с. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-657-261-8
730.
Поплавська І.В. Територіальна організація готельного господарства України [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Поплавська І.В.; Попласька І.В. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010
731.
Зиневич Т.Н. Термодинамика раскисления железа кремнием и металлами Ya группы [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Зиневич Т.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985
732.
Несторак Ю.С. Термостабілізація полістиролу імідофеніл(мет)акрилатами [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Несторак Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
733.
Шапошникова Л.В. Тернистый путь Красоты [Книга] / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2001. – 335, [1] c., [416] л. фотоил. – Библиогр. в примеч.: с. 312-325. – ISBN 5-86988-112-0
734.
Манив З.А. Территориальная организация строительно-индустриального кмплекса Ивано-Франковской области УССР [Дисертація] : дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Манив З.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1988
735.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
736.
Технология альтернативных топлив [Книга] : конспект лекций для студентов спец. 7.091605 "Химическая технология высокомолекулярных соединений" / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Сумский гос. ун-т ; Шосткинский ин-т ; [сост. М.Ф. Буллер]. – Сумы : Сумский государственный университет, 2011. – 151 с. : табл. – Библиогр.: с. 150
737.
Головата Л. Товариство "Просвіта" у Львові, 1868-1939 [Книга] : покажчик видань / Лариса Головата, Люба Сущ, Ольга Бербека ; НАНУ ; Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника ; Відділення "Наукова бібліографія і книгознавство". – 2-ге вид., виправл. і доп. – Львів, 2008. – 520 с., [24] с. іл. – ISBN 978-966-02-4677-5
738.
Браун Д. Точка обману [Книга] = Deception point / Ден Браун ; [пер. з англ. В. Горбатько]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – Парал. тит. арк. англ.- Від авт. бестселера "Код да Вінчі". – ISBN 978-966-14-0912-4
739.
Сізова К.Л. Трансформація міметичних принципів портретування в українській прозі XIX - XX століть [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора філологічних наук : 10.01.01 / Сізова К.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
740.
Рерих Е.И. Три Ключа [Книга] : [посвящается 130-летию со дня рождения Елены Ивановны Рерих] / Е.И. Рерих. – Москва ; Київ : Междунар. Центр Рерихов ; Междунар. обществ. организация "Укр. Рериховское о-во" ; Майстерня кн., 2009. – 47, [1] с. : портр. – Текст парал. на укр. и рус. языках. – (Жива Етика українською мовою). – ISBN 978-966-2260-16-8
741.
Труди Київської Духовної Академії [Журнал]. – Київ, 1860-
742.
Труды Объединенного Научного Центра проблем космического мышления [Книга] / А.Д. Арманд, А.Л. Баркова, В.Г. Буданов, И.А. Герасимова, Т.П. [и др.] Григорьева; [авт. тома: Арманд А.Д. и др. ; редкол.: Т. П. Григорьева (гл. ред.) и др.]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 978-5-86988-181-6
743.
Труды Объединенного Научного Центра проблем космического мышления [Книга] / [авт. тома: Багинская (Гурджи) В.И. и др. ; редкол.: Т. П. Григорьева (гл. ред.) и др.]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 978-5-86988-206-6
744.
Рерих Е.И. У порога Нового Мира [Книга] / Елена Рерих. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2000. – 462, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Большая Рериховская библиотека / [редкол.: Т.О. Книжник, Н.Г. Михайлова, Л.В. Шапошникова]). – ISBN 5-86988-085-8
745.
Солдатенко В.Ф. У пошуках соціальної й національної гармонії [Книга] : (ескізи до історії українсського комунізму) / В.Ф. Солдатенко ; НАНУ ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Світогляд, 2006. – 479 с. – ISBN 966-8837-13-4
746.
У скарбниці наукової бібліотеки [Книга] : каталог виставки особистої колекції професора Валентина Андрійовича Сминтини / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [упор. : М.О. Подрезова, Т.М. Шершун ; наук. ред. О.В. Полевщикова ; бібліогр. ред. : Н.В. Мусієнко, О.В. Суровцева]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 108 с., [28] с. іл. – (Книжкові колекції Наукової бібліотеки Одеського (Новоросійського) університету). – ISBN 978-966-190-304-2
747.
Лизанець П.М. Угорсько-український словник сталих словосполучень та виразів [Книга] = Magyar-Ukran allandosult szokapcsolatok es kifejezesek szotara / Петро Лизанець. – Ужгород : Карпати, 2009. – 560 с. – ISBN 978-966-671-170-3
748.
Юр"єв Е.В. Удосконалення нафтогазового сепараційного обладнання газорідинних сумішей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Юр"єв Е.В. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011
749.
Тригуб І.Г. Удосконалення процесу випалу вапняку на основі управління режимом завантаження шахтної протитокової печі [Автореферат] : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.16.02 / Тригуб І.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2011
750.
Черненко В.И. Украина - выход из лабиринта [Книга] : очерки об украинском самосознании и путях преодоления распада общества и государства / Виктор Черненко. – Киев : Саммит-книга, 2010. – 360 с. – ISBN 978-966-7889-42-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex