Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Вишняков С.А. Русский язык как иностранный [Книга] : учебник / С.А.Вишняков. – 2-е изд. – Москва : Флинта. Наука, 2007. – 240с. – ISBN 978-5-89349-639-0
827.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2005-
828.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2005-
829.
Шмаглит Р.Г. Русское зарубежье в 20 веке. 800 биографий [Книга] / Р.Г. Шмаглит. – Москва : АСТ ; Зебра Е, 2007. – 254 с. – ISBN 978-5-17-043587-6
830.
Лейдерман Н.Л. С веком наравне. Русская литературная классика в советскую эпоху [Книга] : (монографические очерки) / Н.Л. Лейдерман. – Н.Л. Лейдерман. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2005. – 368с. – ISBN 5-86547-379-4
831.
Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре [Книга] : учебное пособие для студентов физико-математ. специальностей высших учебных заведений / И.В. Проскуряков ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 9-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 384с. – (Классический университетский учебник / ред. совет : Виханский О.С., Голиченков А.К., Гусев М.В. и др.). – ISBN 978-5-94774-840-6
832.
Гладких И.А. Сборник упражнений по русскому языку для абитуриентов [Книга] : [ учебное пособие ] / И.А. Гладких. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Московский психолого-социальный институт, 2005. – 104с. – ISBN 5-89349-594-2
833.
Свет [Журнал] : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
834.
Дончев Н. Светильник на духа [Книга] : литературна критика и есеистика, 1919 -1987 / Н. Дончев. – София : Колибри, 1998. – 347 с. – ISBN 954-529-111-7
835.
Вороновська Л.Г. Свідомість і мова: філософсько-релігієзнавчий аналіз [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Вороновська Л.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
836.
Ороховська Л.А. Світова спільнота в контексті глобалізаційних процесів:філософсько-історичний та соціокультурний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Ороховська Л.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
837.
Найдюк О.В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Найдюк О.В. ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008
838.
Перумов Н.Д. Семь зверей Райлега [Книга] / Ник Перумов. – Москва : Эксмо. – ISBN 978-5-699-21808-0
839.
Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки та А-повні матричні алгебри [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дудченко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
840.
Бели А. Симболизмот како поглед на светот [Книга] / Андреj Бели ; [ превод Билjана Балабанова, Льубомир Груевски ]. – Битола : Артерос, 1997. – 280 с. – (Библиотека "Критичка мисла"). – ISBN 9989-806-04-7
841.
Слаповский А. Синдром Феникса [Книга] : [ роман ] / Алексей Слаповский. – Москва : Эксмо, 2007. – 352с. – (Современная проза). – ISBN 978-5-699-20067-3
842.
Вагурин В.А. Синергетика конструктивности института стоимости [Брошура] / В.А. Вагурин. – Луганск : Копицентр, 2008. – 28с. – ISBN 978-5-484-00586-4
843.
Єременко О.В. Синкретизм художньої образності в українській прозі другої половини 19 - початку 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. доктора філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Єременко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
844.
Павловська З.В. Синтаксис знахідного відмінка в новогрецькій мові [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Павловська З.В. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2008
845.
Вагнер В.Н. Синтаксис русского языка как иностранного и его преподавание [Книга] : учебное пособие / В.Н. Вагнер. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 168с. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 978-5-89349-650-5
846.
Бабарик А.А. Синтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію та танталу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Бабарик А.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
847.
Костирко Т.М. Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів функціонування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Костирко Т.М. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008
848.
Систематизований покажчик статей з економічних наук, опублікованих у Віснику Львівського інституту внутрішніх справ та у Наукових вісниках Львівського юрид. ін-ту МВС України і Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ за 1995-2006 рр. [Брошура]. – Львів, 2007. – 31с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 14)
849.
Систематизований покажчик статей з психологічних наук, опублікованих у Віснику Львівського інституту внутрішніх справ та у Наукових вісниках Львівського юридичного інституту МВС України і Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ за 1995-2006 рр. [Брошура]. – Львів, 2007. – 24с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 15)
850.
Систематизований покажчик статей з юридичних наук, опублікованих у Віснику Львівського інституту внутрішніх справ та у Наукових вісниках Львівського юридичного інституту МВС України і Львівського державного ун-ту внутрішніх справ за 1995-2006 рр. [Брошура]. – Львів, 2007. – 128с. – (Бібліографічні довідники : Довідкова література ; Вип. 13)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex