Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Грибинча А. Основы проведения внешнеэкономической деятельности [Книга] / А. Грибинча, Р. Евсюкова, К. Долгий ; Inst. de Relatii Intern. din Moldova. – Кишинэу : ИРИМ, 2008. – 365 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 354-356. – ISBN 978-9975-9764-2-8
677.
Боресков А.В. Основы работы с технологией CUDA [Книга] / Боресков А.В., Харламов А.А. – Москва : ДМК Пресс, 2010. – 232 с. : илл. + CD. – На CD резмещена б-ка CUDA. – ISBN 978-5-94074-578-5
678.
Голокоз П.П. Особенности дифракции света на ультразвуке, обусловленные конечным соотношением скоростей взаимодействующих волн [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Голокоз П.П. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
679.
Кочетов Г.М. Особенности структуры пористых металлоксидных конденсатов на основе 3d - металлов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кочетов Г.М. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
680.
Дербасова Н.М. Особливості ліквідації токсичних відходів, що утворюються при виробництві та переробці боєприпасів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Дербасова Н.М. ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2011
681.
Строгуш Н.С. Особливості ліпідного складу шкіри овець різних порід і вовни у зв"язку з її ростом та фізико-хімічними параметрами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. сільськогосподар. наук : 03.00.04 / Строгуш Н.С. ; Ін-т біології тварин НААН. – Львів, 2011
682.
Джуряк М.П. ОУН і УПА на Буковині: спогади, свідчення і матеріали про визвольну боротьбу [Книга] / Микола Джуряк. – Чернівці : Золоті литаври. – ISBN 978-966-407-036-9
683.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
684.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
685.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
686.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
687.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
688.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
689.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
690.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
691.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
692.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
693.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
694.
Зарецький О.В. Офіційний та альтернативний дискурси. 1950 - 80-ті роки в УРСР [Книга] / Олексій Зарецький ; [відп. ред. М.Коцюбинська]. – [Вид. 2-е, випр. та допов.]. – Київ : Ін-т укр. мови НАН України, 2008. – 440 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 413-443 та у підрядк. прим. – ISBN 966-306-016-6
695.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
696.
Анпілова Є.С. Оцінка якості поверхневих вод методами сучасних геоінформаційних технологій (на прикладі р. Сіверський Донець) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Анпілова Є.С. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011
697.
Троицкий В.М. Очерки семейной хроники [Книга] : в 3-х ч. / В.М. Троицкий ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле". – Тула : Гриф и К, 2005. – 719 с. – (Источники по истории Куликова поля ; Вып. 2). – ISBN 5-8125-0606-X
698.
Кузьмина Л.М. Павел Сухой и его крылатые шедевры [Книга] / Лидия Кузьмина. – Минск : Беларусь, 2010. – 392 с. : илл. – ISBN 978-985-01-0882-1
699.
Єфіменко В.М. Павло Родіонович Романчук [Книга] / [Єфіменко В.М. ; редкол. : Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко, М.Ф. Городній, В.М. Єфіменко, Л.І. Коваленко, В.Ф. Колесник, Г.М. Кривошея, Я.Б. Олійник, О.А. Сай, Г.Ф. Семенюк] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 90 с. : фотоіл. – На обкл. назва серії : Видатні вихованці та педагоги. - Додатки: с. 67-90. – Бібліогр.: с. 66. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
700.
Памятки української мови і літератури [Книга] = Monumenta linguae necnon litterarum ucrainensium. – У Львові (Львів) : Накл. Наук. т-ва імені Шевченка
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,