Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
702.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
703.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
704.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
705.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
706.
Охрана труда [Книга] : справочник / сост. Э.А. Арустамов. – Москва : Дашков и К, 2008. – 588с. – ISBN 978-5-91131-551-1
707.
Говта М.В. Оцінка впливу екологічних факторів на психофізологічну діяльність людини [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Говта М.В. ; МОНУ ; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2009
708.
Гуменюк П.О. Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти) [Автореферат] : Автореф. дис. канд філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Гуменюк П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
709.
Семенов В.М. Парадоксы нашей жизни [Книга] : занимательные, загадочные, горестные, поучительные / В.М. Семенов. – Москва : Флинта, 2005. – 280с. – ISBN 5-89349-765-1
710.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
711.
Акунин Б. Пелагия и красный петух [Книга] : [ роман в 2-х томах ] / Борис Акунин. – Москва : АСТ. – (Провинциальный детектив). – ISBN 978-5-17-018698-3(Т.1)
712.
Акунин Б. Пелагия и красный петух [Книга] : [ роман в 2-х томах ] / Борис Акунин. – Москва : АСТ. – (Провинциальный детектив). – ISBN 978-5-17-018712-6(Т.2)
713.
Вернадский В.И. Пережитое и передуманное [Книга] / Владимир Вернадский. – Москва : Вагриус, 2007. – 320с., [ 8л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0515-9
714.
Акименко А.М. Періодичні розв"язки сингулярно збуреної виродженої системи диференціальних рівнянь [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.02 / Акименко Андрій Миколайович ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2008
715.
Браjановски Б. Персоналниот менаджмент во претприjатиjата во Македониjа [Книга] / Благоjа Браjановски. – Скопje : Институт за социолошки и политичко-правни истражуваньа : Трибина македонска, 1997. – 209 с. – ISBN 9989633045
716.
Кравчук І.В. Петро Лодій як представник української академічної філософії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 - історія філософії / Кравчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
717.
Павлова В. Письма в соседнюю комнату. Тысяча и одно объяснение в любви [Книга] / В. Павлова. – Москва : АСТ, 2007. – 616с. – ISBN 5-17-037950-1
718.
Колесова Д.В. Пишем эссе [Книга] : учебное пособие для изучающих русский язык / Д.В. Колесова, А.А. Харитонов. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 100с. – ISBN 5-86547-307-7
719.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
720.
План Путина [Книга] : словарь политических терминов:[ сборник ]. – Москва : Европа, 2007. – 144с. – ISBN 978-5-9739-0146-2
721.
Кожухаров С. Планиранье на трошоците во функциja на современите аспекти на економичноста [Книга] / Сашо Кожухаров. – Скопje : Инфопринт, 1997. – 146 с. – ISBN 9989744040
722.
Тихомиров О.Н. Победы русского оружия [Книга] : хрестоматия "Отечество" / О.Н. Тихомиров. – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – 320с. – (Отечество). – ISBN 978-5-9555-1052-1
723.
Кабаков А.А. Поздний гость [Книга] : романы / Александр Кабаков. – Москва : Вагриус, 2007. – 576с. – ISBN 978-5-9697-0423-7
724.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва : NOTA BENE, 2004-. – ISSN 1812-8696
725.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва : NOTA BENE, 2004-. – ISSN 1812-8696
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,