Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Кустов В.С. Новейшая история тайных и закрытых обществ Украины II пол. XX - нач. XXI в. в фактах, документах, фотографиях [Книга] / Виталий Кустов. – Киев : Геопринт, 2013. – 155, [1] с. : фот. – Библиогр.: с. 133-155. – ISBN 978-617-674-008-7
652.
Чічановський А. Новина в журналістиці [Брошура] : проблеми практичної політики / Анатолоій Чічановський ; [редкол.: Різун В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Грамота, 2003. – 47, [1] с. – (Бібліотека журналіста-міжнародника). – ISBN 966-8066-15-4
653.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
654.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
655.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
656.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
657.
Нові вірші Пушкіна і Шевченка [Книга] : [збірник] / [голов. ред. А.С. Мнишенко ; вступ. ст. С.А. Гальченка ; супровід. ст. В.С. Бородіна]. – Київ : Либідь, 2012. – 85, [3] с. : портр. – 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка присвячуєьтся. - На тит арк. зазнач. також: Репринтне видання. – Бібліогр.: с. 85-86. – ISBN 978-966-06-0619-7
Зміст: Новые стихотворения Пушкина и Шевченки. Репринт. изд. Лейпциг: Вольфганг Гергард, 1859. (Русская библиотека ; т. 8) ; Біографія книжки / В.С. Бородін
658.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
659.
Новый мир [Журнал] : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
660.
Пивоваров Р.А. О, жизнь, тебя я прославляю! [Книга] : стихотворения / Пивоваров Руслан Анатольевич. – Днепропетровск : Грани, 2013. – 172, [1] с., включ. обл. – ISBN 978-966-8841-87-3
661.
Мокрієнко В.М. Обгрунтування параметрів способу охорони виробок жорсткими спорудами з компенсаційними порожнинами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мокрієнко Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013
662.
Облік і звітність за міжнародними стандартами [Книга] : навч. посібник / Небильцова О.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 453, [1] с. : табл. – На обкл. також зазнач.: 1906-2011. До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. – Бібліогр.: с. 453. – ISBN 978-966-483-518-0
663.
Тимашев А.Н. Обобщенная схема размещения в задачах вероятностной комбинаторики [Книга] / А.Н. Тимашев. – Москва : Академия, 2011. – 267, [1] с. – Предм. указ.: с. 263-267. – Библиогр.: с. 257-262. – ISBN 978-5-902936-19-0
664.
Ісаєв С.О. Обчислювальні методи синтезу нелінійних вузлів замін для підвищення ефективності симетричних криптоперетворень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ісаєв Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
665.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1976-. – ISSN 0869-0499
666.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
667.
Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на C++ [Книга] = Object-Oriened analysis and design with applications / Гради Буч ; пер. с англ. под ред. И. Романовского и Ф. Андреева. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : BINOM ; Невский диалект, 1998. – 558, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Menlo Park [etc.] : Addison-Wesley, 1994.- Предм. указ.:с. 549-558. – ISBN 5-7989-0067-3
668.
Гомер Одиссея [Книга] / Гомер ; [пер. с древнегреч. В.А. Жуковского ; коммент., словарь С. Ошеров]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 413, [2] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02644-5
669.
Юрова Т.М. Однострій українських військових формувань першої половини XX ст.: синтез національних мистецьких традицій та європейської практики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Юрова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013
670.
Чемерис В. Ольвія [Книга] : роман / Валентин Чемерис. – Київ : Техніка, 2013. – 410, [5] с. : іл. – ISBN 978-966-575-215-8
671.
Онкология [Журнал] = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
672.
Петряева З.Ф. Организация и методика экономического анализа [Книга] : учеб. пособие для иностр. студ. / Петряева З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2012. – 323, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 317-319. – ISBN 978-966-676-555-3
673.
Василенко В.М. Організаційне забезпечення підвищення інноваційного потенціалу регіону [Книга] : монографія / В.М. Василенко, Е.В. Павлиш, Є.Ю. Юрченко ; [наук. ред.: В.М. Василенко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень. – Донецьк : ВІК, 2013. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 190-205. – ISBN 978-966-430-148-7
674.
Русан В.М. Організаційно-економічні інструменти державної аграрної політики в Україні [Книга] : аналіт. доповідь / [Русан В.М., Собкевич О.В., Юрченко А.Д.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 85, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-199-8
675.
Федько В.В. Організація баз даних та знань [Книга] : навч.-практ. посіб. для самост. підготовки студ. / Федько В.В., Тарасов О.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 198, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196. – ISBN 978-966-676-578-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex