Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
527.
Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції [Книга] : колективна монографія : [в 2 т.] / Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи Нац. акад. наук України ; [авт. колектив під кер. Лібанової Е.М. ; ред. Денисов А.Ф. ]. – Київ : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України. – ISBN 978-966-304-003-5
528.
Ристовски Б. Македонски работи [Книга] = Macedonian matters : jазик - литература - историjа - нациjа - држава / Блаже Ристовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2013. – 690, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
529.
Галета О.В. Малі архітектурні форми в художньо-культурному просторі міст Західної України другої половини XX - початку XXI століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Галета Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014
530.
Маркетинг у банку [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / [Т.А. Вачильєва та ін.] ; за заг. ред. Т.А. Васильєвої ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", Каф. банк. справи. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. – 353, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8958-94-6
531.
Шиляев Б.А. Математическое моделирование радиационного повреждения [Брошура] : история развития работ в ННЦ ХФТИ : препринт ХФТИ 2013-5 / Б.А. Шиляев ; Нац. науч. центр. "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 31, [1] с. : ил. – Без тит. л. - Аннот. парал. рус., укр.
532.
Мокрицька О.В. Математичне моделювання в"язкопружного стану деревини у процесі сушіння як багатофазної системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мокрицька Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
533.
Ярошенко Т.О. Матрична технологія управління проектно-орієнтованою діяльністю фінансових установ в умовах турбулентного оточення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Ярошенко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2014
534.
Чопик В.В. Матричні перетворювачі з розширеним діапазоном регулювання вхідного реактивного струму для активної компенсації складових потужності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Чопик Василь Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014
535.
Медико-социальные проблемы опиоидной зависимости [Книга] : монография / Н.А. Овчаренко [и др.] ; под ред. Н.А. Овчаренко. – Луганск : Промпечать. – ISBN 978-966-8606-82-3
536.
Медична психологія [Журнал] = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2006-
537.
Шевченко Л.І. Медіалінгвістика [Книга] : слов. термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; [наук. ред.: Л.І. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2013. – 239, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Видавничий проект "Ідеї, постаті, тексти в українській культурі". - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 183-202. – ISBN 978-966-439-636-0
538.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
539.
Угляр Я.Ю. Метафізичні та логіко-гносеологічні аспекти філософії І. Гізеля [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Угляр Яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
540.
Угляр Я.Ю. Метафізичні та логіко-гносеологічні аспекти філософії І. Гізеля [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. філос. наук : 09.00.05 / Угляр Яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
541.
Галаненко Д.В. Метод і засіб акустико-емісійного контролю втоми матеріалів в умовах резонансного навантаження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Галаненко Денис Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
542.
Кривонос В.М. Метод кодування трансформованих зображень для підвищення продуктивності телекомунікаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кривонос Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
543.
Соловйова О.І. Метод підвищення ефективності медичної діагностики на основі комп"ютерного моделювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Соловйова Ольга Ігорівна ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
544.
Хрульов М.В. Метод побудови проблемно-орієнтованих комп"ютерних систем та їх функціональних вузлів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Хрульов Микола Васильович ; М-во освіти і науки Украни, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014
545.
Олійников Р.В. Методи аналізу і синтезу перспективних симетричних криптографічних перетворень [Автореферат] : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.13.05 / Олійников Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
546.
Бондаревський С.Л. Методи аналізу локальних і приведених магнітних властивостей двоякоперіодичних структур зі складними геометричними та фізичними параметрами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Бондаревський Станіслав Львович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014
547.
Барибін О.І. Методи підвищення ефективності використання струменевих аераторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Барибін Олексій Ігорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2014
548.
Ніколаєнко С.В. Методи підвищення стійкості квантових протоколів безпечного зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ніколаєнко Сергій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013
549.
Кобрін А.В. Методи підвищення якості обслуговування на основі потокових агентів на стику мобільних і стаціонарних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кобрін Артем Віталійович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
550.
Свірін П.В. Методи побудови брокерів для децентралізованих грід-середовищ із застосуванням додаткових інформаційних джерел [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Свірін Павло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex