Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Паттерны проектирования [Книга] = Head first design patterns / Эрик Фримен [и др.] ; [пер. с англ. Е. Матвеев]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 646 с. : илл. – ISBN 978-5-459-00435-9
702.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
703.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
704.
Педагогіка толерантності [Журнал] : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
705.
Малик Г.Д. Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього документознавця [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Малик Г.Д. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2011
706.
Коломієць Л.В. Перекладознавчі семінари: актуальні теоретичні концепції та моделі аналізу поетичного перекладу [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.В. Коломієць ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 528 с. – Бібліогр.: с. 505-518. – ISBN 978-966-439-405-2
707.
Огнєва Л. Перлини українського монументального мистецтва на Донеччині [Книга] / Людмила Огнєва ; [за ред. Я.Довгана]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 51, [1] с., [6] арк. кольор. іл. : іл. – Ім"я авт. також: Врадій, Людмила. – Бібліогр.: с. 52
708.
Персонал [Журнал] : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
709.
Перспективы развития фундаментальных и прикладных исследований в области физики, химии и биологии воды [Книга] = Prospects of development of fundamental and applied investigations in the field of water physics, chemistry and biology / [В.В. Гончарук и др.] ; под. ред. В.В. Гончарука ; [НАН Украины, Ин- коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского]. – Киев : Наукова думка, 2011. – 406, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ.-Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 346-404. – (Проект "Наукова книга" = Project "Scientific book"). – ISBN 978-966-00-1129-8
710.
Петрологія і геохімія чарнокітоїдів Українського щита [Книга] / [С.Г. Кривдік та ін. ; ред. О.І. Калашникова] ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ : Наукова думка, 2011. – 215, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 208-214. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1084-0
711.
Грищенко В.І. Підвищення ефективності багатоядерних мережних процесорів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Грищенко В.І. ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011
712.
Цірук В.Г. Підвищення точності навігаційних систем за рахунок удосконалення методів їх корекції та технологічного відпрацювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Цірук В.Г. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
713.
Ведмедюк А.Д. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації фізкультурно-оздоровчої діяльності молоді за місцем проживання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ведмедюк А.Д. ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2011
714.
Чернігівська Н.С. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чернігівська Н.С. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2011
715.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
716.
Алексеєва А.Л. Підручник з англійської мови для студентів-істориків [Книга] : підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Л. Алексеєва, О.В. Лабенко ; КНУТШ. – 2-е вид., виправл. – Київ : Київський університет, 2011. – 274, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 268. – ISBN 978-966-439-388-8
717.
Соломарська О.О. Підручник французької мови [Книга] / О.О. Соломарська ; КНУТШ. – 3-те вид. допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 2011. – 199 с. – (Бібліотека інституту філології)
718.
Трачевский В.В. Плазмохимическая модификация магнитных носителей информации [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Трачевский В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
719.
Куприн А.И. Повести. Рассказы [Книга] / А.И. Куприн. – Баку : Азернешр, 1984. – 384, [1] с., включ. обл. – Содерж.: Гранатовый браслет ; Поединок ; Allez! ; Тапер ; Штабс-капитан Рыбников ; Механическое правосудие ; Ночная фиалка ; Анафема ; Ю-ю
720.
Левицький А.Е. Поглиблений курс теоретичної фонетики англійської мови [Книга] = An advanced course of the theory of english phonetics : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Е. Левицький, Л.А. Гаращук. – Вінниця : ПП Фоліант, 2005. – 80 с. – Назва на обкл. книги на англ. мові. – Бібліогр.: с. 69-70. – ISBN 966-8634-08-X
721.
Гримм Я. Подарки маленьких людей [Книга] : сказки, собранные братьями Гримм : [для младшего и среднего школьного возраста : пер. с нем.] / Я. Гримм, В. Гримм; [сост. и вступ. ст. П.Б. Маслака] ; ил. Ф. Грот-Иоганна, Р. Лейнвебера. – Каменск-Шахтинский : Станица, 1992. – 229, [3] с. – Текст печатается по изданию: Сказки, собранные братьями Гримм. Санкт-Петербург, 1894. – ISBN 5-8218-0001-3
722.
Податкова політика України [Книга] : навчальний посібник : до 90-річчя навчального закладу / П.В. Мельник [та ін.] ; за ред. П.В. Мельника ; Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Наук.-дослідний центр з проблем оподаткування [та ін.]. – Київ : Знання України, 2010. – 505 с. – ISBN 978-966-316-288-1
723.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
724.
Податковий кодекс України [Книга] : із змінами і доповненнями станом на 7 лютого 2011 р. : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 424 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-034-8
725.
Сало І.В. Податковий менеджмент у банку [Книга] : монографія / І.В. Сало, Н.Г. Євченко. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 187 с. – Бібліогр.: с. 176-187. – ISBN 978-966-8958-38-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,