Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Податковий спір чи злочин ? [Книга] / КМ Партнери ; [іл.: М. Завальний]. – Київ : Р.К. Мастер-принт, 2013. – 79, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Присвячується головному бухгалтеру - найбільш незахищеній від державного свавілля професії!. – Бібліогр.: с. 76-79. – ISBN 978-966-1568-86-9
727.
Труш О.В. Покращення показників якості системи управління записом - відтворенням інформації з магнітооптичних носіїв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Труш Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунік. технологій. – Київ, 2013
728.
Политическая наука [Журнал] : науч. журнал / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Рос. ассоц. полит. науки. – Москва, 2000-. – ISSN 1998-1776
729.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т социологии РАН, [ и др.]. – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
730.
Политическое просвещение [Журнал] : орган Коммунистической партии Российской Федерации / Ком. партия Российской Федерации. – Москва
731.
Полития. Анализ. Хроника. Прогноз [Журнал] = Політеіа = Politeia : журнал полит. философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз"; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 1997-. – ISSN 2078-5089
732.
Волков Т.О. Політика Консервативної та Лейбористської пертій Великої Британії відносно "ольстерської проблеми" (1968-2011 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Волков Тимофій Олександрович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
733.
Політична проблематика ЗМІ. Хрестоматія політичного портрета [Книга] / [упоряд. М.Ю. Воронова]. – Київ : Промінь, 2011. – 131, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-8512-50-6
734.
Відьмаченко А.П. Порівняльна планетологія [Книга] : навч. посібник / Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. ; Нац. акад. наук України, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ : ТОВ ДІА, 2013. – 551. [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-02-6521-9
735.
Порівняльне правознавство [Журнал] : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011-. – ISSN 2304-3903
736.
Порівняльне правознавство [Журнал] : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011-. – ISSN 2304-3903
737.
Михайленко Т.І. Порівняльний суспільно-географічний аналіз якості життя населення міст-мільйонерів України [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Михайленко Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
738.
Послання до Діогнета [Брошура] / Київська духовна академія ; [авт. проекту і пер. з давньогр. О. Кожушний ; відп. ред. В. Савельєв]. – Київ : Вид. від. Укр. Правосл. Церкви, 2011. – 31, [1] с. : іл. – (Пам"ятки давньохристиянської писемності). – ISBN 978-966-2371-14-7
739.
Макаров И.Н. Последняя вылазка ренегата [Брошура] / И.Н. Макаров. – Москва ; Красногорск : ООО "Красногорская типография", 2013. – 55. [1] с.
740.
Последняя книга Тараса Шевченко ("Букварь южнорусский") [Брошура] / Департамент культуры г. Москвы, Упр. культуры Центр. администрат. округа г. Москвы, Гос. бюджет. учреждение культуры г. Москвы "Б-ка укр. лит.", Отдел истории укр. книги ; вступ. ст., подгот. текста и примеч. Ю.А. Лыбинцева и Л.Л. Щавинской. – Москва : Госуд. бюджет. учреждение культуры г. Москвы "Б-ка укр. лит.", 2013. – 76 с. : ил. – На обл. загл.: Последняя книга Тараса Шевченко. – Библиогр.: с. 67-76 и в подстроч. примеч.
741.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
742.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
743.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
744.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
745.
Грушковський І.М. Правдиві сторінки історії України і світу [Брошура] : збірка іст.-публіцист. матеріалів / Іван Грушковський. – Вид. 8-ме. – [Б. м. : б. в.], 2013. – 48 с. : портр. – Бібліогр.: с. 47
На пам"ять збірку від автора для студентів і викладачів університету, липень 2013 р. Підпис
746.
Мельничук О.Ф. Право людини на освіту [Книга] : монографія / Ольга Мельничук. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 439, [1] с. – Бібліогр.: с. 372-439. – ISBN 978-966-2696-77-6
747.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
748.
Гедзюк О.В. Правове регулювання бюджетних надходжень від операцій з цінними паперами [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гедзюк Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
749.
Прийменко О.С. Правове регулювання відносин, що виникають у разі втрати годувальника (в солідарній пенсійній системі) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прийменко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013
750.
Макаренко Ю.В. Правове регулювання трудових відносин дипломатичних працівників [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Макаренко Юлія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,