Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Акименко А.М. Періодичні розв"язки сингулярно збуреної виродженої системи диференціальних рівнянь [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.02 / Акименко Андрій Миколайович ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2008
702.
Браjановски Б. Персоналниот менаджмент во претприjатиjата во Македониjа [Книга] / Благоjа Браjановски. – Скопje : Институт за социолошки и политичко-правни истражуваньа : Трибина македонска, 1997. – 209 с. – ISBN 9989633045
703.
Кравчук І.В. Петро Лодій як представник української академічної філософії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 - історія філософії / Кравчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
704.
Павлова В. Письма в соседнюю комнату. Тысяча и одно объяснение в любви [Книга] / В. Павлова. – Москва : АСТ, 2007. – 616с. – ISBN 5-17-037950-1
705.
Колесова Д.В. Пишем эссе [Книга] : учебное пособие для изучающих русский язык / Д.В. Колесова, А.А. Харитонов. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 100с. – ISBN 5-86547-307-7
706.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
707.
Кожухаров С. Планиранье на трошоците во функциja на современите аспекти на економичноста [Книга] / Сашо Кожухаров. – Скопje : Инфопринт, 1997. – 146 с. – ISBN 9989744040
708.
Тихомиров О.Н. Победы русского оружия [Книга] : хрестоматия "Отечество" / О.Н. Тихомиров. – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – 320с. – (Отечество). – ISBN 978-5-9555-1052-1
709.
Кабаков А.А. Поздний гость [Книга] : романы / Александр Кабаков. – Москва : Вагриус, 2007. – 576с. – ISBN 978-5-9697-0423-7
710.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва : NOTA BENE, 2004-. – ISSN 1812-8696
711.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва : NOTA BENE, 2004-. – ISSN 1812-8696
712.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва : NOTA BENE, 2004-. – ISSN 1812-8696
713.
Казаков В.П. Политическая история Аргентины 20 века [Книга] : учебное пособие / В.П. Казаков. – Москва : Высшая школа, 2007. – 168с. – (20 век. Политическая история мира). – ISBN 978-5-06-005602-0
714.
Чудинов А.П. Политическая лингвистика [Книга] : учеб. пособие [ для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов ] / А.П. Чудинов. – 3-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 256с. – ISBN 978-5-89349-897-4
715.
Политическая наука [Журнал] : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2000-
716.
Кисарець І.А. Політико-культурна парадигма державної інформаційної політики [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.політичних наук: спец. 23.00.03.- Політична культура та ідеологія / Кисарець І.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
717.
Ткаченко А.А. Політична економія [Брошура] : методичні вказівки, навчальна і робоча програми, плани лекцій і семінарських занять / А.А. Ткаченко ; МОНУ ; Запорізький державний університет, Кафедра економічної теорії. – Запоріжжя : Просвіта, 2003. – 60с.
718.
Кадлубович Т.І. Політична комунікація в демократизації владних відносин України [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. політичн. наук : спец. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси / Кадлубович Тетяна Іванівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
719.
Подолян Я.В. Політична соціалізація молоді в умовах трансформації українського суспільства [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. політичн. наук : спец. 23.00.02 - Політична інститути та процеси / Подолян Яна Віталіївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
720.
Пушкин А. Полное собрание сочинений в одном томе [Книга] / А. Пушкин. – Москва : Альфа-книга, 2008. – 1214с. – (Полное собрание в одном томе). – ISBN 978-5-9922-0094-2
721.
Летягова Т.В. Понятия духовной сферы [Книга] : краткий словарь / Т.В. Летягова, Н.Н. Романова, А.В. Филиппов. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 160 c. – ISBN 5-89349-783-X
722.
Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.М. Лисенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 232с. – Французькою та українською мовами. – ISBN 966-8387-94-4
723.
Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку [Книга] / Д.Э. Розенталь. – Москва : Оникс ; Мир и Образование, 2008. – 416 с. – (Поступающим в вузы). – ISBN 978-5-488-01491-6
724.
Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 032900 - "Русский язык и литература" / Н.А. Николина. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 424с. – (Филологический анализ текста). – ISBN 5-89349-336-2
725.
Тончу Е. Поэтические легенды России [Книга] / Елена Тончу. – Москва : ТОНЧУ, 2008. – 344с. : илл. – ISBN 987-5-91215-027-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex