Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
502.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
503.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
504.
Літературна компаративістика [Журнал]. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-34-1
505.
Літературна компаративістика [Журнал]. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-40-6
506.
Літературна компаративістика [Журнал] / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-016-1
507.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-594-246-8
508.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
509.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
510.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
511.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
512.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
513.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-8188-10-1
514.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
515.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
516.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
517.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
518.
Малыхина Г.И. Логика [Книга] : учебное пособие для студ. учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Г.И. Малыхина. – 5-е изд. – Минск : Вышэйшая школа, 2010. – 240 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 234-238. – ISBN 978-985-06-1882-5
519.
Конверський А.Є. Логіка [Книга] : підручник для студентів юридичних факультетів / А.Є. Конверський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – 3-є вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 293, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294. – ISBN 978-611-01-0283-4
520.
Дороніна М.С. Людські ресурси виробничої організації. Діагностика, розвиток [Книга] : монографія / Дороніна М.С., Сатушева К.В. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-194. – ISBN 978-966-676-428-0
521.
Нечипорук А.Ю. Магнитостатические колебания и волны в активных и пассивных многослойных феррит-парамагнитных структурах [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Нечипорук А.Ю. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
522.
Багрійчук О.С. Магнітостатичні ефекти на границях зерен та вільних поверхнях м"яких магнітних матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.07 / Багрійчук О.С. ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011
523.
Фірсова С.Г. Маркетинг [Книга] : практикум / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 282, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 274-276
524.
Гаркавенко С.С. Маркетинг [Книга] : підручник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / С.С. Гаркавенко. – 6-те вид. – Київ : Лібра, 2008. – 720 с. – Бібліогр.: с. 714-717. – ISBN 978-966-7035-89-1
525.
Маркетинг в Україні [Журнал] / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex