Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Сєрікова Т.М. Регіональна економіка у схемах і таблицях [Книга] : навчально-практичний посібник / Сєрікова Т.М., Гіковата Н.К., Шумська Г.М. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 166-173. – ISBN 978-966-676-399-3
652.
Коваленко С.О. Регуляторні ритми гемодинаміки та їх індивідуальні особливості у людей [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Коваленко С.О. ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009
653.
Репертуар української книги, 1798-1916 [Книга] : матеріали до бібліографії. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАНУ. – ISBN 966-02-2783-3
654.
Репертуар української книги, 1798-1916 [Книга] : матеріали до бібліографії. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАНУ. – ISBN 966-02-3154-7
655.
Репертуар української книги, 1798-1916 [Книга] : матеріали до бібліографії. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАНУ. – ISBN 966-02-3489-9
656.
Речник української культури. Майк Йогансен у спогадах, листах, матераілах [Книга]. – Київ : Рада, 2003. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 182-186. – ISBN 966-7087-55-7
657.
Рівняння математичної фізики. Метод ортогональних многочленів [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Г.Я. Попов [та ін.] ; [ред. Н.Я. Рихтік]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 118 с. – Бібліогр.: с. 114-115. – ISBN 978-966-190-365-3
658.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
659.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
660.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
661.
Розвиток православ"я на Півдні України, кінець ХVIII - початок ХХ ст. [Книга] : (на матеріалах Херсонської губернії та Південної Бессарабії) : бібліографічний покажчик / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [авт.-упоряд. : В.В. Самодурова, Н.М. Діанова, В.С. Кочмар ; наук. ред. Н.М. Діанова ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 440 с., [32] с. іл. – ISBN 978-966-190-391-2
662.
Соколовська І.С. Розробка науково-методичних засад удосконалення системи нормативних документів в галузі електроенергетики України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Соколовська І.С. ; Київ. нац. ун-т технології та дизайну. – Київ, 2011
663.
Штапура Є.В. Розробка технології комбінованої продувки рідкої сталі в ковші з метою удосконалення перемішування та зниження кількості неметалевих включень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Штапура Є.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2011
664.
Вербовикова Е.А. Роль вторичных мессенджеров и сопряженных с ними систем фосфорилирования белков в регуляции транскрипционной активности ядер печени крыс при лучевом поражении и в условиях защиты серотонином [Дисертація] : дисс. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Вербовикова Е.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
665.
Новосельская Л.П. Роль свободных L-аминокислот и нуклеотидов в формировании вкуса и запаха искусственного ароматизатора мяса [Дисертація] : дисс. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Новосельская Л.П. ; Укр. НИИ мясной и молочной промышленности. – Киев, 1986
666.
Куйбеда В.В. Роль системы циклических нуклеотидов в механизме действия фенилимидазотиазолов [Дисертація] : дисс. ... д-ра биол. наук : 03.00.04 / Куйбеда В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985
667.
Жовтий С.А. Роль українців у розвитку російської культури в другій половині XVII - XVIII століттях [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Жовтий С.А. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011
668.
Журба М.А. Російський політичний лібералізм першої чверті XIX століття [Книга] : [монографія] / М.А. Журба, А.М. Гренишен. – Київ : МП Леся, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 163-175. – ISBN 966-8126-77-4
669.
Россия и страны Содружества Независимых Государств [Журнал] / Федеральная служба государственной статистики. – Москва
670.
Россия и страны Содружества Независимых Государств [Журнал] / Федеральная служба государственной статистики. – Москва
671.
Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] : розділ "Н Будівництво" / А.Г. Бровкін [та ін.] ; [гол. ред. О.С. Онищенко] ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 2010. – 600 с. – ISBN 978-966-02-5701-6
672.
Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] : розділ "Ж Техніка і технічні науки у цілому" / Н.О. Артюшенко [та ін.] ; [гол. ред. О.С. Онищенко] ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-02-5564-7
673.
Русская словесность в школах Украины [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев : Педагогічна преса, 1996-
674.
Русский язык в Украине [Книга] : в 2 кн. / Киев. центр полит. исслед. и конфликтологии ; Центр "Правова держава" ; под ред. М.Б. Погребинского. – Харьков : Харьк. частный музей город. усадьбы. – ISBN 1-2345-678-9
В книге проанализированы взятые Украиной международные обязательства в языковой сфере; проведен сравнительный анализ законодательства Украины в языковой сфере с законодательствами других стран с неоднородным в языковом отношении населением. Рассмотрены решения по языковым вопросам, которые принимались местными органами власти. Проанализирована реальная практика функционирования русского языка, а также позиции и действия политических партий и общественных организаций по отношению к проблеме русского языка в Украине.
675.
Русский язык в Украине [Книга] : в 2 кн. / Киев. центр полит. исслед. и конфликтологии ; Центр "Правова держава" ; под ред. М.Б. Погребинского. – Харьков : Харьк. частный музей город. усадьбы. – ISBN 978-966-8246-99-2
В книге приводятся результаты социологических исследований языковой ситуации в Украине и анализа государственной статистики. Рассматриваются вопросы распространенности русского и украинского языков; динамики языковой ситуации за годы независимости; языковых предпочтений украинцев; отношения к государственной языковой политике; опыта языковой дискриминации; отношения к официальному статусу языков; языковой политики в образовании; выбора языка общения вне дома и работы; отношения к языковому регулированию на телевидении и в кинопрокате; использованию языков в рабочих ситуациях и в общении с чиновниками; интегральной частоты использования языков; уровня престижности языков; языковой траектории украинцев; выбора языка потребления медиа; выбора языка общения с друзьями и коллегами, языкового состава социальных сетей.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,