Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Марушкевич А.А. С.А. Ананьїн (1873-1942): педагогічні ідеї [Книга] : (цикл лекцій) : навчальний посібник з педагогіки / А.А. Марушкевич, Н.В. Кошечко ; КНУТШ, Ф-т психології. – Київ : Обрії, 2011. – 151, [1] с. – Бібліогр. на початку лекцій. – ISBN 978-966-2278-04-0
677.
Абрамова Н.Т. Самосознание и культура [Книга] / Н.Т. Абрамова, А.А. Воронин, Ф.Т. Михайлов ; Российская акад. наук, Ин-т философии. – Москва : Наука, 2009. – 211 с. – Библиогр.: с. 207-209. – ISBN 978-5-02-036840-8
678.
Ліцман Ю.В. Самостійна робота студентів при вивченні хімії [Книга] : навчальний посібник [для студ. нехімічних спец. вищих навч. закладів] / Ю.В. Ліцман, Л.І. Марченко, С.Ю. Лебедєв. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 349 с. – Бібліогр.: с. 340-341. – ISBN 978-966-657-338-7
679.
Світ фінансів [Журнал] = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
680.
Самчук З.Ф. Світоглядні основи соціально-філософського дослідження ідеології: проблема критеріїв та пріоритетів вибору [Книга] : монографія : [у 2 т.] / Зореслав Самчук ; АПН України, Ін-т вищої освіти. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС. – ISBN 978-966-348-204-0
681.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
682.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
683.
Святослав Николаевич Рерих [Книга] : биобиблиографический указатель : к 100-летию со дня рождения. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2004. – 100, [4] с. : портр. – ISBN 5-86988-142-0
684.
Афоніна І.О. Селективне електрохімічне вилучення паладію з сировини і його застосування при електросинтезі каталітично активних структур [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Афоніна І.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011
685.
Дашвар Л. Село не люди [Книга] / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-343-741-5
686.
Шепелєв С.Є. Синаптична передача в скелетних м"язах за умов експерементально створеного дефіциту вітаміну В1 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біологічних наук:03.00.13 / Шепелєв С.Є.; Шепєлєв С.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011
687.
Тавровський І.І. Синтез робастного регулятора заданої структури для процесу кристалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Тавровський І.І. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011
688.
Мельник Р.С. Система адміністративного права України [Книга] : монографія / Р.С. Мельник. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – 400 с. – Бібліогр.: с. 365-397. – ISBN 978-966-610-178-8
689.
Антонова І.В. Система оцінки ризику розвитку професійно обумовлених захворювань на основі нечіткої логіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Антонова Ірина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
690.
Бачинський М. "Сіріють у сумерках півночі шатра..." [Книга] : (до сильвети Леоніда Бачинського, (1896-1989) / Михайло Бачинський ; [відп. ред. М.М. Романюк ; заг. ред. тексту М. Пономаренко] ; НАНУ ; Львівська нац. наукова б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2009. – 268 с. : фото. – Бібліогр.: Додатки: 177-258. – ISBN 978-966-02-5162-5
691.
Руссєв А.В. Скінченні підгрупи і спряженість у групах скінченних автоматів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Руссєв А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
692.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
693.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
694.
Мушкетик Ю.М. Смерть Сократа [Книга] : повісті, оповідання / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2008. – 318 с. – В змісті повісті: Суд над Сенекою ; Жовтий цвіт кульбаби ; Літній птах на зимовому березі, також оповідання: Селена. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4577-5
695.
Кочарян Г.С. Современная сексология [Книга] / Г.С. Кочарян. – Киев : Ника-Центр, 2007. – 398, [2] с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-521-443-4
696.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
697.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
698.
Иоанн Блаженный Соловки - Вторая Голгофа [Книга] / Блаженный Иоанн. – 6-е изд., исправл. – Киев : Саммит-книга, 2011. – 560 с. : илл. – ISBN 978-966-7889-67-8
699.
Шапошникова Л.В. Сотрудница Космических Сил [Книга] : сборник статей / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2009. – 284, [4] с., [31] л. фотоил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-86988-213-4
700.
Солнцев С.И. Социальная теория распределения [Книга] / С.И. Солнцев, М.И. Туган-Барановский, А.Д. Билимович ; под ред. М.Г. Покидченко, Е.Н. Калмычковой ; Российская акад. наук, Ин-т экономики ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Экономический ф-т ; Центр общественных наук. – Москва : Наука, 2009. – 440 с. – (Российская экономическая мысль / редкол. : Ю.М. Осипов, В.С. Автономов, В.П. Колесов ; сост. М.Г. Покидченко). – ISBN 978-5-02-037022-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,