Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Шепелєв С.Є. Синаптична передача в скелетних м"язах за умов експерементально створеного дефіциту вітаміну В1 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біологічних наук:03.00.13 / Шепелєв С.Є.; Шепєлєв С.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011
677.
Тавровський І.І. Синтез робастного регулятора заданої структури для процесу кристалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Тавровський І.І. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011
678.
Мельник Р.С. Система адміністративного права України [Книга] : монографія / Р.С. Мельник. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – 400 с. – Бібліогр.: с. 365-397. – ISBN 978-966-610-178-8
679.
Антонова І.В. Система оцінки ризику розвитку професійно обумовлених захворювань на основі нечіткої логіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Антонова Ірина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
680.
Бачинський М. "Сіріють у сумерках півночі шатра..." [Книга] : (до сильвети Леоніда Бачинського, (1896-1989) / Михайло Бачинський ; [відп. ред. М.М. Романюк ; заг. ред. тексту М. Пономаренко] ; НАНУ ; Львівська нац. наукова б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2009. – 268 с. : фото. – Бібліогр.: Додатки: 177-258. – ISBN 978-966-02-5162-5
681.
Руссєв А.В. Скінченні підгрупи і спряженість у групах скінченних автоматів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Руссєв А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
682.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
683.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
684.
Мушкетик Ю.М. Смерть Сократа [Книга] : повісті, оповідання / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2008. – 318 с. – В змісті повісті: Суд над Сенекою ; Жовтий цвіт кульбаби ; Літній птах на зимовому березі, також оповідання: Селена. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4577-5
685.
Кочарян Г.С. Современная сексология [Книга] / Г.С. Кочарян. – Киев : Ника-Центр, 2007. – 398, [2] с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-521-443-4
686.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
687.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
688.
Иоанн Блаженный Соловки - Вторая Голгофа [Книга] / Блаженный Иоанн. – 6-е изд., исправл. – Киев : Саммит-книга, 2011. – 560 с. : илл. – ISBN 978-966-7889-67-8
689.
Шапошникова Л.В. Сотрудница Космических Сил [Книга] : сборник статей / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2009. – 284, [4] с., [31] л. фотоил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-86988-213-4
690.
Солнцев С.И. Социальная теория распределения [Книга] / С.И. Солнцев, М.И. Туган-Барановский, А.Д. Билимович ; под ред. М.Г. Покидченко, Е.Н. Калмычковой ; Российская акад. наук, Ин-т экономики ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Экономический ф-т ; Центр общественных наук. – Москва : Наука, 2009. – 440 с. – (Российская экономическая мысль / редкол. : Ю.М. Осипов, В.С. Автономов, В.П. Колесов ; сост. М.Г. Покидченко). – ISBN 978-5-02-037022-7
691.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3. Философия [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 1. – 2011. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
692.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
693.
Чапка М. Соціально-психологічний словник [Книга] / Мирослав Чапка, Уршула Контни ; Гурносльоньська вища шк. пед. ім. кардинала А. Хлонда в Мисловіцах. – Мисловіце : Гурносльоньська вища шк. пед. ім. кардинала А. Хлонда, 2010. – 518, [1] с. – Бібліогр. : с. 517-518. – ISBN 978-83-89032-54-6
694.
Ненько О.Є. Соціологічна концептуалізація гумористичного дискурсу як прояву політичної свідомості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.01 / Ненько О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011
695.
Лукашевич М.П. Соціологія релігії [Книга] : навчальний посібник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 224 с. : табл. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-733-7
696.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
697.
Башмакова Н.В. Спектральні прояви взаємодії ізохінолінових алкалоїдів з ДНК [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.05 / Башмакова Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
698.
Пундик І.П. Спектроскопічні прояви взаємодії електронних та коливальних елементарних збуджень в напівпровідникових наноструктурах [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Пундик І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
699.
Співробітники Одеського національного університету імені І.І. Мечникова - лауреати державних нагород України [Книга] : інформаційне видання / [авт.-упор. : А.П. Бахчиванжи, В.П. Пружина ; відп. ред. М.О. Подрезова] ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка. – Одеса : Астропринт, 2010. – 143 с. : фото. – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-966-190-432-2
700.
Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці [Книга] : матеріали Міжнародних книгознавчих читань, (Одеса, 14-16 вересня 2009 р.) : [збірник статей] / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [упоряд. : О.В. Полевщикова, В.В. Самодурова, О.В. Суровцева ; наук. ред. І.С. Грєбцова ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-190-358-5
В книзі також: Д.М. Парафіло, И.В. Пигулевская, Е.В. Полевщикова, Е.А. Родзиховская, Е.В. Савельева, В.В. Самодурова
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex