Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Джаман В.А. Маятниковые трудовые поездки и использование рабочей силы в регионе (экономико-географический анализ на примере Черновицкой области) [Автореферат] : авореф. дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Джаман В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
552.
Примаченко В.В. Межакадемическое сотрудничество в системе научно-технических отношений СССР со странами-членами СЭВ (на примере АН УССР) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. экономических наук : 08.00.14 / Примаченко В.В. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
553.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
554.
Международная экономика [Журнал] = World economy : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
555.
Международная экономика [Журнал] = World economy : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
556.
Международная экономика [Журнал] = World economy : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
557.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
558.
Зозуля В.Г. Международное экономическое сотрудничество стран - членов СЭВ в решении продовольственной проблемы [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. экономических наук : 08.00.14 / Зозуля В.Г. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984
559.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
560.
Металл и литье Украины [Журнал] : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
561.
Металл и литье Украины [Журнал] : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
562.
Половинко Т.І. Метод та засоби цифрової кореляції спекл-зображень для контролю напружено-деформованого стану полімерних композитів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Половинко Т.І. ; НАНУ ; Фізико-механічнний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2011
563.
Порван А.П. Метод та інформаційна технологія вибору рослинних лікарських засобів для відновлення порушеної рівноваги організму людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Порван А.П. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
564.
Оксанич І.М. Методи і моделі оцінки та підвищення ефективності проблемно-орієнтованого інтерфейсу користувача інформаційно-пошукової системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Оксанич І.М. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011
565.
Кожушко Д.Г. Методи та апаратні засоби нанесення текстур для синтезу зображень зворотним трасуванням у системах візуалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кожушко Д.Г. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки
566.
Шкуліпа І.Ю. Методи та засоби створення автоматизованої системи проектування паралельних алгоритмів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Шкуліпа І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
567.
Пономаренко О.І. Методи та моделі сучасних фінансів [Книга] : [навчальний посібник] / О.І. Пономаренко. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011. – 211, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 209-211
Розглянуто основні економіко-математичні моделі, що пов"язані з теоріями споживання та виробництва, ринковою економікою, теорією загальної економічної рівноваги, кооперативними рішеннями та теорією добробуту, динамічними багатогалузевими моделями та їхніми оптимальними.
Для студентів економічних і математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.
568.
Семенець А.В. Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній освіті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Семенець А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
569.
Десятов Д.Л. Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні історії [Книга] / Д.Л. Десятов. – Харків : Основа, 2011. – 111, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 107-111. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 6 (90)). – ISBN 978-617-00-0961-6
570.
Олійник Я.Б. Методологічні основи розвитку суспільної географії в Україні у XX столітті [Книга] : навчальний посібник / Я.Б. Олійник, С.М. Шевчук. – Київ : Обрії, 2011. – 168 с. : іл. – Бібліогр.: с. 155-163. – ISBN 978-966-2278-12-5
571.
Гавриленко О.П. Методологія наукових досліджень [Книга] : навчальний посібник / О.П. Гавриленко. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 172 с. : табл. – Бібліогр.: с. 166-168. – ISBN 978-966-521-464-9
572.
Радіонова І.Ф. Методологія наукових досліджень: прикладний аспект [Книга] : навчальний посібник / І.Ф. Радіонова ; МОНУ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 106 с. – Бібліогр.: с. 105-106. – ISBN 978-966-483-386-8
573.
Лаврищева Е.М. Методы программирования: теория, инженерия, практика [Книга] / Е.М. Лаврищева ; НАНУ ; Ин-т программных систем. – Киев : Наукова думка, 2006. – 452 с. : илл. – Библиогр.: с. 426-444. – ISBN 978-966-00-0614-4
574.
Москалюк О.В. Механізм подолання змістовних і темпоральних колізій норм права [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Москалюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
575.
Вечканов Г.С. Микроэкономика [Книга] / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2008. – 272 с. : илл. – Библиогр.: с. 271-272. – (Краткий курс / зав. ред. С. Жильцов ; рук. проекта Е. Базанов). – ISBN 978-5-388-00462-8
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,