Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Коробчинський М.В. Методи побудови інформаційної розподіленої функціонально стійкої системи управління компонентами рухомих об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Коробчинський Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014
552.
Багацький О.В. Методи та аналого-цифрові пристрої визначення якості комунальних послуг [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Багацький Олексій Валентинович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – Київ, 2013
553.
Казимиров О.В. Методи та засоби генерації нелінійних вузлів заміни для симетричних криптоалгоритмів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Казимиров Олександр Володимирович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
554.
Страшненко Г.М. Методи та засоби діагностики і прогнозування первинної відкритокутової глаукоми [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Страшненко Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
555.
Яциковська У.О. Методи та засоби моделювання безпечної комунікації в системі клієнт-сервер [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Яциковська Уляна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
556.
Замула А.О. Методи та моделі інтелектуального управління банківською діяльністю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Замула Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014
557.
Рабчун А.О. Методи та моделі оптимізації показників систем захисту інформації в умовах інформаційного протиборства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Рабчун Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
558.
Крикун О.О. Методика викладання у вищій школі [Книга] : навч. посібник / О.О. Крикун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 235, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 221-231. – ISBN 978-966-623-891-0
559.
Литвиненко О.І. Методика комп"ютерної підтримки рішення в геоінформацйній системі військового призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Литвиненко Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2013
560.
Хірх-Ялан Методика раціонального розташування підрозділів сухопутних військ на місцевості із застосуванням геоінформаційних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 20.02.04 / Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна,; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка. – Київ, 2013
561.
Галкін О.А. Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат наук : 01.05.01 / Галкін Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
562.
Тацій Ю.О. Методичні та інформаційні основи визначення оптимального використання земельних ділянок під комерційну нерухомість у містах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Тацій Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013
563.
Руденко С.В. Методологічні засади сучасних концепцій дослідження історії української філософії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Руденко Сергій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
564.
Любченко В.В. Методологічні основи розробки моделей предметних областей з метою, що інкапсульована [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Любченко Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
565.
Єлісєєва О.П. Механізми жирнокислотної і гіпоксичної стимуляції кисневозалежних процесів при формуванні адаптаційних реакцій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Єлісєєва Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
566.
Микола Борисович Євтух: вчений-педагог, академік [Книга] : біобібліогр. нарис до ювілею / Нац. акад. пед. наук. України ; [упоряд.: М.В. Набок, Н.О. Терентьєва]. – Київ ; Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 134, [1] с. : фотоіл. – До 75 річчя від Дня народження Миколи Борисовича Євтуха. – (Серія "Академіки національної академії педагогічних наук України"). – ISBN 978-966-493-674-0
567.
Микола Олексійович Носко [Книга] : біобібліогр. покажчик : до 60-річчя з дня народження / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. від. ; [уклад. Н.П. Шуляр ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2013. – 74, [1] с. : портр. – (Серія "Наукова спадщина викладачів ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка")
568.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
569.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
570.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
571.
Гуцул І.А. Мистецька діяльність Володимира Гагенмейстера у контексті розвитку культури Кам"янеччини першої половини XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гуцул Іван Андрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014
572.
Гончаренко О.В. Міжбюджетні відносини на місцевому рівні в Україні [Книга] : монографія / Олег Гончаренко. – Київ : Алерта, 2013. – 220, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-199. – ISBN 978-617-566-197-0
Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка в подарунок від автора книги. Підпис. 09.03.2014
573.
Парахонський О Б. Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці України [Книга] : аналітична доповідь / [Парахонський Б.О, Яворська О.О, Резнікова О.О. ; за заг. ред. Кононенка К.А.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 53, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-203-2
574.
Іващенко О.Р. Міжнародне право у національному правопорядку європейських держав та застосування міжнародного права національними судами [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Іващенко Олена Русланівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
575.
Іващенко О.Р. Міжнародне право у національному правопорядку європейських держав та застосування міжнародного права національними судами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Іващенко Олена Русланівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex