Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Коломієць Р.Г. Традиції, канони і новації українського театру [Книга] : початок XIX - початок XX ст. / Ростислав Коломієць ; Акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистец. – Київ : Інтртехнологія. – ISBN 978-966-1648-17-2
577.
Матвєєва А.В. Транспортний коридор [Книга] : правова природа, зміст, види та учасники (комплексне дослідження) : монографія / А.В. Матвєєва ; Н.-д. ін-т прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України. – Харків : ФІНН, 2011. – 201, [3] с. – Бібліогр.: с. 181-202 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Юриста). – ISBN 978-966-8030-48-2
578.
Сізова К.Л. Трансформація міметичних принципів портретування в українській прозі XIX - XX століть [Дисертація] : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.01.01 / Сізова К.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
579.
Турбулентность налоговых реформ [Книга] : [монография] / С.И. Юрий, А.И. Крисоватый, И.А. Майбуров, Т.В.Кощук. – Киев : Знання, 2011. – 382, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 377-382. – ISBN 978-966-346-869-3
580.
Василів-Базюк У горі та сльозах наша доля... Геноциди в Україні [Книга] : історична повість / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2010. – 328 с. – ISBN 978-966-399-281-5
581.
Україна в 2010 році [Книга] : щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : [монографія] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за заг. ред. А.В. Єрмолаєва]. – Київ : НІСД, 2010. – 527, [1] с. – ISBN 978-966-554-112-7
582.
Україна: поезія тисячоліть [Книга] : антологія : у 2 т. / [упоряд. Ю. Г. Буряк]. – Київ : Кріон. – ISBN 978-966-1658-01-0 .- 978-966-1658-05-8 (т.1)
583.
Україна: поезія тисячоліть [Книга] : антологія : у 2 т. / [упоряд. Ю. Г. Буряк]. – Київ : Кріон. – ISBN 978-966-1658-00-3 .- 978-966-1658-02-7(2 т.)
584.
Ярошинський О.Б. Українознавство в системі освіти і науки [Книга] : бібліографія (1990-2010 рр.) / Ярошинський О.Б. ; М-во освіти і науки України, Нац. НДІ українознав., Від. філософії освіти та освіт. технологій. – Київ : ННДІУ, 2010. – 93, [1] с.
585.
Кондратюк Л.С. Українська духовна музична культура в історико-культурологічному вимірі [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.12 / Кондратюк Л.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
586.
Нікішина Т.В. Українська мова. 11 клас: тестові завдання, відповіді [Книга] / Т.В. Нікішина. – Харків : Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (88)). – ISBN 978-617-00-0829-9
587.
Український вертеп [Книга] : вертеп у драматургії, прозі та поезії XIX-XX ст. : [збірник] / [упоряд.та комент. М.М. Сулими]. – Київ : Дніпро, 2010. – 608, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-578-208-7
588.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
589.
Управление компанией [Журнал] / АА Плюс. – Киев, 1995-
590.
Маляревський Ю.Д. Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства: обліково-аналітичні аспекти [Книга] : монографія / Маляревський Ю.Д., Лабунська С.В., Прокопішина О.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 160 с. + Додаток: с. 131-158. – Бібліогр.: с. 123-130. – ISBN 978-966-676-344-3
591.
Дзюб Г.К. Ургентна психіатрія [Книга] : (клініка, психодіагностика, терапія невідкладних станів) : навчальний посібник для лікарів-інтернів психіатрів, курсантів закладів післядипломної освіти та медичних психологів / Г.К. Дзюб, В.М. Кузнецов, В.Н. Нестерчук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупіка ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 190 с. : табл. – Бібліогр.: с. 184-190. – ISBN 978-966-391-092-5
592.
Самойлюк Н.В. Уроки англійської мови. 8 клас [Книга] : (за підручником А. Несвіт) / Н.В. Самойлюк, В.В. Заслонкін. – Харків : Основа, 2011. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 03 (99)). – ISBN 978-617-00-0827-5
593.
Грінченко О.А. Участь таурину в регуляції шлункової секреції [Дисертація] : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.13 / Грінченко О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
594.
Легар Ф. Феноменология и анализ данных по рассеянию нуклонов [Книга] : [учебное пособие] / Ф. Легар, Е.А. Строковский ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский ин-т ядерной физики им. Д.В. Скобельцына. – Москва : Университетская книга, 2010. – 210 с. – ISBN 978-5-91304-121-0
595.
Физиология и биохимия культурных растений [Журнал] = Фізіологія та біохімія культурних рослин = Physiology and biochemistry of cultivated plants : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 0522-9310
596.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
597.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
598.
Финансы и развитие [Журнал]. – Вашингтон : Международный Валютный Фонд. – ISSN 1020-8151
599.
Бувайло А.І. Фізико-хімічні та каталітичні властивості нанорозмірних Co-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / А.І. Бувайло ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2010
600.
Фізична географія та геоморфологія [Журнал] : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0201-4122
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex