Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Городецкая Е.В. Проза Пушкина [Книга] : учеб. пособие / Е.В. Городецкая, Е.М. Воронова. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 56с. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 978-5-9765-0058-7
777.
Просемінарій [Журнал] : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ. – ISBN 978-966-8846-19-9
778.
Просценіум [Журнал] : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
779.
Протестантство [Книга]. – Минск : Книжный дом, 2006. – 384с. – (Религии мира). – ISBN 985-489-454-1
780.
Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрійчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
781.
Безніщенко А.О. Прямий синтез, будова та властивості діамінних гетерометалічних Mn/M (M=Cu, Co) комплексів [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Безніщенко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
782.
Малых С.Б. Психогенетика [Книга] : учебник для студентов высших учебных заведений / С.Б. Малых, М.С. Егорова, Т.А. Мешкова. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-960-7
783.
Психология мотивации и эмоций [Книга] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению и специальностям психологии. – Изд. 2-е, стереотипное. – Москва : ЧеРо ; Омега-Л ; МПСИ, 2006. – 752с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-88711-228-X
784.
Сосипатрова В.И. Путь длиною в 50 лет [Брошура] / Сосипатрова В.И., Пяткова И.Н., Рыбальченко Н.Н. ; МОНУ ; Украинская инженерно-педагогическая академия, Библиотека ; под ред. Н.Н. Николаенко. – Харьков, 2008. – 46с. : илл. – 50-летию образования библиотеки УИПА посвящается
785.
Бояшов И. Путь Мури [Книга] : роман / И. Бояшов. – Санкт-Петербург : Лимбус Пресс; К. Тублина, 2007. – 232с. – ISBN 978-5-8370-0471-1
786.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
787.
Зеленая Р.В. Разрозненные страницы [Книга] / Рина Зеленая. – Москва : Вагриус, 2007. – 368с., [ 8л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0382-7
788.
Солженицын А.И. Раковый корпус [Книга] / Александр Солженицын. – Москва : Эксмо, 2007. – 512с. – (Русская классика 20 века). – ISBN 978-5-699-14368-9
789.
Ристовски Б. Раните ракописи на Крсте П. Мисирков на македонски jазик [Книга] = The early manuscripts of Krste P. Misirkov written in the Macedonian language / Б. Ристовски; Македонска академja на науките и уметностите. – Скопje : МАHУ, 1998. – 183 с. – ISBN 9989649499
790.
Федорук О. Ратай українського поля : Мистецтвознавець Віталій Ханко [Брошура] / Олександр Федорук ; за ред. О. Ханка. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2007. – 16с. – ISBN 978-966-2922-44-8
791.
Редактор і видавець [Журнал] : науково-практичний збірник. – Київ
792.
Данилейко В. Реекспозиції української абетки [Брошура] / Володимир Данилейко ; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2007. – 40с. – ISBN 978-966-2922-24-0
793.
Булычев Кир Река Хронос. Усни, Красавица! Таких не убивают. Дом в Лондоне. Покушение [Книга] : [ сборник] / Кир Булычев. – Москва : АСТ, 2005. – 952с. – (Библиотека фантастики). – ISBN 5-17-028019-X
794.
Лященко А.В. Реклама як соціокультурне явище в системі масової комунікації [Дисертація] : Дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 / Лященко А.В.; Мін-во науки і освіти України. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008
795.
Васильев Г.А. Рекламный маркетинг [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. – Москва : Вузовский учебник, 2008. – 276с. – ISBN 978-5-9558-0068-4
796.
Кобус О.С. Релаксація фотопроцесів в плівках органічних напівпровідників, сенсибілізованих фулеренами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Кобус О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008
797.
Кобус О.С. Релаксація фотопроцесів в плівках органічних напівпровідників, сенсибілізованих фулеренами [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз-мат. наук. Спец. 01.04.07 - Фізика твердого тіла / Кобус О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008
798.
Байдарова О.О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі [Дисертація] : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.05 - соціальна психологія ; психологія соціальної роботи / Байдарова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
799.
Мельник З.П. Рецепція права як засіб вдосконалення правової системи ( теоретико-правовий аспект ) [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових вчень / Мельник Зоя Петрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
800.
Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста [Книга] : учеб. пособ. / Е.Н. Барышникова, Е.В. Клепач, Н.А. Красс. – 3-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 224 с. – ISBN 978-5-89349-770-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,