Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Операция на совести [Книга] : Сб. научн. фант. – Москва : Знание, 1991. – 238, [2] с. – Текст печ. по изд.: Научная фантастика : сборник. Вып. 20. Москва : Знание, 1979. – ISBN 5-07-001989-9
Содерж.: Советская фантастика: Черный Яша / З. Юрьев. Дачные гости / А. Громова. Мутант / К. Булычев. Операция на совести / Д. Биленкин. Игрища в зале, где никого нет / А. Горбовский и произведения др. авт.; Зарубежная фантастика: "Чудеса и диковины! Передай дальше!" / Р. Брэдбери. Возвращение / М. Гарсиа Виньо. Девушки, сработанные по науке / Дж. Ганн. Он решил вернуться / Э. Голигорски. Квадриоптикон / Ч. Бомонт, и произведения др. авт.
652.
Освіта і управління [Журнал] : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
653.
Щербань І.М. Основи агрометеорології [Книга] : навчальний посібник / І.М. Щербань ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 978-966-439-354-3
654.
Основи мінералогії та петрографії [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.А. Нестеровський, С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 448 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 430-431. – ISBN 978-966-439-393-2
655.
Бісікало О.В. Основи теорії та засоби розуміння сенсу електронного текстового контенту [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Бісікало О.В. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011
656.
Каденко І.М. Основи теплогідравліки ядерних енергетичних установок [Книга] : навчальний посібник / І.М. Каденко, О.М. Харитонов, Р.В. Єрмоленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 359 с. : іл. – Бібліогр.: с. 352. – ISBN 978-966-439-296-6
657.
Алєшугіна Н.О. Основи туристичного країнознавства: опорний конспект у таблицях і схемах [Книга] : [навчально-наочний посібник] / Алєшугіна Н.О., Зеленська О.О., Смаль І.В. ; [за ред. І.В. Смаля]. – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2010. – 352 с. : іл., табл. – ISBN 978-611-527-001-9
658.
Поперенко Л.В. Основи фізики матеріалів оптотехніки [Книга] : навч. посібник для студ. фізичних та техн. спец. ун-тів / Л.В. Поперенко, В.С. Стащук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 687 с. : іл. – Бібліогр.: с. 663-674. – ISBN 978-966-439-347-5
659.
Шукла Д. Основы Windows Workflow Foundation [Книга] = Essential Windows Workflow Foundation / Дхарма Шукла, Боб Шмидт ; [пер. з англ. А. Слинкина]. – Москва : ДМК Пресс, 2008. – 352 с. : илл., табл. + Прил.: с. 316-344. – ISBN 5-94074-400-1
660.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
661.
Моисеенко Е.Г. Основы обеспечения экономической безопасности региональных объединений государств [Книга] : теория, методология : монография / Е.Г. Моисеенко ; Ин-т междунар. отношений Молдовы. – Кишинэу : IRIM, 2011. – 280 p. : ил., табл. – Библиогр.: с. 256-279. – ISBN 978-9975-4187-1-3
662.
Грибинча А. Основы проведения внешнеэкономической деятельности [Книга] / А. Грибинча, Р. Евсюкова, К. Долгий ; Inst. de Relatii Intern. din Moldova. – Кишинэу : ИРИМ, 2008. – 365 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 354-356. – ISBN 978-9975-9764-2-8
663.
Боресков А.В. Основы работы с технологией CUDA [Книга] / А.В. Боресков, А.А. Харламов. – Москва : ДМК Пресс, 2010. – 232 с. : ил. + CD. – На CD резмещена б-ка CUDA. – ISBN 978-5-94074-578-5
664.
Голокоз П.П. Особенности дифракции света на ультразвуке, обусловленные конечным соотношением скоростей взаимодействующих волн [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Голокоз П.П. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
665.
Кочетов Г.М. Особенности структуры пористых металлоксидных конденсатов на основе 3d - металлов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кочетов Г.М. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
666.
Дербасова Н.М. Особливості ліквідації токсичних відходів, що утворюються при виробництві та переробці боєприпасів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Дербасова Н.М. ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2011
667.
Строгуш Н.С. Особливості ліпідного складу шкіри овець різних порід і вовни у зв"язку з її ростом та фізико-хімічними параметрами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. сільськогосподар. наук : 03.00.04 / Строгуш Н.С. ; Ін-т біології тварин НААН. – Львів, 2011
668.
Джуряк М.П. ОУН і УПА на Буковині: спогади, свідчення і матеріали про визвольну боротьбу [Книга] / Микола Джуряк. – Чернівці : Золоті литаври. – ISBN 978-966-407-036-9
669.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
670.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
671.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
672.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
673.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
674.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
675.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex