Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-
552.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-
553.
Багиев Г.Л. Международный маркетинг [Книга] : учебник по спец. "Маркетинг" [для вузов] / Г.Л. Багиев, Н.К. Моисеева, В.И. Черенков. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 688 с. – (Учебники для вузов). – ISBN 978-5-91180-660-6
554.
Менеджмент [Книга] : [ учебник для вузов ] / Т.Е. Березкина, Д.Д. Вачугов, В.Р. Веснин, Н.А. Кислякова, Г.В. Кисляков ; под ред. Д.Д. Вачугова. – Москва : Высшая школа, 2008. – 400 с. – ISBN 978-5-06-003762-3
555.
Гоголь Н.В. Мертвые души [Книга] : поэма / Николай Гоголь. – Москва : АСТ ; ЛЮКС, 2005. – 416 с. – (1809-1852). – (Книга на все времена). – ISBN 5-17-028740-2
556.
Местоимения в современном русском языке [Книга] : учебное пособие / А.М. Чепасова, Л.Д. Игнатьева, Ж.З. Мительская, А.Д. Соловьева, Л.П. Юздова; А.М. Чепасова, Л.Д. Игнатьева, Ж.З. Мительская, А.Д. Соловьева, Л.П. Юздова. – 2-е изд., испрвл. и доп. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 176с. – ISBN 978-5-9765-0035-8
557.
Максимова А.Л. Месяц в России [Книга] : учебное пособие по русскому языку как иностранному / А.Л. Максимова. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2004. – 240с. – ISBN 5-86547-326-3
558.
Скриник О.А. Метод визначення дат стійких переходів температури повітря через фіксовані значення та тенденції їх змін в умовах сучасного клімату [Дисертація] : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Скриник О.А. ; КНУТШ ; Географічний фак-т ; Каф-ра метеорології та кліматології. – Київ, 2009
559.
Борисевич О.В. Методи синтезу структурних текстів для цифрових синхронних схем на основі апаратних засобів, що реконфігуруються [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Борисевич О.В. ; Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2008
560.
Кхалфауі Неджіб Методи синтезу швидкодіючих схем мікропрограмних автоматів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Кхалфауі Неджіб ; Державний вищий навчальний заклад " Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2008
561.
Капитонова Т.И. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки [Книга] / Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 272с. – ISBN 5-86547-160-0
562.
Трохимчук П.П. Механіка [Брошура] : методичні рекомендації / Петро Трохимчук ; Міжнародний науково-технічний ун-т ; Луцький біотехнічний ін-т, Кафедра електронних апаратів. – Луцьк, 2008. – 60с.
563.
Скрынников Р.Г. Минин и Пожарский [Книга] / Руслан Скрынников. – Изд. 2-е, исправленное. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 336с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1259 (1059)). – ISBN 978-5-235-03010-7
564.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
565.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
566.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
567.
Гордеев В.В. Мировая экономика и проблемы глобализации [Книга] : учебное пособие / В.В.Гордеев. – Москва : Высшая школа, 2008. – 407с. – ISBN 978-5-06-005793-5
568.
Савельєв Є.В. Міжнародна економіка [Книга] : підручник / Є.В. Савельєв. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 624с. – ISBN 978-966-346-445-9
569.
Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини [Книга] : підручник / С.Я. Боринець ; КНУТШ. – 5-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 584с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 175 років). – ISBN 978-966-346-334-6

570.
Баженова Г.Ю. Міжнародні зв"язки істориків Росії (друга половина 19-початок20 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд .іст. наук: спец. 07.00.02-Всесвітня історія / Баженова Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008
571.
Литвиненко П.О. Міжнародні стратегії компаній України в умовах цінових флуктацій (на прикладі підприємств хімічної промисловості) [Дисертація] : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Литвиненко П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
572.
Шахбазян К.С. Міжнародно-правові основи регулювання відносин в мережі Інтернет [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11- міжнародне право / Шахбазян К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
573.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology. – Одеса
574.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса
575.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,