Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Шукла Д. Основы Windows Workflow Foundation [Книга] = Essential Windows Workflow Foundation / Дхарма Шукла, Боб Шмидт ; [пер. з англ. А. Слинкина]. – Москва : ДМК Пресс, 2008. – 352 с. : илл., табл. + Прил.: с. 316-344. – ISBN 5-94074-400-1
677.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
678.
Моисеенко Е.Г. Основы обеспечения экономической безопасности региональных объединений государств [Книга] : теория, методология : монография / Е.Г. Моисеенко ; Ин-т междунар. отношений Молдовы. – Кишинэу : IRIM, 2011. – 280 p. : ил., табл. – Библиогр.: с. 256-279. – ISBN 978-9975-4187-1-3
679.
Грибинча А. Основы проведения внешнеэкономической деятельности [Книга] / А. Грибинча, Р. Евсюкова, К. Долгий ; Inst. de Relatii Intern. din Moldova. – Кишинэу : ИРИМ, 2008. – 365 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 354-356. – ISBN 978-9975-9764-2-8
680.
Боресков А.В. Основы работы с технологией CUDA [Книга] / Боресков А.В., Харламов А.А. – Москва : ДМК Пресс, 2010. – 232 с. : илл. + CD. – На CD резмещена б-ка CUDA. – ISBN 978-5-94074-578-5
681.
Голокоз П.П. Особенности дифракции света на ультразвуке, обусловленные конечным соотношением скоростей взаимодействующих волн [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Голокоз П.П. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
682.
Кочетов Г.М. Особенности структуры пористых металлоксидных конденсатов на основе 3d - металлов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кочетов Г.М. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
683.
Дербасова Н.М. Особливості ліквідації токсичних відходів, що утворюються при виробництві та переробці боєприпасів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Дербасова Н.М. ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2011
684.
Строгуш Н.С. Особливості ліпідного складу шкіри овець різних порід і вовни у зв"язку з її ростом та фізико-хімічними параметрами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. сільськогосподар. наук : 03.00.04 / Строгуш Н.С. ; Ін-т біології тварин НААН. – Львів, 2011
685.
Джуряк М.П. ОУН і УПА на Буковині: спогади, свідчення і матеріали про визвольну боротьбу [Книга] / Микола Джуряк. – Чернівці : Золоті литаври. – ISBN 978-966-407-036-9
686.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
687.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
688.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
689.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
690.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
691.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
692.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
693.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
694.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
695.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
696.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
697.
Зарецький О.В. Офіційний та альтернативний дискурси. 1950 - 80-ті роки в УРСР [Книга] / Олексій Зарецький ; [відп. ред. М.Коцюбинська]. – [Вид. 2-е, випр. та допов.]. – Київ : Ін-т укр. мови НАН України, 2008. – 440 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 413-443 та у підрядк. прим. – ISBN 966-306-016-6
698.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
699.
Анпілова Є.С. Оцінка якості поверхневих вод методами сучасних геоінформаційних технологій (на прикладі р. Сіверський Донець) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Анпілова Є.С. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011
700.
Троицкий В.М. Очерки семейной хроники [Книга] : в 3-х ч. / В.М. Троицкий ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле". – Тула : Гриф и К, 2005. – 719 с. – (Источники по истории Куликова поля ; Вып. 2). – ISBN 5-8125-0606-X
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,