Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Кримчак С.О. Державні органи як суб"єкти трудового права [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кримчак Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
252.
Тинчук С.О. Деформування багатошарових плит на жорсткій основі та вплив дефектів на напружено-деформований стан [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Тинчук Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2013
253.
Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2014
254.
Дзвін [Журнал] : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
255.
Дивосвіт [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
256.
Лучак М. Дикі коні [Книга] = Dzikie konie / Міля Лучак. – Перемишль : [б. в.], 2012. – 179 с. – ISBN 978-83-926994-2-2
257.
Пугач Б.Я. Динамика научного познания [Книга] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. / Б.Я. Пугач, Н.Б. Пугач ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : Глобус. – ISBN 978-966-7083-57-1
258.
Пугач Б.Я. Динамика научного познания [Книга] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. / Б.Я. Пугач, Н.Б. Пугач ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : Глобус. – ISBN 978-966-7083-58-8
259.
Федорків О.П. Динаміка професіоналізації української музичної освіти в Галичині першої половини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Федорків Оксана Петрівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014
260.
Мельник С.А. Динаміка розв"язків деяких стохастичних диференціальних рівнянь параболічного типу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Мельник Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
261.
Стерін В.Л. Динамічні моделі та метод структурного і функціонального синтезу телекомунікаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Стерін Вячеслав Леонідович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
262.
Грищенко Я.С. Дискурсивність віршованих творів: когнітивно-прагматичний вимір (на матеріалі англійської та американської поезії XVII - XX століть) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Грищенко Яна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
263.
Чернота С.В. Дисципліна праці суддів та правові засоби її забезпечення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
264.
Диференціальне числення скалярних функцій скалярного аргументу. Завдання для СРС [Брошура] : [навч.-метод. посіб.] для студ. радіофіз. і фіз. ф-тів / [С.А. Кривошея та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавнича лабораторія радіофіз. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – 118, [1] с. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 118
265.
Диференціальне числення функцій векторного аргументу. Завдання для СРС [Брошура] : [навч.-метод. посіб.] для студ. радіофіз. і фіз. ф-тів / [С.А. Кривошея та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавнича лабораторія радіофіз. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – 91, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 91
266.
Дніпро [Журнал] : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
267.
Довідник абітурієнта 2012 [Книга] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; за ред. Я.Я. Болюбаша. – Київ : Освіта, 2012. – 399, [1] с. : табл., портр. – Зміст: Умови прийому до вищих навч. закладів України в 2012 році ; Перелік вищих навч. закл. України ; Програми ЗНО 2012 ; Інформаційні матеріали для осіб пільгових категорій ; 110 запитань і відповідей. – ISBN 978-617-656-092-0
268.
Договірне право України у схемах і таблицях [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / [Чорнооченко С.І .та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нпц. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 503, [1] с. : схеми. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - В кінці кн. авт. зазнач. як уклад. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-599-334-6
269.
Тарасенко Л.Л. Договори у сфері оренди транспортних засобів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Тарасенко Леонід Леонідович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2014
270.
Білозерська Є.І. Докази та доказування у нотаріальному процесі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Білозерська Євгенія Іванівна ; М-во науки і освіти, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
271.
Білозерська Є.І. Докази та доказування у нотаріальному процесі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Білозерська Євгенія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
272.
Доклад о состоянии ядерной и радиационной безопасности в Украине в 2012 году [Книга] / [Гос. инспекция ядер. регулирования Украины ; редкол.: Е. Миколайчук и др.]. – Киев : [б. и., 2013. – 128 с. : ил., табл.
273.
Водяхін С.А. Документи як об"єкти цивільних прав [Книга] : монографія / С.А. Водяхін. – Харків : НікаНова, 2013. – 217, [1] с. – На тит. арк. в назві помилка в слові "об"єкти". – Бібліогр.: с. 187-217. – ISBN 978-966-2526-59-5
274.
Гончарова В.С. Донецький національний академічний театр опери та балету імені А.Б. Солов"яненка в культурно-мистецькому просторі Донеччини 1932-2012 років [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гончарова Вікторія Сергіївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
275.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex