Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Лексические и фразеологические предлоги в современном русском языке [Книга] : учеб. пособие. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 176с. – ISBN 978-5-9765-0034-1
502.
Наконечний В.М. Лемки в 20 столітті: життя на етнічних землях та в нових геополітичних умовах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Наконечний В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
503.
Наконечний В.М. Лемки в 20 столітті: життя на етнічних землях та в нових геополітичних умовах [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Наконечний В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
504.
Дмитриев Ю.Д. Лесные загадки [Книга] : сказки и рассказы / Юрий Дмитриев. – Москва : Астрель ; АСТ, 2007. – 192 с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-045052-7
505.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
506.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
507.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
508.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр, 1926-. – ISSN 0024-1202
509.
Летопись журнальных статей. Именной указатель [Журнал] : именной указатель в четырёх частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр. – ISSN 0201-6311
510.
Лингвисты шутят [Книга]. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 216с. – ISBN 5-89349-965-4
511.
Домащенко А.В. Лирическая поэзия в аспекте интерпретации и толкования (на материале русской поэзии XIX-XX вв.) [Дисертація] : Дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.06 - теория литературы / Домащенко А.В. ; Донецкий нац. ун-т. – Донецк, 2008
512.
Литературната задруга "Хиперион" [Книга]. – Велико Търново : Слово, 1996. – 349 с. – (Литературни кръгове и издания ; 3). – ISBN 954 439 430-3
513.
Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма [Книга] : [ учебное пособие ] / А.А. Смирнов. – Москва : Высшая школа, 2007. – 208 с. – ISBN 978-5-06-005578-8
514.
Борисович О.В. Лінгвокогнітивний аспект онімів та їх дериватів у англомовній літературній рецензії [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.04 - Германські мови / Борисович Оксана Вікторівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
515.
Піонтковська Т.О. Лінгвопоетичні формули як вираження зв"язку мови " Слова о полку Ігоревім" і мови української народної творчості [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Піонтковська Т.О. ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2009
516.
Попов М.О. Лінійні та нелінійні властивості магнітостатичних резонаторів еліптичного перерізу [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.03 - радіофізика / Попов М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
517.
Література. Фольклор. Проблеми поетики [Журнал] : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1993-
518.
Горенко О.П. Літературний антропонім: концепт та інтепретація (на матеріалі творів американських романтиків) [Дисертація] : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури; 10.01.04 - література зарубіжних країн / Горенко О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008
519.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
520.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
521.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
522.
Александров Д.Н. Логика. Риторика. Этика [Книга] : учебное пособие / Д.Н. Александров. – 4-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 168с. – ISBN 978-5-89349-370-2
523.
Коханенко О.В. Логіка і теологія: проблема взаємозв"язку [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.06 - логіка / Коханенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
524.
Онищенко Ю.К. Локалізація програмних продуктів у англо-українському перекладі [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.16 - Перекладознавство / Онищенко Юлія Костянтинівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
525.
Хорт А.Н. Любовь Орлова [Книга] / Александр Хорт. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 368с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1267 (1067)). – ISBN 978-5-235-03020-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex