Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Полонський В.Г. Теорія і практика підприємництва [Книга] : навчальний посібник / В.Г. Полонський, О.М. Коваленко, Ю.О. Гарачук ; М-во культури і туризму України ; Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ. – ISBN 978-966-452-030-7; 978-966-452-053-6
577.
Полонський В.Г. Теорія і практика підприємництва [Книга] : навчальний посібник / В.Г. Полонський, О.М. Коваленко, Ю.О. Гарачук ; М-во культури і туризму України ; Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ. – ISBN 978-966-452-030-7; 978-966-452-060-4
578.
Зінченко Н.О. Теорія симулякра Ж. Бодрійяра: історико-філософський аспект [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.05 / Зінченко Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
579.
Теплофизика безопасности атомных электростанций [Книга] : монография / [А.А. Ключников и др.] ; НАН Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2010. – 483, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 438-483. – (Теплофизика атомных электростанций). – ISBN 978-966-02-5814-3
580.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
581.
Багряний І. Тигролови [Книга] : роман / Іван Багряний ; [післямова Ніни Бернадської]. – Київ : Знання, 2011. – 306, [6] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-695-8
582.
Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий, организаций и учреждений культуры [Книга] : [ДНАОП 0.05-3.46-82 : утверждено 23 ноября 1982 г. № 283/П-18 : дополнены и изменены в 1985 г. за № 289/П-8 и в 1986 г. за № 476/П-12]. – Киев : Основа, 1999. – 30, [1] с. : табл. – (Государственный нормативный акт об охране труда)
583.
Коломієць Р.Г. Традиції, канони і новації українського театру [Книга] : початок XIX - початок XX ст. / Ростислав Коломієць ; Акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистец. – Київ : Інтртехнологія. – ISBN 978-966-1648-17-2
584.
Матвєєва А.В. Транспортний коридор [Книга] : правова природа, зміст, види та учасники (комплексне дослідження) : монографія / А.В. Матвєєва ; Н.-д. ін-т прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України. – Харків : ФІНН, 2011. – 201, [3] с. – Бібліогр.: с. 181-202 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Юриста). – ISBN 978-966-8030-48-2
585.
Сізова К.Л. Трансформація міметичних принципів портретування в українській прозі XIX - XX століть [Дисертація] : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.01.01 / Сізова К.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
586.
Митрофанов А.В. Трупы Большого театра [Книга] / Митрофанов & Сорокин. – Москва : Эксмо, 2006. – 352 с. – ISBN 5-699-16320-4
587.
Турбулентность налоговых реформ [Книга] : [монография] / С.И. Юрий, А.И. Крисоватый, И.А. Майбуров, Т.В.Кощук. – Киев : Знання, 2011. – 382, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 377-382. – ISBN 978-966-346-869-3
588.
Василів-Базюк У горі та сльозах наша доля... Геноциди в Україні [Книга] : історична повість / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2010. – 328 с. – ISBN 978-966-399-281-5
589.
Україна в 2010 році [Книга] : щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : [монографія] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за заг. ред. А.В. Єрмолаєва]. – Київ : НІСД, 2010. – 527, [1] с. – ISBN 978-966-554-112-7
590.
Україна: поезія тисячоліть [Книга] : антологія : у 2 т. / [упоряд. Ю. Г. Буряк]. – Київ : Кріон. – ISBN 978-966-1658-01-0 .- 978-966-1658-05-8 (т.1)
591.
Україна: поезія тисячоліть [Книга] : антологія : у 2 т. / [упоряд. Ю. Г. Буряк]. – Київ : Кріон. – ISBN 978-966-1658-00-3 .- 978-966-1658-02-7(2 т.)
592.
Ярошинський О.Б. Українознавство в системі освіти і науки [Книга] : бібліографія (1990-2010 рр.) / Ярошинський О.Б. ; М-во освіти і науки України, Нац. НДІ українознав., Від. філософії освіти та освіт. технологій. – Київ : ННДІУ, 2010. – 93, [1] с.
593.
Кондратюк Л.С. Українська духовна музична культура в історико-культурологічному вимірі [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.12 / Кондратюк Л.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
594.
Нікішина Т.В. Українська мова. 11 клас: тестові завдання, відповіді [Книга] / Т.В. Нікішина. – Харків : Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (88)). – ISBN 978-617-00-0829-9
595.
Український вертеп [Книга] : вертеп у драматургії, прозі та поезії XIX-XX ст. : [збірник] / [упоряд.та комент. М.М. Сулими]. – Київ : Дніпро, 2010. – 608, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-578-208-7
596.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
597.
Управление компанией [Журнал] / АА Плюс. – Киев, 1995-
598.
Маляревський Ю.Д. Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства: обліково-аналітичні аспекти [Книга] : монографія / Маляревський Ю.Д., Лабунська С.В., Прокопішина О.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 160 с. + Додаток: с. 131-158. – Бібліогр.: с. 123-130. – ISBN 978-966-676-344-3
599.
Дзюб Г.К. Ургентна психіатрія [Книга] : (клініка, психодіагностика, терапія невідкладних станів) : навчальний посібник для лікарів-інтернів психіатрів, курсантів закладів післядипломної освіти та медичних психологів / Г.К. Дзюб, В.М. Кузнецов, В.Н. Нестерчук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупіка ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 190 с. : табл. – Бібліогр.: с. 184-190. – ISBN 978-966-391-092-5
600.
Самойлюк Н.В. Уроки англійської мови. 8 клас [Книга] : (за підручником А. Несвіт) / Н.В. Самойлюк, В.В. Заслонкін. – Харків : Основа, 2011. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 03 (99)). – ISBN 978-617-00-0827-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,