Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Олег Ефремов. Пространство для одинокого человека [Книга]. – Москва : Эксмо, 2007. – 816с. : илл. – К 80-летию со дня рождения. – ISBN 978-5-699-23915-3
677.
Бережна М.В. Ономастикон романів Дж.К.Ролінг циклу "Гаррі Поттер" в українському та російському перекладах [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.16 - Перекладознавство / Бережна Маргарита Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
678.
Розанов В. Опавшие листья. Короб второй [Книга] / Василий Розанов. – Москва : АСТ, 2003. – 304с. – (Философия. Психология). – ISBN 5-17-017895-6
679.
Розанов В. Опавшие листья. Короб первый [Книга] / Василий Розанов. – Москва : АСТ, 2003. – 208с. – (Философия. Психология). – ISBN 5-17-017894-8
680.
Камінський В.М. Оптимізація збереження геопросторової інформації в географічній інформаційній системі військового призначення [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.технічних наук: спец. 20.02.04-Військова географія / Камінський В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
681.
Стрільчук Г.М. Оптичні властивості напівпровідникових та металічних наночастинок у полімерних матрицях [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Стрільчук Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
682.
Кравченко О.Б. Організаційно-економічний механізм регулювання зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Кравченко О.Б. ; Науково-дослідний економічний інститут. – Київ, 2008
683.
Шкільнюк О.М. Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Шкільнюк О.М.; Науково-дослідний економічний інститут. – Київ, 2008
684.
Назарова Г.Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Назарова Г.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2008
685.
Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение [Книга] : около 25000 слов / И.Л. Резниченко. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 1184с. – (Карманная библиотека словарей). – ISBN 978-5-17-044058-0
686.
Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці [Книга] : навчальний посібник / Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін. – 4-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-346-400-8
687.
Якубіна В.Л. Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній соціальній філософії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Якубіна В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008
688.
Осипова В.А. Основы дискретной математики [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.А. Осипова. – Москва : Форум - ИНФРА-М, 2006. – 160 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-91134-016-X
689.
Расторгуев С.П. Основы информационной безопасности [Книга] : учеб. пособ. для студ. вузов / С.П. Расторгуев. – Москва : Академия. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-3098-2
690.
Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ романного текста [Книга] : учебное пособие / А.Я. Эсалнек. – Москва : Флинта ; Наука, 2004. – 184с. – (К 250-летию МГУ им. М.В. Ломоносова). – ISBN 5-89349-584-5
691.
Федотов О.И. Основы русского стихосложения. Теория и история русского стиха [Книга] : в 2 кн. / О.И. Федотов. – Москва : Флинта ; Наука. – ISBN 5-89349-365-6
692.
Рилач Н.М. Особливості взаємодії України та Європейського Союзу у науково-технологічній сфері [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02.-Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Рилач Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
693.
Маклюк Ю.О. Особливості накопичення 90Sr, 137Cs і дозові навантаження у мишоподібних та мідицеподібних зони відчуження і зони безумовного (обов"язкового) відселення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Маклюк Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
694.
Колядич Ю.В. Особливості поетики малої прози Романа Іваничука [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Колядич Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
695.
Мельник І.М. Особливості температурно-концентраційних залежностей електроопору та близького магнітного порядку сплавів Fe-Co [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Мельник І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
696.
Петровский В.Е. От империи - к открытому миру [Книга] : о внешней политике России переходного периода / Владимир Петровский. – Москва : РОССПЭН, 2007. – 208 с. – (Россия. В поисках себя...). – ISBN 978-5-8243-0844-0
697.
Алексеев С.П. От Москвы до Берлина [Книга] : Рассказы о Великой Отечественной войне / Сергей Алексеев. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 416с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-033001-0
698.
Гумилев Л.Н. От Руси до России [Книга] / Л.Н. Гумилев. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2006. – 560с. : илл. – ISBN 978-5-17-038122-7
699.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 1997-
700.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,