Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Оксанич І.М. Методи і моделі оцінки та підвищення ефективності проблемно-орієнтованого інтерфейсу користувача інформаційно-пошукової системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Оксанич І.М. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011
552.
Кожушко Д.Г. Методи та апаратні засоби нанесення текстур для синтезу зображень зворотним трасуванням у системах візуалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кожушко Д.Г. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки
553.
Шкуліпа І.Ю. Методи та засоби створення автоматизованої системи проектування паралельних алгоритмів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Шкуліпа І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
554.
Пономаренко О.І. Методи та моделі сучасних фінансів [Книга] : [навчальний посібник] / О.І. Пономаренко. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011. – 211, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 209-211
Розглянуто основні економіко-математичні моделі, що пов"язані з теоріями споживання та виробництва, ринковою економікою, теорією загальної економічної рівноваги, кооперативними рішеннями та теорією добробуту, динамічними багатогалузевими моделями та їхніми оптимальними.
Для студентів економічних і математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.
555.
Семенець А.В. Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній освіті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Семенець А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
556.
Десятов Д.Л. Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні історії [Книга] / Д.Л. Десятов. – Харків : Основа, 2011. – 111, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 107-111. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 6 (90)). – ISBN 978-617-00-0961-6
557.
Олійник Я.Б. Методологічні основи розвитку суспільної географії в Україні у XX столітті [Книга] : навчальний посібник / Я.Б. Олійник, С.М. Шевчук. – Київ : Обрії, 2011. – 168 с. : іл. – Бібліогр.: с. 155-163. – ISBN 978-966-2278-12-5
558.
Гавриленко О.П. Методологія наукових досліджень [Книга] : навчальний посібник / О.П. Гавриленко. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 172 с. : табл. – Бібліогр.: с. 166-168. – ISBN 978-966-521-464-9
559.
Радіонова І.Ф. Методологія наукових досліджень: прикладний аспект [Книга] : навчальний посібник / І.Ф. Радіонова ; МОНУ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 106 с. – Бібліогр.: с. 105-106. – ISBN 978-966-483-386-8
560.
Лаврищева Е.М. Методы программирования: теория, инженерия, практика [Книга] / Е.М. Лаврищева ; НАНУ ; Ин-т программных систем. – Киев : Наукова думка, 2006. – 452 с. : илл. – Библиогр.: с. 426-444. – ISBN 978-966-00-0614-4
561.
Москалюк О.В. Механізм подолання змістовних і темпоральних колізій норм права [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Москалюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
562.
Вечканов Г.С. Микроэкономика [Книга] / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2008. – 272 с. : илл. – Библиогр.: с. 271-272. – (Краткий курс / зав. ред. С. Жильцов ; рук. проекта Е. Базанов). – ISBN 978-5-388-00462-8
563.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2000-. – ISSN 2073-8536
564.
Мир психологии [Журнал] : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 1995-. – ISSN 2073-8528
565.
Мистецький Олімп [Книга] = Artistic Olympus : міжнародна програма / [редкол.: М. Кулиняк та ін. ; авт.-упоряд. вид. В.В. Болгов ; над вид. працювали: А. Бобко, Д. Васильчук, А. Загоруйко та ін.]. – Київ : Українська конфедерація журналістів ; Український видавничий консорціум. – ISBN 978-966-1641-02-9; 978-966-2315-12-7
566.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
567.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
568.
Гончаренко Н.І. Міжнародна економічна діяльність країн Євросоюзу і України в контексті економічної лібералізації [Книга] : монографія / Гончаренко Н.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Екограф, 2011. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135-146. – ISBN 978-966-7655-56-3
569.
Олійник Я.Б. Міжнародна логістика [Книга] : навчальний посібник / Олійник Я.Б., Смирнов І.Г. – Київ : Обрії, 2011. – 543, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8687-71-6
570.
Черкес М.Ю. Міжнародне право [Книга] : підручник / М.Ю. Черкес. – 6-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 398 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-916-4; 978-966-346-854-9
571.
Мікроекономіка. Практикум [Книга] : навчальний посібник / В.Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 492 c. : іл. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-918-8
572.
Михайлов В.А. Мінерально-сировинна база флюсової сировини України [Книга] : монографія / В.А. Михайлов, М.М. Курило ; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 200 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193-199. – ISBN 978-966-521-534-9
573.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник, спецвипуск у двох частинах / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Цей спеціальний випуск підготовлено у двох частинах за матеріалами доповідей та повідомлень, зроблених на міжнародній науковій конференції молодих вчених та студентів "Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування" (м. Луцьк. 7-9 квітня 2011 р.) та рекомендованих для опублікування її оргкомітетом.
574.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник, спецвипуск у двох частинах / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Цей спеціальний випуск підготовлено у двох частинах за матеріалами доповідей та повідомлень, зроблених на міжнародній науковій конференції молодих вчених та студентів "Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування" (м. Луцьк. 7-9 квітня 2011 р.) та рекомендованих для опублікування її оргкомітетом.
575.
Хом"як О.І. Мова і культура суспільства: ідіостилістика художнього тексту в контексті національної культури [Книга] : навчальний посібник / Оксана Хом"як ; [за ред. Л.І. Шевченко] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 170 с. – Бібліогр.: с. 164-168. – ISBN 966-594-934-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex