Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
727.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
728.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
729.
Право і практика [Журнал] : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
730.
Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ярошевська Т.В. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2009
731.
Право України [Журнал] : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
732.
Піддубна Д.В. Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової діяльності держави [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.07 - Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Піддубна Дарія Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
733.
Мазурок І.О. Правове становище Закарпаття у 1939-1944 рр. (історико-правове дослідження) [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія правових і політичних вчень / Мазурок І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
734.
Мазур Т.В. Правовий режим фонду гарантування вкладів фізичних осіб в банках [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.07 - Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Мазур Тамара Вікторівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
735.
Степанова О.М. Практикум по лексикологии современного французского языка [Книга] : учеб. пособие / О.М.Степанова, М.И.Кролль. – Москва : Высшая школа, 2006. – 168с. – ISBN 5-06-005433-0
736.
Долгоруков А.М. Практикум по общей социологии [Книга] : учебное пособие для студентов вузов / А.М. Долгоруков ; под ред. Н.И. Лапина. – Москва : Высшая школа, 2006. – 296с. – ISBN 5-06-005306-7
737.
Практический курс английского языка. 1 курс [Книга] : учебник для студ. вузов / В.Д. Аракин [и др.] ; под ред. В.Д. Аракина. – 6-е изд., доп. и испр. – Москва : Владос, 2008. – 544 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-691-01445-1
738.
Практический курс английского языка. 2 курс [Книга] : учебник для студентов высших учеб. заведений / В.Д. Аракин [ и др. ] ; под ред. В.Д. Аракина. – 7-е изд., доп. и исправл. – Москва : Владос, 2008. – 520 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-691-01446-8
739.
Практический курс английского языка. 3 курс [Книга] : учебник для студентов высших учеб. заведений / В.Д. Аракин, И.А. Новикова, О.В. Афанасьева, С.Н. Бронникова, Т.Г. и др. Давиденко; В.Д. Аракин [ и др. ] ; под ред. В.Д. Аракина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2007. – 432с. – ISBN 978-5-691-00046-1
740.
Практический курс английского языка. 4 курс [Книга] : учебник для студентов вузов / В.Д. Аракин [ и др. ] ; под ред. В.Д. Аракина. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Москва : Владос, 2008. – 351с. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-691-00978-5
741.
Практический курс английского языка. 5 курс [Книга] : учебник для студентов высших учеб. заведений / В.Д. Аракин, Г.Б. Антрушина, Е.П. Кириллова, Э.Л. Левина, С.И. и др. Петрушин; В.Д. Аракин [ и др. ] ; под ред. В.Д. Аракина. – Изд. 4-е, исправл. и доп. – Москва : Владос, 2006. – 232 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00399-2
742.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
743.
Праці теріологічної школи [Журнал] = Proceedings of the Theriological School / Теріологічна школа; Нац. наук.-природничий музе НАНУ ; Укр. теріолог. тов-во НАНУ ; Мін. екології та природн. ресурсів України ; (за ред. Ігоря Загороднюка). – Луганськ. – ISBN 966-02-0692-5 (сер.) ;966-02-3985-8 (вип. 7)
744.
Чекалюк В.В. Преса діаспори США як комунікативний чинник формування ідентичності українців (1939-2005 рр.) [Автореферат] : автореферат дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01. - Теорія та історія соціальних комунікацій / Чекалюк Вероніка Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008
745.
Узунов Д. При изворите на Арда [Книга] : опит за селищна монография / Д. Узунов. – София : [Б. в.], 1993. – 304, [4] с. : ил. – ISBN 954-799-073-X
746.
Приказюк О.В. Прибуток у формуванні фінансової безпеки аграрного підприємництва [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Приказюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
747.
Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження [Журнал] : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. – ISBN 966-551-159-9
748.
Прикладная оптика [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л.Г. Бебчук, Ю.В. Богачов, Н.П. Заказнов, Б.М. Комраков, Л.И. и др. Михайловская; Л.Г. Бебчук [ и др. ] ; под ред. Н.П. Заказнова. – Изд. 2-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 320с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0757-6
749.
Велтистов Е.С. Приключения Электроника [Книга] / Евгений Велтистов. – Москва : АСТ ; Астрель, 2008. – 416с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-026161-1
750.
Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения [Книга] : учеб. пособие / А.Б. Есин. – 9-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 248с. – ISBN 978-5-89349-049-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex