Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
О стратегии развития России до 2020 года [Книга] : выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на расширенном заседании Государственного совета, 8 февраля 2008 года, Москва, Кремль / [ гл. редактор Г. Павловский ]. – Москва : Европа, 2008. – 28с. – ISBN 978-5-9739-0153-0
652.
Різник С.М. Об"єктна сполучуваність іменних девербативів у сучасній українській мові [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01- українська мова / Різник С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
653.
Гуня Д.П. Обгрунтування параметрів фільтрації метану із підробленого вуглепородного масиву в свердловини [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.09 - геотехнічна і гірнична механіка / Гуня Д. П.; НАНУ. Ін-т геотехнічної механіки. – Дніпропетровськ, 2008
654.
Гладчук Г.Г. Облік та аналіз витрат виробництва (на прикладі цегельних заводів Чернівецької області) [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності) / Гладчук Г.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
655.
Демченко Т.А. Облік, аналіз та оцінка оборотних активів ( на прикладі промислових підприємств фармацевтичної галузі) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Демченко Т.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
656.
Гросул В.Я. Образование СССР (1917-1924 гг.) [Книга] / В.Я. Гросул ; Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации". – Москва : ИТРК, 2007. – 216с. – Посвящается 90-летию Великого Октября, 85-летию образования СССР. – ISBN 5-88010-236-X
657.
Образотворче мистецтво [Журнал] : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
658.
Общая фармакология [Книга] : учебное пособие для студентов вузов по спец. 310800 "Ветеринария" / М.И. Рабинович, Г.А. Ноздрин, И.М. Самородова, А.Г. Ноздрин; М.И. Рабинович, Г.А. Ноздрин, И.М. Самородова, А.Г. Ноздрин ; под ред. М.И. Рабиновича. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2006. – 272с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0652-5
659.
Михалев А.Б. Общее языкознание. История языкознания [Книга] : путеводитель по лингвистике : конспект-справочник : учебное пособие для студентов лингвистических вузов и филологических факультетов / А.Б. Михалев. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 240с. – ISBN 978-5-89349-755-7
660.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
661.
Манвелов Н.В. Обычаи и традиции Российского Императорского флота [Книга] / Николай Манвелов. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2008. – 384с. – (Андреевский флаг). – ISBN 978-5-699-26282-3
662.
Межиева М.В. Окно в мир : современная русская литература [Книга] / Марина Межиева, Наталья Конрадова. – Москва : Русский язык. Курсы, 2006. – 192с. – ISBN 5-88337-093-4
663.
Олег Ефремов. Пространство для одинокого человека [Книга]. – Москва : Эксмо, 2007. – 816с. : илл. – К 80-летию со дня рождения. – ISBN 978-5-699-23915-3
664.
Бережна М.В. Ономастикон романів Дж.К.Ролінг циклу "Гаррі Поттер" в українському та російському перекладах [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.16 - Перекладознавство / Бережна Маргарита Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
665.
Розанов В. Опавшие листья. Короб второй [Книга] / Василий Розанов. – Москва : АСТ, 2003. – 304с. – (Философия. Психология). – ISBN 5-17-017895-6
666.
Розанов В. Опавшие листья. Короб первый [Книга] / Василий Розанов. – Москва : АСТ, 2003. – 208с. – (Философия. Психология). – ISBN 5-17-017894-8
667.
Камінський В.М. Оптимізація збереження геопросторової інформації в географічній інформаційній системі військового призначення [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.технічних наук: спец. 20.02.04-Військова географія / Камінський В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
668.
Стрільчук Г.М. Оптичні властивості напівпровідникових та металічних наночастинок у полімерних матрицях [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Стрільчук Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
669.
Кравченко О.Б. Організаційно-економічний механізм регулювання зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Кравченко О.Б. ; Науково-дослідний економічний інститут. – Київ, 2008
670.
Шкільнюк О.М. Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Шкільнюк О.М.; Науково-дослідний економічний інститут. – Київ, 2008
671.
Назарова Г.Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Назарова Г.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2008
672.
Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение [Книга] : около 25000 слов / И.Л. Резниченко. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 1184с. – (Карманная библиотека словарей). – ISBN 978-5-17-044058-0
673.
Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці [Книга] : навчальний посібник / Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін. – 4-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-346-400-8
674.
Якубіна В.Л. Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній соціальній філософії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Якубіна В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008
675.
Осипова В.А. Основы дискретной математики [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.А. Осипова. – Москва : Форум - ИНФРА-М, 2006. – 160 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-91134-016-X
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex