Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
527.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
528.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-7825-78-7
529.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
530.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-8188-10-1
531.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
532.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
533.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
534.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
535.
Малыхина Г.И. Логика [Книга] : учебное пособие для студ. учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Г.И. Малыхина. – 5-е изд. – Минск : Вышэйшая школа, 2010. – 240 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 234-238. – ISBN 978-985-06-1882-5
536.
Конверський А.Є. Логіка [Книга] : підручник для студентів юридичних факультетів / А.Є. Конверський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – 3-є вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 293, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294. – ISBN 978-611-01-0283-4
537.
Дороніна М.С. Людські ресурси виробничої організації. Діагностика, розвиток [Книга] : монографія / Дороніна М.С., Сатушева К.В. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-194. – ISBN 978-966-676-428-0
538.
Нечипорук А.Ю. Магнитостатические колебания и волны в активных и пассивных многослойных феррит-парамагнитных структурах [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Нечипорук А.Ю. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
539.
Багрійчук О.С. Магнітостатичні ефекти на границях зерен та вільних поверхнях м"яких магнітних матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.07 / Багрійчук О.С. ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011
540.
Фірсова С.Г. Маркетинг [Книга] : практикум / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 282, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 274-276
541.
Гаркавенко С.С. Маркетинг [Книга] : підручник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / С.С. Гаркавенко. – 6-те вид. – Київ : Лібра, 2008. – 720 с. – Бібліогр.: с. 714-717. – ISBN 978-966-7035-89-1
542.
Маркетинг в Україні [Журнал] / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
543.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
544.
Маркетинг у банку [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Дубовик, С.М. Бойко, М.А. Вознюк, Т.Д. Гірченко; Дубовик О.В. [та ін.] ; МОНУ ; Нац. банк України ; Львів. банківський ін-т. – 2-е вид., стер. – Київ : Алерта, 2007. – 275 с. : іл., табл. + Додатки: с. 226-275. – Бібліогр.: с. 221-225. – ISBN 978-966-8533-59-4
545.
Квітка-Основ"яненко Маруся. Салдацький патрет [Книга] : повісті / Григорій Квітка-Основ"яненко ; [післямова Ніни Бернадської]. – Київ : Знання, 2009. – 130, [6] с. : іл. – Сер. засн. в 2009 р. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-566-1
546.
Подольский В.Н. Масс-спектрометрическое исследование импульсной плазмы, получаемой в электрической ударной трубе [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.08 / Подольский В.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
547.
Грисенко М.В. Математика для економістів [Книга] : навчальний посібник [для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / М.В. Грисенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 585, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 579. – ISBN 966-594-861-X
Математика для економістів. Методи, моделі, приклади і задачі.
Посібник містить систематичне викладення основних базових математичних понять, тверджень, методів та моделей, які використовуються в економіці. Характерна особливість даного посібника полягає в тому, що він поєднує в собі вивчення математичних методів із змістовним розглядом економічних моделей та задач, що ілюструє застосування відповідних теоертичних методів та моделей.
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
548.
Левін І.О. Математична модель, способи і пристрої інформаційного управління елементами формоутворення суперпрецизійних верстатів приладо- і машинобудування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Левін І.О. ; НАНУ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем. – Київ, 2011
549.
Потапенко Л.І. Математичне моделювання процесу рельєфоутворення в термопластичних середовищах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Потапенко Л.І. ; НАНУ ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2011
550.
Босенко Т.М. Математичне моделювання релаксаційних процесів теплопровідності з урахуванням теплової пам"яті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Босенко Т.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,