Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Наука та інновації [Журнал] = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
627.
Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2006-. – ISSN 1997-4264
628.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Журнал] : наукове видання. – Київ. – ISSN 2222-8586
629.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Журнал] : наукове видання. – Київ, 1997-. – ISSN 2222-5226
630.
Науковий світ [Журнал] : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 1998-
631.
Кружилко О.Є. Наукові засади оперативного управління охороною праці [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Кружилко О.Є. ; Держ. ком. України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Держ. установа "Нац. наук.-дослід. ін-т промислової безпеки та охорони праці". – Київ, 2011
632.
Віткін Л.М. Наукові засади створення системи технічного регулювання в умовах членства України в СОТ та інтеграції до ЄС [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Віткін Л.М. ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2011
633.
Наукові основи збереження біотичної різноманітності [Журнал] = Scientific principles of biodiversity conservation = Научные основы сохранения биоразнообразия : науковий щорічний збірник / Ін-т екології Карпат НАН України. – Львів. – ISSN 2220-3087
634.
Науково-технічна інформація. (НТІ) [Журнал] : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
635.
Ващенко Ю.М. Науково-технічні основи розробки еластомерних композиційних матеріалів для ресурсозберігаючих технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Ващенко Ю.М. ; Держ. вищ. навч. закл. "Український держ. хіміко-технолог. ун-т". – Дніпропетровськ, 2011
636.
Научное обозрение [Журнал] = Science review : науный журнал / ЗАО "АЛКОР". – Москва, 2005-. – ISSN 1815-4972
637.
Національна безпека і оборона [Журнал] / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
638.
Національний природний парк "Прип"ять-Стохід". Тваринний світ [Книга] / Химин М.В. [та ін.] ; [під заг. ред. Клєстова М.Л., Берест З.Л.] ; Національний природний парк "Прип"ять-Стохід" ; Приватне природоохоронне підприємство "Київський созологічний центр". – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 171 с. – ISBN 978-966-306-155-1
639.
Національні варіанти літературної компаративістики [Книга] / [Д. Наливайко та ін.] ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Стилос, 2009. – 749, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-193-033-8
640.
Веркалець М.М. Нація на ординських воловодах [Книга] / Михайло Веркалець. – [Київ : б. в., 2001. – 231 с. – Присвячується 130-ій річниці від дня народження А.Ю. Кримського, орієнталістові найвищого рівня, будівничому незалежної України.- Без тит. арк.
641.
Наш современник [Журнал] : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 1956-. – ISSN 0027-8238
642.
Наш современник [Журнал] : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 1956-. – ISSN 0027-8238
643.
Наш современник [Журнал] : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 1956-. – ISSN 0027-8238
644.
Загребной В.Н. Наше дело обречено на успех [Книга] : летопись страхового бизнеса / В. Н. Загребной. – Киев : Укр. агентство фин. развития, 2010. – 472, [8] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-96819-6-6
645.
Максимович К.Ю. Нейрофізіологічні механізми сприйняття інформації в різні фази менструального циклу у жінок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Максимович К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
646.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
647.
Яманов И.Л. Неравновесные электронные процессы в транзисторных слоистых структурах с поверхностно-барьерным переходом [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Яманов И.Л. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
648.
Винниченко І. Німці в Україні [Книга] = Deutsche in der Ukraine : bio-bibliographisches : nachschlagewerk : біо-бібліографічний довідник / Винниченко Ігор ; Ін-т досліджень діаспори. – Київ : Геопринт, 2011. – 352 с. : іл. – Тит. арк. на укр. та англ. мовах. – (Діаспори в Україні). – ISBN 978-966-7863-90-6
649.
Новий німецько-український, українсько-німецький словник [Книга] = Neues Deutsch-Ukrainisches Ukrainisch-Deutsches Worterbuch : 60 000 слів та словосполучень. – 2-е вид., випр. – Київ : А.С.К., 2004. – 1023, [1] с. – На обкл. також.: Німецька частина відповідає нормам сучасного німецького правопису. – (Нові словники). – ISBN 966-319-077-9
650.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,