Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
652.
Новое литературное обозрение [Журнал] : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
653.
Новый мир [Журнал] : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Редакция журн. "Нивый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
654.
Новый мир [Журнал] : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
655.
Шекли Р. Носитель инфекции [Книга] : сборник фантастических произведений : пер. с англ. / Роберт Шекли. – Москва : Об-ние "ВМКЦ" ; Предприятие "Полиграфия", 1992. – 527, [2] с. : ил. – Содерж.: Кооперация "Бессмертие" ; Статус - цивилизация ; Носитель инфекции и др. произведения.-На обл. указ. автор и название серии. – (Миры фантастики ; 3). – ISBN 5-7012-0133-3
656.
Бушра И.Н. Нуклеофильное замещение в ряду конденсированных азинов с узловым атомом азота [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Бушра И.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
657.
Иваненко С.И. О людях, никогда не расстающихся с Библией [Книга] / Сергей Иваненко. – Москва : Арт-Бизнес-Центр, 1999. – 256 с. – ISBN 5-7287-0176-0
658.
Оборонна політика: потреба реформ Збройних Сил України [Книга] : збірник матеріалів за результатами публічних консультацій / Апарат Ради національної безпеки і оборони України ; [упоряд. : [М. Сунгуровський, О. Мельник, В. Чумак та ін. ; за заг. ред. Р.В. Богатирьової]. – Київ : Заповіт, 2011. – 148 с. : іл., табл.
659.
Сліпушко О.М. Образ автора в літературі Києворуської держави (XI - перша половина XIII століття) [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Оксана Сліпушко ; КНУТШ. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2011. – 238, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 223-238. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 978-966-439-378-9
660.
Котляр О.Р. Образи штетла в українському мистецтві першої третини XX ст. у контексті європейських художніх пошуків [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Котляр О.Р. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Украйни ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2011
661.
Немов Р.С. Общая психология [Книга] : краткий курс / Р.С. Немов. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2009. – 304 c. : табл. – (Краткий курс). – ISBN 978-5-469-00944-3
Книга представляет собой краткое изложение основных вопросов учебного курса "Общая психология"
662.
Пенюгалова А.В. Общие и региональные проблемы эффективного использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве Краснодарского края [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Пенюгалова А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
663.
Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений [Книга] = Object-oriented analysis and design with application / Гради Буч [и др.] ; [пер. с англ. и ред. Д.А. Клюшина]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2010. – 720 с. : илл. – Библиогр.: с. 641-714. – (Объектные технологии). – ISBN 978-5-8459-1401-9
664.
Пивоваренко В.Г. О-гликозиды 3-арил-, 3-арилокси- и 3-гетарилхромонов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Пивоваренко В.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
665.
Небесний Р.В. Одержання акрилатних мономерів альдольною конденсацією карбонільних сполук в газовій фазі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Небесний Р.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
666.
Дійчук В.В. Окисно-відновні реакції на межі поділу напівпровідник - електроліт: термодинамічний і фізико-хімічний аналізи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Дійчук В.В. ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011
667.
Онтология социального будущего [Книга] : учебное пособие. – Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2006. – 323 с. – Библиогр.: c. 310-322 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-89896-315-4
668.
Операция на совести [Книга] : Сб. научн. фант. – Москва : Знание, 1991. – 238, [2] с. – Текст печ. по изд.: Научная фантастика : сборник. Вып. 20. Москва : Знание, 1979. – ISBN 5-07-001989-9
Содерж.: Советская фантастика: Черный Яша / З. Юрьев. Дачные гости / А. Громова. Мутант / К. Булычев. Операция на совести / Д. Биленкин. Игрища в зале, где никого нет / А. Горбовский и произведения др. авт.; Зарубежная фантастика: "Чудеса и диковины! Передай дальше!" / Р. Брэдбери. Возвращение / М. Гарсиа Виньо. Девушки, сработанные по науке / Дж. Ганн. Он решил вернуться / Э. Голигорски. Квадриоптикон / Ч. Бомонт, и произведения др. авт.
669.
Освіта і управління [Журнал] : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
670.
Щербань І.М. Основи агрометеорології [Книга] : навчальний посібник / І.М. Щербань ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 978-966-439-354-3
671.
Основи мінералогії та петрографії [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.А. Нестеровський, С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 448 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 430-431. – ISBN 978-966-439-393-2
672.
Бісікало О.В. Основи теорії та засоби розуміння сенсу електронного текстового контенту [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Бісікало О.В. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011
673.
Каденко І.М. Основи теплогідравліки ядерних енергетичних установок [Книга] : навчальний посібник / І.М. Каденко, О.М. Харитонов, Р.В. Єрмоленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 359 с. : іл. – Бібліогр.: с. 352. – ISBN 978-966-439-296-6
674.
Алєшугіна Н.О. Основи туристичного країнознавства: опорний конспект у таблицях і схемах [Книга] : [навчально-наочний посібник] / Алєшугіна Н.О., Зеленська О.О., Смаль І.В. ; [за ред. І.В. Смаля]. – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2010. – 352 с. : іл., табл. – ISBN 978-611-527-001-9
675.
Поперенко Л.В. Основи фізики матеріалів оптотехніки [Книга] : навч. посібник для студ. фізичних та техн. спец. ун-тів / Л.В. Поперенко, В.С. Стащук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 687 с. : іл. – Бібліогр.: с. 663-674. – ISBN 978-966-439-347-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,