Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
История литературы США [Книга] / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького ; редкол.: Я.Н. Засурский (гл. ред.), М.М. Коренева, Е.А. Стеценко. – Москва : ИМЛИ РАН. – ISBN 978-5-9208-0429-7
377.
История литературы США [Книга] / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького ; редкол.: Я.Н. Засурский (гл. ред.), М.М. Коренева, Е.А. Стеценко. – Москва : ИМЛИ РАН. – ISBN 978-5-9208-0428-0
378.
Пугач Е.П. История Словакии [Книга] : монография / Е.П. Пугач ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т имени В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 343, [1] с., [11] л. цв. ил. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 333-340. – ISBN 978-966-623-986-3
379.
Дьячков С.В. История средневекового Востока [Книга] : конспект лекций / С.В. Дьячков ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т имени В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 419, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. : с. 8, с. 373-378 и в конце лекций. – ISBN 978-966-623-977-1
380.
Іван Пулюй: життя в ім"я науки та України [Книга] : бібліогр. покажчик / Наук.-техн. б-ка Терноп. нац. техн. ун-ту ім. Івана Пулюя, Терноп. обл. універсальна наук. б-ка ; [уклад. Оленич Л. ; редактор Раскіна О. ; відп. за вип. Вітенко В., Онисько Г. ; вступ. ст. Рокіцький О.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2010. – 82, [2] с. : портр., фотогр. – Імен. покажч.: с. 72-77. – (Родом з України ; вип. 6)
381.
Лященко І.А. Ігровий аспект української політики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Лященко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
382.
Лященко І.А. Ігровий аспект української політики [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Лященко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
383.
Заїка Є.В. Ігровий тренінг пізнавальних процесів учнів: ігри та вправи [Книга] : навч. посібник / Є.В. Заїка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-623-929-0
384.
Малахова К.В. Ідеї новоєвропейської філософії в рабиністичній літературі Східної Європи кін. XVIII - перш. пол. XIX ст. (на прикладі "Сефер га-бріт" Пінхаса Еліягу Гурвіца) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Малахова Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
385.
Дербаба В.А. Імітаційно-статистична модель інструментальних похибок вимірювання геометричних параметрів зубчастих коліс [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Дербаба Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2014
386.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
387.
Шмаргальов А.О. Індивідуальна анатомічна мінливість розмірів, форми та положення потиличної кістки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Шмаргальов Андрій Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014
388.
Качинський А.Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень [Книга] : монографія / А.Б. Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 101, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-554-209-4
389.
Інженерія програмного забезпечення [Журнал] = Software engineering : науковий журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2306-6512
390.
Полотай О.І. Інноваційні підходи до управління освітніми проектами в умовах формування суспільства знань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Полотай Орест Іванович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2013
391.
Іноземні мови [Журнал] : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
392.
Іноземні мови в школах України [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
393.
Середюк Н.Г. Інституалізація моралі у сучасному суспільстві (соціально-філософський контекст) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Середюк Наталія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
394.
Янковський С.А. Інститут громадянства Європейського Союзу та тенденції його розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Янковський Станіслав Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2012
395.
Янковський С.А. Інститут громадянства Європейського Союзу та тенденції його розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Янковський Станіслав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
396.
Кондратьєва І.В. Інституції орієнтального християнства в умовах домінування інших конфесій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Кондратьєва Ірина Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
397.
Інтегральне числення скалярних функцій скалярного аргументу.Завдання для СРС [Брошура] : [навч.-метод. посіб.] для студ. радіофіз. і фіз. ф-тів / [С.А. Кривошея та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавнича лабораторія раіофіз. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – 72, [1] с. : іл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 72
398.
Інтегративна антропологія [Журнал] = Integrative antropology : міжнародний медико-філософський журнал / Одеський національний медичний університет. – Одеса, 2002-
399.
Гоц В.В. Інтегроване управління інформаційним середовищем девелоперських проектів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Гоц Владислав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2014
400.
Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність [Книга] : підручник / В.Д. Базилевич. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2014. – 671, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 578-613. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0123-7
На форз. екз. № 1684223 дарчий надп.: Шановному Володимиру Анатолыйовичу з повагою та побажаннями щастя 30.06.2016
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex