Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Коваль М.В. Невідома Україна: історія фортифікації XX ст. Міфи та реалії [Книга] / Михайло Коваль. – Київ : Фенікс, 2013. – 367, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 365-367. – ISBN 978-966-136-102-6
652.
Губар О.С. Недопустимість зловживання правом у цивільному праві України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Губар Олексій Сергійович ; Нац. акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва. – Київ, 2013
653.
Незалежний Аудитор [Журнал] : щомісячний часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
654.
Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України [Книга] : зб. наук. пр. за матеріалами наук.-практ. круглого столу, 5 берез. 2013 р. / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України , НДІ фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2013. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-566-232-8
655.
Хімка У.Т. Неперервна процедура стохастичної оптимізації в середовищі з марковськими переключеннями [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Хімка Уляна Теодорівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013
656.
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу [Книга] / [Черенько Л.М. та ін. ; за ред. Е.М. Лібанової] ; Ін-т демогр. та соц. досліджень ім. М.В. Птухи Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. – 403, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр.: с. 380-392. – ISBN 978-966-304-005-9
657.
Нескучный сад [Журнал] : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
658.
Кустов В.С. Новейшая история тайных и закрытых обществ Украины II пол. XX - нач. XXI в. в фактах, документах, фотографиях [Книга] / Виталий Кустов. – Киев : Геопринт, 2013. – 155, [1] с. : фот. – Библиогр.: с. 133-155. – ISBN 978-617-674-008-7
659.
Чічановський А. Новина в журналістиці [Брошура] : проблеми практичної політики / Анатолоій Чічановський ; [редкол.: Різун В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Грамота, 2003. – 47, [1] с. – (Бібліотека журналіста-міжнародника). – ISBN 966-8066-15-4
660.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
661.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
662.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
663.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
664.
Нові вірші Пушкіна і Шевченка [Книга] : [збірник] / [голов. ред. А.С. Мнишенко ; вступ. ст. С.А. Гальченка ; супровід. ст. В.С. Бородіна]. – Київ : Либідь, 2012. – 85, [3] с. : портр. – 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка присвячуєьтся. - На тит арк. зазнач. також: Репринтне видання. – Бібліогр.: с. 85-86. – ISBN 978-966-06-0619-7
Зміст: Новые стихотворения Пушкина и Шевченки. Репринт. изд. Лейпциг: Вольфганг Гергард, 1859. (Русская библиотека ; т. 8) ; Біографія книжки / В.С. Бородін
665.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
666.
Новый мир [Журнал] : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
667.
Пивоваров Р.А. О, жизнь, тебя я прославляю! [Книга] : стихотворения / Пивоваров Руслан Анатольевич. – Днепропетровск : Грани, 2013. – 172, [1] с., включ. обл. – ISBN 978-966-8841-87-3
668.
Мокрієнко В.М. Обгрунтування параметрів способу охорони виробок жорсткими спорудами з компенсаційними порожнинами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мокрієнко Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013
669.
Облік і звітність за міжнародними стандартами [Книга] : навч. посібник / Небильцова О.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 453, [1] с. : табл. – На обкл. також зазнач.: 1906-2011. До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. – Бібліогр.: с. 453. – ISBN 978-966-483-518-0
670.
Тимашев А.Н. Обобщенная схема размещения в задачах вероятностной комбинаторики [Книга] / А.Н. Тимашев. – Москва : Академия, 2011. – 267, [1] с. – Предм. указ.: с. 263-267. – Библиогр.: с. 257-262. – ISBN 978-5-902936-19-0
671.
Ісаєв С.О. Обчислювальні методи синтезу нелінійних вузлів замін для підвищення ефективності симетричних криптоперетворень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ісаєв Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
672.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1976-. – ISSN 0869-0499
673.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
674.
Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на C++ [Книга] = Object-Oriened analysis and design with applications / Гради Буч ; пер. с англ. под ред. И. Романовского и Ф. Андреева. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : BINOM ; Невский диалект, 1998. – 558, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Menlo Park [etc.] : Addison-Wesley, 1994.- Предм. указ.:с. 549-558. – ISBN 5-7989-0067-3
675.
Гомер Одиссея [Книга] / Гомер ; [пер. с древнегреч. В.А. Жуковского ; коммент., словарь С. Ошеров]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 413, [2] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02644-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,