Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва : NOTA BENE, 2004-. – ISSN 1812-8696
727.
Казаков В.П. Политическая история Аргентины 20 века [Книга] : учебное пособие / В.П. Казаков. – Москва : Высшая школа, 2007. – 168с. – (20 век. Политическая история мира). – ISBN 978-5-06-005602-0
728.
Чудинов А.П. Политическая лингвистика [Книга] : учеб. пособие [ для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов ] / А.П. Чудинов. – 3-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 256с. – ISBN 978-5-89349-897-4
729.
Политическая наука [Журнал] : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2000-
730.
Кисарець І.А. Політико-культурна парадигма державної інформаційної політики [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.політичних наук: спец. 23.00.03.- Політична культура та ідеологія / Кисарець І.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
731.
Ткаченко А.А. Політична економія [Брошура] : методичні вказівки, навчальна і робоча програми, плани лекцій і семінарських занять / А.А. Ткаченко ; МОНУ ; Запорізький державний університет, Кафедра економічної теорії. – Запоріжжя : Просвіта, 2003. – 60с.
732.
Кадлубович Т.І. Політична комунікація в демократизації владних відносин України [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. політичн. наук : спец. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси / Кадлубович Тетяна Іванівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
733.
Подолян Я.В. Політична соціалізація молоді в умовах трансформації українського суспільства [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. політичн. наук : спец. 23.00.02 - Політична інститути та процеси / Подолян Яна Віталіївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
734.
Пушкин А. Полное собрание сочинений в одном томе [Книга] / А. Пушкин. – Москва : Альфа-книга, 2008. – 1214с. – (Полное собрание в одном томе). – ISBN 978-5-9922-0094-2
735.
Летягова Т.В. Понятия духовной сферы [Книга] : краткий словарь / Т.В. Летягова, Н.Н. Романова, А.В. Филиппов. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 160 c. – ISBN 5-89349-783-X
736.
Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.М. Лисенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 232с. – Французькою та українською мовами. – ISBN 966-8387-94-4
737.
Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку [Книга] / Д.Э. Розенталь. – Москва : Оникс ; Мир и Образование, 2008. – 416 с. – (Поступающим в вузы). – ISBN 978-5-488-01491-6
738.
Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 032900 - "Русский язык и литература" / Н.А. Николина. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 424с. – (Филологический анализ текста). – ISBN 5-89349-336-2
739.
Тончу Е. Поэтические легенды России [Книга] / Елена Тончу. – Москва : ТОНЧУ, 2008. – 344с. : илл. – ISBN 987-5-91215-027-2
740.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
741.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
742.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
743.
Право і практика [Журнал] : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
744.
Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ярошевська Т.В. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2009
745.
Право України [Журнал] : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
746.
Піддубна Д.В. Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової діяльності держави [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.07 - Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Піддубна Дарія Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
747.
Мазурок І.О. Правове становище Закарпаття у 1939-1944 рр. (історико-правове дослідження) [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія правових і політичних вчень / Мазурок І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
748.
Мазур Т.В. Правовий режим фонду гарантування вкладів фізичних осіб в банках [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.07 - Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Мазур Тамара Вікторівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
749.
Степанова О.М. Практикум по лексикологии современного французского языка [Книга] : учеб. пособие / О.М.Степанова, М.И.Кролль. – Москва : Высшая школа, 2006. – 168с. – ISBN 5-06-005433-0
750.
Долгоруков А.М. Практикум по общей социологии [Книга] : учебное пособие для студентов вузов / А.М. Долгоруков ; под ред. Н.И. Лапина. – Москва : Высшая школа, 2006. – 296с. – ISBN 5-06-005306-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,