Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Скрынников Р.Г. Минин и Пожарский [Книга] / Руслан Скрынников. – Изд. 2-е, исправленное. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 336с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1259 (1059)). – ISBN 978-5-235-03010-7
552.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
553.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
554.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
555.
Гордеев В.В. Мировая экономика и проблемы глобализации [Книга] : учебное пособие / В.В.Гордеев. – Москва : Высшая школа, 2008. – 407с. – ISBN 978-5-06-005793-5
556.
Савельєв Є.В. Міжнародна економіка [Книга] : підручник / Є.В. Савельєв. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 624с. – ISBN 978-966-346-445-9
557.
Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини [Книга] : підручник / С.Я. Боринець ; КНУТШ. – 5-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 584с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 175 років). – ISBN 978-966-346-334-6

558.
Баженова Г.Ю. Міжнародні зв"язки істориків Росії (друга половина 19-початок20 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд .іст. наук: спец. 07.00.02-Всесвітня історія / Баженова Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008
559.
Литвиненко П.О. Міжнародні стратегії компаній України в умовах цінових флуктацій (на прикладі підприємств хімічної промисловості) [Дисертація] : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Литвиненко П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
560.
Шахбазян К.С. Міжнародно-правові основи регулювання відносин в мережі Інтернет [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11- міжнародне право / Шахбазян К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
561.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology. – Одеса
562.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса
563.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса
564.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
565.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
566.
Протасова Е.Ю. Многоязычие в детском возрасте [Книга] / Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2005. – 276с. – ISBN 5-86547-287-9
567.
Андрійченко Ю.В. Мовні засоби вираження емотивності у творчості Габріеля Гарсіа Маркеса [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.05 - Романські мови / Андрійченко Юлія Валеріївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
568.
Сафонова Г.Ф. Модель та методи формалізації процесу формування розкладу навчальних занять [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сафонова Г.Ф. ; Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2008
569.
Панфилова А.П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений [Книга] : учебное пособие для студентов педагогических высших учебных заведений, обучающихся по направлению 540400 (050400) - "Социально-экономическое образование" / А.П. Панфилова ; Российская академия образования ; Московский психолого-социальный институт. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; МПСИ, 2007. – 320с. – (Экономика и управление). – ISBN 978-5-9765-0174-4
570.
Господарик А.В. Молекулярно-біологічні властивості українських ізолятів латентних вірусів яблуні [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Господарик А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
571.
Яковець Л.М. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковець Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
572.
Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2009
573.
Ремчукова Е.Н. Морфология современного русского языка. Категория вида глагола [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032900 - русский язык и литература / Е.Н. Ремчукова. – 2-е изд. – Москва : Флинта, 2007. – 136, [1] с. : ил., табл. – Шифр. дубл. 4р Ремч. – ISBN 978-5-89349-565-2
574.
Пушкин А.С. Моя родословная. Я числюсь по России. Единственное явление русского духа. Великая тайна [Книга] / А.С. Пушкин ; подг. М.Д.Филин. – Москва : Русскій міръ, 2006. – 766с., [ 16 ] л. илл. – (Русскій міръ в лицах). – ISBN 5-89577-091-6
575.
Лысикова О.В. Музеи мира [Книга] : учебное пособие к интегрированному курсу " Музеи мира" / О.В. Лысикова. – 3-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 128с., [ 8 ] л. илл. – ISBN 978-5-89349-184-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex