Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Домилівська Л.В. Мовний світ Ю. Яновського [Книга] : монографія / Людмила Домилівська ; за ред. Шевченко Л.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2011. – 196 с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 164-195. – ISBN 978-966-439-400-7
577.
Жаборюк І.А. Мовний та мовленнєвий аспекти англійської структури be + - ed [Книга] : посібник з граматики сучасної англійської мови для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Жаборюк, О.А. Жаборюк ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2007. – 168 с. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISBN 978-966-318-776-1
578.
Кожухівська О.А. Моделі і методи ортогональних дискретних перетворювань Уолша та їх використання в системах відкритого шифрування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кожухівська О.А. ; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2011
579.
Леонов Д.С. Моделі структурних змін у (квази)бінарних твердих розчинах (Ti1-c Wc)B2 та ГЦК-Ni1-c Alc: термодинаміка і кінетика [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Леонов Д.С. ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2011
580.
Амер Тахсин Саламех Абу-Джассар Моделі та методи аналізу сервіс-орієнтованих інформаційно-обчислювальних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Амер Тахсин Саламех Абу-Джассар ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
581.
Киричек Г.Г. Моделі, методи та інструментальні засоби інформаційного забезпечення навчального процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Киричек Г.Г. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2011
582.
Семеновська О.В. Моделювання електротеплових процесів у субмікронних гетероструктурах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Семеновська О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
583.
Акімов В.І. Моделювання і прогнозування дії нюхового нанобіосенсора на основі молекули білка типу GPCR [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 03.00.02 / Акімов В.І. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
584.
Благун І.С. Моделювання процесів розвитку фондового ринку [Книга] : монографія / Іван Семенович Благун, Іван Володимирович Буртняк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2011. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 147-155. – ISBN 978-966-96949-7-3
585.
Фалєєва О.М. Моделювання субмікронних гетеротранзисторів з низькорозмірними системами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Фалєєва О.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
586.
Воробец Г.И. Модификация свойств слоев и характеристик структур AL-Si, PtxSiy-Si импульсным лазерным излучением [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат наук : 01.04.10 / Воробец Г.И. ; КГУ им. Т.Ш. Шевченко. – Киев, 1989
587.
Анистратенко В.В. Моллюски Азовского моря [Книга] / В.В. Анистратенко, И.А. Халиман, О.Ю. Анистратенко ; НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена, Ин-т геол. наук [и др.]. – Киев : Наукова думка, 2011. – 170, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 152-166. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1112-0
588.
Молодіжне безробіття та проблеми розвитку молодіжного підприємництва [Книга] / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна ; літ. ред. Л. Яцюк]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2010. – 112 с. – Бібліогр.: с. 109. – (Молоді автори)
589.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. " Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
590.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой кол. журн. " Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
591.
Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW) [Книга] = Mosses from the collection of Rudolf Wilczek in the Herbarium of the Ivan Franko National University of Lviv (LW) : каталог / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [укладачі : З.І. Мамчур, Т.С. Хміль, О.О. Жук, М.Б. Сеник]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 176 c., [2] с. іл. + Додатки: с. 169-175. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-613-810-4
592.
Слабченко М.О. Музична культура Херсонщини у контексті регіональних культуротворчих процесів (кінець XIX - початок XX століть) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Слабченко М.О. ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011
593.
Андієвська Е. Мутанти [Книга] = Mutates : сонети / Емма Андієвська. – Київ : Всесвіт, 2010. – 246, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-8439-23-0
Емма Андієвська – українська письменниця, поетеса та художниця, яка працює у стилі сюрреалізму та герметизму. Її книжка «Мутанти» продовжує розвиток експериментально-інтелектуального напряму, властивого попереднім збіркам її віршів та прозовим творам
594.
Н.В. Гоголь [Книга] : издания произведений и писем Н.В. Гоголя : библиография / [сост.: В.А. Воропаев, И.И. Тищенко, С.Р. Провальский]. – Киев : Богуславкнига, 2010. – 267, [1] с. – ISBN 978-966-2044-10-2; 978-966-2044-34-8
595.
Н.И. Троицкий и современные исследования историко-культурного наследия Центральной России [Книга] : [сб. статей] : в 2-х т. / А.Н. Бессуднов, И.В. Болдин, А.М. Воронцов, М.А. Воронцова, Е.И. и др. Гак; Бессуднов А.Н. [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; редкол.: В.П. Гриценко, М.И. Гоняный, С.И. Демидов и др. ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. обществ. орг-ции ВООПИиК. – Тула : ИНФРА. – ISBN 5-93869-019-6
Сборник научных статей издан по итогам работы III Историко-археологических чтений памяти Н.И. Троицкого (Тула, 25-27 октября 2001) и посвящен 150-летию со дня рождения и 15-летия Тульской АЭ. На страницах издания представлен широкий спектр научных проблем, которые разрабатываются сегодня учеными и краеведами в области историко-археологического наследия Центрального региона России. Значительная часть материалов посвящена памятникам археологии, истории, этнографии, архитектуры и искусства тульского края и Куликова поля. Среди авторов: А.Н.Наумов, А.Н.Бессуднов, А.А. Чубур, О.А. Герасимова, М.В.Ивашов, И.Л. Чернай, А.М. Воронцов, С.А. Изюмова и мн. другие.
596.
Н.И. Троицкий и современные исследования историко-культурного наследия Центральной России [Книга] : [сб. статей] : в 2-х т. / Е.Н. Барзул, И.Г. Бурцев, С.И. Демидов, Л.Н. Дзиговская, В.А. и др. Дутова; Е.Н. Барзул [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; редкол.: В.П. Гриценко, М.И. Гоняный, С.И. Демидов и др. ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. обществ. орг-ции ВООПИиК. – Тула : ИНФРА. – ISBN 5-93869-021-8
Сборник научных статей издан по итогам работы III Историко-археологических чтений памяти Н.И. Троицкого (Тула, 25-27 октября 2001) и посвящен 150-летию со дня рождения и 15-летия Тульской АЭ. На страницах издания представлен широкий спектр научных проблем, которые разрабатываются сегодня учеными и краеведами в области историко-археологического наследия Центрального региона России. Значительная часть материалов посвящена памятникам археологии, истории, этнографии, архитектуры и искусства тульского края и Куликова поля. Среди авторов: А.Н.Наумов, А.Н.Бессуднов, А.А. Чубур, О.А. Герасимова, М.В.Ивашов, И.Л. Чернай, А.М. Воронцов, С.А. Изюмова и мн. другие.
597.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання М-ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Держ. п-во "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
598.
Глухова Д.А. Нанотехнологічні інновації в системі факторів міжнародної конкурентоспроможності України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Глухова Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
599.
Колотуша Т.П. Направленный синтез и свойства кремнеземов с закрепленными B-дикетонатным и азотсодержащими гетеро- и макроциклическими лигандами [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Колотуша Т.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
600.
Самойлов Ф.О. Нариси з історії російської культури кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Книга] : навч. посібник з додатком програми спецкурсу за вимогами кредитно-модульної системи / Федір Самойлов ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2008. – 168 с. – Бібліогр.: с. 163-165. – ISBN 978-966-318-988-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex