Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Шейко В.М. Історія української культури [Книга] : навч. посібник / В.М. Шейко., Л.Г. Тишевська ; наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2011. – 258, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-258. – ISBN 966-351-154-0
427.
Історія української літератури XX - поч. XXI ст. [Книга] : навч. посібник : у 3 т. / за ред. В.І. Кузьменка. – Київ : Академвидав. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-066-0
428.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин ; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ
429.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ
430.
Панченко Б.Є. Каркасна модель даних та її використання в розробці та впровадженні CASE-засобів та застосувань [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Панченко Борис Євгенійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014
431.
Сенчик Г.А. Каркасні координаційні полімери на основі 1,2,4-тріазоліл функціоналізованих адамантанів та діамантанів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Сенчик Ганна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
432.
Жванія Л.В. Категоріальні парадигми людського буття: візія Тараса Шевченка і Лесі Українки [Дисертація] : дис. ...канд. філол. наук : 10.01.01 / Жванія Людмила Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
433.
Жванія Л.В. Категоріальні парадигми людського буття: візія Тараса Шевченка і Лесі Українки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Жванія Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
434.
Балабанов О.С. Каузальні мережі: аналіз, синтез та виведення з статистичних даних [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Балабанов Олександр Степанович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014
435.
Бережной Ю.А. Квантова теорія розсіяння [Книга] : підручник для студ. фіз. спец. вищ. навч. закладів / Ю.А. Бережной ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 205, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 204-205. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-623-968-9
436.
Іванов Р.М. Келб-Алі-Хан Нахчиванський. Його епоха та спадщина (історичні нариси) [Книга] / Р.М. Іванов ; [ред. Е. Мадатлі ; пер. з рос. В. Біннатової ; передм. Іси Акпер оглу Габіббейлі]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 610, [2] с. : іл., портр. – Присвячується 90-літтю Нахчиванської Автономної Республіки Азербайджану. – Бібліогр.: с. 601-604. – ISBN 978-966-489-239-8
437.
Фролов О.О. Керування енергетичними потоками при вибуховому руйнуванні різноміцнісних масивів гірських порід на кар"єрах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.03 / Фролов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
438.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
439.
Київ у національній пам"яті [Книга] / [Буряк Л.І. (кер.) та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети, 2013. – 397, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-89-7
440.
Чуткий А.І. Київський комерційний інститут (1906 - 1920 рр.): становлення та еволюція в контексті інтелектуальної, економічної та політичної історії України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Чуткий Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
441.
Константинов В.О. Київські мости - пам"ятки науки і техніки [Брошура] / В.О. Константинов ; наук. ред. О.М. Титова ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – 35, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-34. – ISBN 978-966-8999-55-0
442.
Сун Жуйлун Китайсько-російсько-українські музичні зв"язки в соціокультурному континуумі північного Китаю (на прикладі музичного життя Харбіна першої третини XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сун Жуйлун ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014
443.
Сторожук Н.В. Кінетика дифузії, ефектів Кіркендала та Френкеля при нерівноважності дефектів та неідеальності стоків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Сторожук Надія Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014
444.
Мостова І.О. Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мостова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
445.
Прохоренко К.А. Клімат як об"єкт еколого-правової охорони в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Прохоренко Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
446.
Гринда Б.І. Книжкова мініатюра Франції XIII - XV ст.: художні образи і системи символів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Гринда Богдана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014
447.
Шевченко Т.Г. Кобзар [Книга] / Тарас Шевченко ; [Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Корбуш, 2008. – 799, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2955-10-1
448.
Кодекси України [Журнал] / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
449.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / Издательство "Колесо жизни". – Киев, 2006-
450.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / Издательство "Колесо жизни". – Киев, 2006-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex