Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
702.
Оформлення вихідних відомостей у виданнях [Брошура] : методичні рекомендації / Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладач Г.М. Плиса]. – Вид. 4-те, без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2013. – 59, [1] с. : табл.
703.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
704.
Палітычная сфера [Журнал] : часопіс палітычных даследаванняу / Рэдакцыйна Рада часопіса "Палітычная сфера". – Мінск, 2005-. – ISSN 1819-3625
705.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
706.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
707.
Шиловцев Ю.В. Партійне будівництво на Україні (листопад 1917 - липень 1918 рр.) [Книга] / Юрій Шиловцев ; [ред. рада проекту: П.М. Симоненко та ін.]. – Київ : Друкарня Діапринт, 2013. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 140-147. – (Громадська бібліотека. Реалістична теорія і творча практика). – ISBN 978-966-8886-35-5
708.
Киридон П.В. Партійно-державна номенклатура Української РСР 1945 - 1964 років: інституціоналізація та функціонування [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Киридон Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
709.
Патріот України [Журнал] : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
710.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
711.
Педагогічний дискурс [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-
712.
Загребельний П.А. Первоміст [Книга] : роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 349, [3] с. – Серія засн. у 2001 р. – (Література). – ISBN 966-03-2156-2
Роман про Київську Русь, коли за наказом Володимира Мономаха було збудовано першу велику споруду давнини - міст через Дніпро
713.
Михайлів М.І. Підвищення екологічної безпеки електроенергетики Карпатського регіону з використанням нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Михайлів Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012
714.
Пулінець І.В. Підвищення ефективності роботи печей випалу вуглеграфітових виробів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Пулінець Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
715.
Прокопенко К.А. Підвищення інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в системах безпроводового зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Прокопенко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
716.
Плани семінарських занять, тести, задачі з історії економічних вчень, макро-мікроекономіки [Брошура] : Навчально-методичний посібник для студ.педагогічного ун-ту. – Луганськ : Альма-Матер, 2001. – 98с. – ISBN 966-617-070-1
717.
Мирний П. Повія [Книга] / Панас Мирний. – Харків : Фоліо, 2007. – 252, [4] с. – Серія засн. у 2005 році. - Зміст: Лихі люди : повість ; Повія : роман (скорочено). – (Українська класика). – ISBN 966-03-3648-9
718.
Повышение потенциала космического права [Книга] : материалы науч.-практ. конф. к 10-летию Соглашения между НКАУ, НАНУ, Росавиакосмосом и РАН о создании Междунар. центра косм. права, 5-6 июня 2008 г., Киев, Украина / Нац. косм. агенство Украины, Междунар. центр косм. права НАН Украины, Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; [сост.: И.П. Андрушко, В.П. Непыйвода ; отв. ред. Малышева Н.Р.]. – Киев : Атика, 2008. – 102, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-326-327-4
719.
Податковий спір чи злочин ? [Книга] / КМ Партнери ; [іл.: М. Завальний]. – Київ : Р.К. Мастер-принт, 2013. – 79, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Присвячується головному бухгалтеру - найбільш незахищеній від державного свавілля професії!. – Бібліогр.: с. 76-79. – ISBN 978-966-1568-86-9
720.
Труш О.В. Покращення показників якості системи управління записом - відтворенням інформації з магнітооптичних носіїв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Труш Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунік. технологій. – Київ, 2013
721.
Политическая наука [Журнал] : науч. журнал / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Рос. ассоц. полит. науки. – Москва, 2000-. – ISSN 1998-1776
722.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т социологии РАН, [ и др.]. – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
723.
Политическое просвещение [Журнал] : орган Коммунистической партии Российской Федерации / Ком. партия Российской Федерации. – Москва
724.
Полития. Анализ. Хроника. Прогноз [Журнал] = Політеіа = Politeia : журнал полит. философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз"; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 1997-. – ISSN 2078-5089
725.
Волков Т.О. Політика Консервативної та Лейбористської пертій Великої Британії відносно "ольстерської проблеми" (1968-2011 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Волков Тимофій Олександрович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex