Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Федорук О. Ратай українського поля : Мистецтвознавець Віталій Ханко [Брошура] / Олександр Федорук ; за ред. О. Ханка. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2007. – 16с. – ISBN 978-966-2922-44-8
777.
Редактор і видавець [Журнал] : науково-практичний збірник. – Київ
778.
Данилейко В. Реекспозиції української абетки [Брошура] / Володимир Данилейко ; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2007. – 40с. – ISBN 978-966-2922-24-0
779.
Булычев Кир Река Хронос. Усни, Красавица! Таких не убивают. Дом в Лондоне. Покушение [Книга] : [ сборник] / Кир Булычев. – Москва : АСТ, 2005. – 952 с. – (Библиотека фантастики). – ISBN 5-17-028019-X
780.
Лященко А.В. Реклама як соціокультурне явище в системі масової комунікації [Дисертація] : Дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 / Лященко А.В.; Мін-во науки і освіти України. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008
781.
Васильев Г.А. Рекламный маркетинг [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. – Москва : Вузовский учебник, 2008. – 276с. – ISBN 978-5-9558-0068-4
782.
Кобус О.С. Релаксація фотопроцесів в плівках органічних напівпровідників, сенсибілізованих фулеренами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Кобус О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008
783.
Кобус О.С. Релаксація фотопроцесів в плівках органічних напівпровідників, сенсибілізованих фулеренами [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз-мат. наук. Спец. 01.04.07 - Фізика твердого тіла / Кобус О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008
784.
Байдарова О.О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі [Дисертація] : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.05 - соціальна психологія ; психологія соціальної роботи / Байдарова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
785.
Мельник З.П. Рецепція права як засіб вдосконалення правової системи ( теоретико-правовий аспект ) [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових вчень / Мельник Зоя Петрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
786.
Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста [Книга] : учеб. пособ. / Е.Н. Барышникова, Е.В. Клепач, Н.А. Красс. – 3-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 224 с. – ISBN 978-5-89349-770-0
787.
Копнина Г.А. Речевое манипулирование [Книга] : учеб. пособие / Г.А. Копнина. – Москва : Флинта, 2007. – 176с. – ISBN 978-5-9765-0060-0
788.
Бонджолова В. Речник на новите думи в съвременния български език [Книга] / В. Бонджолова, А. Петкова. – Велико Търново : Слово, 1999. – 140 с. – ISBN 954 439 543-1
789.
Решение национально-языковых вопросов в современном мире [Книга]. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2003. – 464с. – ISBN 5-86547-251-8
790.
Азимов А. Римская империя [Книга] = The Roman empire : величие и падение Вечного города / Айзек Азимов ; [пер. с англ. М.К. Якушиной]. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 352 с. – (Научно-популярная библиотека). – ISBN 5-9524-0435-9
791.
Риторика в современном обществе и образовании [Книга] : сборник материалов 3-5 Международных конференций по риторике ; [ сост. и ред. В.И. Аннушкин ]. – Москва : Флинта ; Наука, 2003. – 328с. – ISBN 5-89349-261-7
792.
Аннушкин В.И. Риторика. Экспресс-курс [Книга] : учебное пособие / В.И. Аннушкин. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 224 с. – ISBN 978-5-89349-896-7
793.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
794.
Лугова Л. Родина [Брошура] : збірка поезій / Лідія Лугова ; запис Валентини Ханко ; упоряд. Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2006. – 32с. – ISBN 966-2922-10-5
795.
Родная старина. Отечественная история в рассказах и картинах [Книга] / составил В.Д. Сиповский. – Москва : Белый город. – ISBN 5-7793-1351-2
796.
Родная старина. Отечественная история в рассказах и картинах [Книга] / составил В.Д. Сиповский. – Москва : Белый город. – ISBN 5-7793-1352-0
797.
Гура Н.О. Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві [Дисертація] : Дис. ... доктора економічних наук Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Гура Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
798.
Цюх О.М. Розробка методів підвищення якості систем керування антеною радіотелескопу РТ-70 [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.03 - системи і процеси управління / Цюх О.М. ; НАНУ. Національне космічне агенство України. Ін-т космічних досліджень. – Київ, 2008
799.
Кравченко О.О. Роль Ca 2+ - залежної месенджерної системи в розвитку коліт-асоційованого концерогенезу [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Кравченко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
800.
Мандрик С.Я. Роль білків теплового шоку в патогенезі захворювань шлунка [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Мандрик С.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex