Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
677.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
678.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
679.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
680.
Зарецький О.В. Офіційний та альтернативний дискурси. 1950 - 80-ті роки в УРСР [Книга] / Олексій Зарецький ; [відп. ред. М.Коцюбинська]. – [Вид. 2-е, випр. та допов.]. – Київ : Ін-т укр. мови НАН України, 2008. – 440 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 413-443 та у підрядк. прим. – ISBN 966-306-016-6
681.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
682.
Анпілова Є.С. Оцінка якості поверхневих вод методами сучасних геоінформаційних технологій (на прикладі р. Сіверський Донець) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Анпілова Є.С. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011
683.
Троицкий В.М. Очерки семейной хроники [Книга] : в 3-х ч. / В.М. Троицкий ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле". – Тула : Гриф и К, 2005. – 719 с. – (Источники по истории Куликова поля ; Вып. 2). – ISBN 5-8125-0606-X
684.
Кузьмина Л.М. Павел Сухой и его крылатые шедевры [Книга] / Лидия Кузьмина. – Минск : Беларусь, 2010. – 392 с. : илл. – ISBN 978-985-01-0882-1
685.
Єфіменко В.М. Павло Родіонович Романчук [Книга] / [Єфіменко В.М. ; редкол. : Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко, М.Ф. Городній, В.М. Єфіменко, Л.І. Коваленко, В.Ф. Колесник, Г.М. Кривошея, Я.Б. Олійник, О.А. Сай, Г.Ф. Семенюк] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 90 с. : фотоіл. – На обкл. назва серії : Видатні вихованці та педагоги. - Додатки: с. 67-90. – Бібліогр.: с. 66. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
686.
Памятки української мови і літератури [Книга] = Monumenta linguae necnon litterarum ucrainensium. – У Львові (Львів) : Накл. Наук. т-ва імені Шевченка
687.
Паттерны проектирования [Книга] = Head first design patterns / Эрик Фримен [и др.] ; [пер. с англ. Е. Матвеев]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 646 с. : илл. – ISBN 978-5-459-00435-9
688.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
689.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
690.
Педагогіка толерантності [Журнал] : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
691.
Малик Г.Д. Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього документознавця [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Малик Г.Д. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2011
692.
Коломієць Л.В. Перекладознавчі семінари: актуальні теоретичні концепції та моделі аналізу поетичного перекладу [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.В. Коломієць ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 528 с. – Бібліогр.: с. 505-518. – ISBN 978-966-439-405-2
693.
Огнєва Л. Перлини українського монументального мистецтва на Донеччині [Книга] / Людмила Огнєва ; [за ред. Я.Довгана]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 51, [1] с., [6] арк. кольор. іл. : іл. – Ім"я авт. також: Врадій, Людмила. – Бібліогр.: с. 52
694.
Персонал [Журнал] : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
695.
Перспективы развития фундаментальных и прикладных исследований в области физики, химии и биологии воды [Книга] = Prospects of development of fundamental and applied investigations in the field of water physics, chemistry and biology / [В.В. Гончарук и др.] ; под. ред. В.В. Гончарука ; [НАН Украины, Ин- коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского]. – Киев : Наукова думка, 2011. – 406, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ.-Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 346-404. – (Проект "Наукова книга" = Project "Scientific book"). – ISBN 978-966-00-1129-8
696.
Петрологія і геохімія чарнокітоїдів Українського щита [Книга] / [С.Г. Кривдік та ін. ; ред. О.І. Калашникова] ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ : Наукова думка, 2011. – 215, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 208-214. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1084-0
697.
Грищенко В.І. Підвищення ефективності багатоядерних мережних процесорів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Грищенко В.І. ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011
698.
Цірук В.Г. Підвищення точності навігаційних систем за рахунок удосконалення методів їх корекції та технологічного відпрацювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Цірук В.Г. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
699.
Ведмедюк А.Д. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації фізкультурно-оздоровчої діяльності молоді за місцем проживання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ведмедюк А.Д. ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2011
700.
Чернігівська Н.С. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чернігівська Н.С. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex