Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право [Книга] : підручник / М.О. Баймуратов ; М-во освіти і науки України, Маріупол. держ. гуманіт. ун-т ; Представництво Європ. орг. публ. права в Україні. – Харків : Одіссей, 2008. – 703, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-633-773-6
577.
Шеляженко Ю.В. Мій Євромайдан [Брошура] / Юрій Шеляженко. – Київ : Ю.В. Шеляженко, 2013. – 22, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7088-01-0
578.
Мікроекономіка [Книга] : навч.-практ. посібник для самост. вивч. дисципліни / [Попов О.Є. та ін.] ; за заг. ред. О.Є. Попова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 329-331. – ISBN 976-966-676-564-5
579.
Баровська А.В. Міфи щодо європейської інтеграції в офіційному дискурсі ЄС [Книга] : аналітична доповідь / А.В. Баровська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 71, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Міжнародні відносини" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-554-197-4
580.
Суржик І.О. Міфологічні засади української етнічної культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Суржик Ігор Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
581.
Вавенко Т.В. Моделі і метод багатошляхової маршрутизації з балансуванням навантаження в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Вавенко Тетяна Василівна ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
582.
Тітко В.О. Моделі і методики розрахунку характеристик та засоби підвищення надійності турбогенераторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Тітко Владислав Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
583.
Волянська В.В. Моделі ідентифікації порушника в інформаційно-комунікаційних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Волянська Владислава Вікторівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
584.
Власенко Н.В. Моделі ознакових описів та їх трансформації при розпізнаванні зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Власенко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
585.
Путятіна О.Є. Моделі стохастичних процесів у задачах оптимізації портфеля цінних паперів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Путятіна Олександра Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
586.
Возовиков Ю.М. Моделі та методи керування матеріалізованими представленнями для інформаційних систем з реляційними базами даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Возовиков Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
587.
Олешко І.В. Моделі та методи оцінки захищеності механізмів багатофакторної автентифікації від несанкціонованого доступу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Олешко Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
588.
Колесник А.Л. Моделі та методи розроблення сімейств варіантних програмних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Колесник Андрій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
589.
Гніденко О.С. Моделі, методи та інформаційна технологія процесного управління підприємством на основі збалансованих показників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гніденко Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
590.
Женжера С.В. Моделювання агоністичної діяльності (філософсько-методологічний аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. філос. наук : 09.00.02 / Женжера Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
591.
Мудрик Ю.С. Моделювання реалізації принципів демократії у країнах Східної Європи (на прикладі Польщі, Болгарії та Румунії) [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. політ. наук : 23.00.02 / Мудрик Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
592.
Моделювання та інформаційні технології [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ
593.
Моделювання та інформаційні технології [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ
594.
Моделювання та інформаційні технології [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
595.
Моделювання та інформаційні технології [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
596.
Гончаров С.А. Моделювання та оптимізація сепараційних процесів збагачення корисних копалин на основі динамічних ефектів високоенергетичного ультразвуку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Гончаров Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014
597.
Сухоруков А.І. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України [Книга] : монографія / А.І. Сухоруков, Ю.М. Харазішвілі ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 365, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-192-9
598.
Черніков Д.О. Модернізація системи державної підтримки суб"єктів господарювання в Україні [Книга] : аналітична доповідь / Д.О. Черніков ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 43, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 5). – ISBN 978-966-554-205-6
599.
Белоус В.А. Модифицирование поверхности реакторных материалов ионно-плазменным облучением [Брошура] : обзор по источникам зарубеж. и отечеств. печати / В.А. Белоус, Г.И. Носов ; [ред. А.И. Нагорна] ; Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 49, [1] с. : ил., табл. – Аннот. рус., укр. – Библиогр.: с. 44-49
600.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex