Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Домащенко А.В. Лирическая поэзия в аспекте интерпретации и толкования (на материале русской поэзии XIX-XX вв.) [Дисертація] : Дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.06 - теория литературы / Домащенко А.В. ; Донецкий нац. ун-т. – Донецк, 2008
527.
Литературната задруга "Хиперион" [Книга]. – Велико Търново : Слово, 1996. – 349 с. – (Литературни кръгове и издания ; 3). – ISBN 954 439 430-3
528.
Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма [Книга] : [ учебное пособие ] / А.А. Смирнов. – Москва : Высшая школа, 2007. – 208 с. – ISBN 978-5-06-005578-8
529.
Борисович О.В. Лінгвокогнітивний аспект онімів та їх дериватів у англомовній літературній рецензії [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.04 - Германські мови / Борисович Оксана Вікторівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
530.
Піонтковська Т.О. Лінгвопоетичні формули як вираження зв"язку мови " Слова о полку Ігоревім" і мови української народної творчості [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Піонтковська Т.О. ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2009
531.
Попов М.О. Лінійні та нелінійні властивості магнітостатичних резонаторів еліптичного перерізу [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.03 - радіофізика / Попов М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
532.
Література. Фольклор. Проблеми поетики [Журнал] : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1993-
533.
Горенко О.П. Літературний антропонім: концепт та інтепретація (на матеріалі творів американських романтиків) [Дисертація] : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури; 10.01.04 - література зарубіжних країн / Горенко О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008
534.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
535.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
536.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
537.
Александров Д.Н. Логика. Риторика. Этика [Книга] : учебное пособие / Д.Н. Александров. – 4-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 168с. – ISBN 978-5-89349-370-2
538.
Коханенко О.В. Логіка і теологія: проблема взаємозв"язку [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.06 - логіка / Коханенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
539.
Онищенко Ю.К. Локалізація програмних продуктів у англо-українському перекладі [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.16 - Перекладознавство / Онищенко Юлія Костянтинівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
540.
Хорт А.Н. Любовь Орлова [Книга] / Александр Хорт. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 368с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1267 (1067)). – ISBN 978-5-235-03020-6
541.
Людина і праця [Журнал] : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ : Соцінформ, 1993-
542.
Магістеріум [Журнал] : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
543.
Македониjа и Балканот во Петроградското списание "Современник" (1912-1913) [Книга] = Macedonia and the Balkans in the Petrograd journal "Sovremennik" (1912-1913). – Скопjе : МАНУ, 1995. – 139с. – На обкл: Македониjа и Балканот во Петроградскиот "Современник". - Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 9989-624-39-9
544.
Македоника [Журнал] : Информативен билтен / Hародна и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
545.
Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации [Журнал] / Hародна и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2004). – 2008
546.
Жила Л.И. Македонский вопрос в документах Коминтерна [Книга] / Л.И. Жила, В.Т. Поповский ; Историчекий факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории. – Скопje : Гурга. – ISBN 998967664X
547.
Базилевич В.Д. Макроекономіка [Книга] : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик ; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 744 с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 978-966-346-421-3 (тверда пал.)
Для студентів економічних спеціальностей
548.
Розовский М. Марк Розовский [Книга] / Марк Розовский. – Москва : Эксмо. – (Антология Сатиры и Юмора России 20 века). – ISBN 978-5-699-19240-3
549.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
550.
Носова Б.М. Мас-медійне забезпечення політичних орієнтирів України в контексті євроатлантичної інтеграції [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Носова Богдана Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,