Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
702.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
703.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
704.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
705.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
706.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
707.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
708.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
709.
Оформлення вихідних відомостей у виданнях [Брошура] : методичні рекомендації / Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладач Г.М. Плиса]. – Вид. 4-те, без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2013. – 59, [1] с. : табл.
710.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
711.
Палітычная сфера [Журнал] : часопіс палітычных даследаванняу / Рэдакцыйна Рада часопіса "Палітычная сфера". – Мінск, 2005-. – ISSN 1819-3625
712.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
713.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
714.
Шиловцев Ю.В. Партійне будівництво на Україні (листопад 1917 - липень 1918 рр.) [Книга] / Юрій Шиловцев ; [ред. рада проекту: П.М. Симоненко та ін.]. – Київ : Друкарня Діапринт, 2013. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 140-147. – (Громадська бібліотека. Реалістична теорія і творча практика). – ISBN 978-966-8886-35-5
715.
Киридон П.В. Партійно-державна номенклатура Української РСР 1945 - 1964 років: інституціоналізація та функціонування [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Киридон Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
716.
Патріот України [Журнал] : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
717.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
718.
Педагогічний дискурс [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-
719.
Загребельний П.А. Первоміст [Книга] : роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 349, [3] с. – Серія засн. у 2001 р. – (Література). – ISBN 966-03-2156-2
Роман про Київську Русь, коли за наказом Володимира Мономаха було збудовано першу велику споруду давнини - міст через Дніпро
720.
Михайлів М.І. Підвищення екологічної безпеки електроенергетики Карпатського регіону з використанням нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Михайлів Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012
721.
Пулінець І.В. Підвищення ефективності роботи печей випалу вуглеграфітових виробів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Пулінець Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
722.
Прокопенко К.А. Підвищення інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в системах безпроводового зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Прокопенко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
723.
Плани семінарських занять, тести, задачі з історії економічних вчень, макро-мікроекономіки [Брошура] : Навчально-методичний посібник для студ.педагогічного ун-ту. – Луганськ : Альма-Матер, 2001. – 98с. – ISBN 966-617-070-1
724.
Мирний П. Повія [Книга] / Панас Мирний. – Харків : Фоліо, 2007. – 252, [4] с. – Серія засн. у 2005 році. - Зміст: Лихі люди : повість ; Повія : роман (скорочено). – (Українська класика). – ISBN 966-03-3648-9
725.
Повышение потенциала космического права [Книга] : материалы науч.-практ. конф. к 10-летию Соглашения между НКАУ, НАНУ, Росавиакосмосом и РАН о создании Междунар. центра косм. права, 5-6 июня 2008 г., Киев, Украина / Нац. косм. агенство Украины, Междунар. центр косм. права НАН Украины, Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; [сост.: И.П. Андрушко, В.П. Непыйвода ; отв. ред. Малышева Н.Р.]. – Киев : Атика, 2008. – 102, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-326-327-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,