Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Практический курс английского языка. 1 курс [Книга] : учебник для студ. вузов / В.Д. Аракин [и др.] ; под ред. В.Д. Аракина. – 6-е изд., доп. и испр. – Москва : Владос, 2008. – 544 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-691-01445-1
752.
Практический курс английского языка. 2 курс [Книга] : учебник для студентов высших учеб. заведений / В.Д. Аракин [ и др. ] ; под ред. В.Д. Аракина. – 7-е изд., доп. и исправл. – Москва : Владос, 2008. – 520 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-691-01446-8
753.
Практический курс английского языка. 3 курс [Книга] : учебник для студентов высших учеб. заведений. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2007. – 432с. – ISBN 978-5-691-00046-1
754.
Практический курс английского языка. 4 курс [Книга] : учебник для студентов вузов / В.Д. Аракин [ и др. ] ; под ред. В.Д. Аракина. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Москва : Владос, 2008. – 351с. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-691-00978-5
755.
Практический курс английского языка. 5 курс [Книга] : учебник для студентов высших учеб. заведений. – Изд. 4-е, исправл. и доп. – Москва : Владос, 2006. – 232 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00399-2
756.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
757.
Праці теріологічної школи [Журнал] = Proceedings of the Theriological School / Теріологічна школа; Нац. наук.-природничий музе НАНУ ; Укр. теріолог. тов-во НАНУ ; Мін. екології та природн. ресурсів України ; (за ред. Ігоря Загороднюка). – Луганськ. – ISBN 966-02-0692-5 (сер.) ;966-02-3985-8 (вип. 7)
758.
Чекалюк В.В. Преса діаспори США як комунікативний чинник формування ідентичності українців (1939-2005 рр.) [Автореферат] : автореферат дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01. - Теорія та історія соціальних комунікацій / Чекалюк Вероніка Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008
759.
Узунов Д. При изворите на Арда [Книга] : опит за селищна монография / Д. Узунов. – София : [Б. в.], 1993. – 304, [4] с. : ил. – ISBN 954-799-073-X
760.
Приказюк О.В. Прибуток у формуванні фінансової безпеки аграрного підприємництва [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Приказюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
761.
Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження [Журнал] : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. – ISBN 966-551-159-9
762.
Прикладная оптика [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л.Г. Бебчук, Ю.В. Богачов, Н.П. Заказнов, Б.М. Комраков, Л.И. и др. Михайловская; Л.Г. Бебчук [ и др. ] ; под ред. Н.П. Заказнова. – Изд. 2-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 320с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0757-6
763.
Велтистов Е.С. Приключения Электроника [Книга] / Евгений Велтистов. – Москва : АСТ ; Астрель, 2008. – 416с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-026161-1
764.
Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения [Книга] : учеб. пособие / А.Б. Есин. – 9-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 248с. – ISBN 978-5-89349-049-7
765.
Рождественский Ю.В. Принципы современной риторики [Книга] / Ю.В.Рождественский ; Под ред. В.И. Аннушкина. – 4-е изд. – Москва : Флинта; Наука, 2005. – 176с. – ISBN 5-89349-571-3
766.
Бернштам Т.А. Приходская жизнь русской деревни: очерки по церковной этнографии [Книга] / Т.А. Бернштам ; Российская академия наук ; Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет ; Петербургское Востоковедение, 2007. – 416с., [12 ] л. ил. – (Ethnographica Petropolitana). – ISBN 978-5-288-04215-7
767.
Про результати аудиту використання коштів Державного бюджету України на виконання заходів з розвитку і реконструкції централізованих сиcтем водопостачання та водовідведення [Брошура] / [ відп. за вип. Заремба ] ; Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 48с.
768.
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії [Журнал] : збірник наукових праць. – Харків, 2000-. – ISBN 966-7650-48-0
769.
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії [Журнал] : Збірник наукових праць. – Харків, 2000-. – ISBN 966-7650-70-7
770.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
771.
Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики [Книга] / Д.Н. Шмелев. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 282с. – (Из лингвистического наследия Д.Н. Шмелева). – ISBN 978-5-382-00616-1
772.
Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона [Журнал] = Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону= Problems of ecology and nature protection of techogen region : межведомственный сборник научных робот. – Донецк : ДонНУ, 1998-
773.
Програмски и статутарни документи на Внатрешната Македонска револуционерна организациja (1904-1908) [Книга] = Programme and statutory documents of the Internal Macedonian revolutionary organisation (1904 - 1908). – Скопje : МАНУ, 1998. – 255 с. – ISBN 9989649448
774.
Васильева В. Продолжение души [Книга] : монолог актрисы / Вера Васильева. – Москва : Вагриус, 2008. – 256с., [8] л. илл. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0534-0
775.
Жженов Г.С. Прожитое [Книга] / Георгий Жженов. – Москва : Вагриус, 2005. – 240с., [ 12л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 5-9697-0275-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,