Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
552.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
553.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
554.
Кияк-Редькович Соціопрагматичні та етнокультурні особливості візуально залежних текстів малої форми [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кияк-Редькович Л.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2010
555.
Башмакова Н.В. Спектральні прояви взаємодії ізохінолінових алкалоїдів з ДНК [Дисертація] : дис. ... канд. фізико-математичних наук : 01.04.05 / Башмакова Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
556.
Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах [Книга] : (із змінами та доповненнями станом на 13.03.2006 р.) : [затверджено 16 січня 2003 р. № 36]. – Київ : Основа, 2006. – 231, [1] с. – ISBN 966-699-152-7
557.
Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці [Книга] : (із змінами та доповненнями станом на 16 грудня 2004 року) / [відп. за вип. С.І. Рябоконь]. – Київ : Основа, 2009. – 520 с. – ISBN 966-699-016-4
558.
Спогади про Тараса Шевченка [Книга] / [укладання і примітки : В. Бородін, М. Павлюк., О. Боронь]. – Київ : Дніпро, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-578-206-3
559.
Статистика ринку товарів та послуг [Книга] : навчальний посібник / Н.М. Гаркуша [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 344 с. : табл. – Бібліогр.: с.338-341. – ISBN 978-966-346-643-9
560.
Горобець О.В. Статистичне вивчення відтворення населення регіону (на прикладі АР Крим) [Дисертація] : дис. ... канд. економічних наук : 08.00.10 / Горобець О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
561.
Дергач Д.В. Стилістика онімів в українських мас-медіа [Книга] : монографія / Д.В. Дергач ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2010. – 270 с. – Бібліогр.: с. 231-265. – ISBN 978-966-439-313-0
562.
Кобринский А.М. Стихи 2010 [Книга] = Verses 2010 / Александр М. Кобринский. – Иерусалим ; Москва : Издательское содружество Э.РА, 2010. – 165, [3] с. : портр. – ISBN 978-5-905016-30-1
563.
Балабанова Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства [Книга] : навч. посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Стельмашенко ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського ; Школа маркетингового менеджменту. – Київ : Знання, 2011. – 238 с. : табл. + Додатки: с. 214-231. – Бібліогр.: с. 205-213. – ISBN 978-966-346-881-5
564.
Вовчак О.Д. Страхова справа [Книга] : підручник / О.Д. Вовчак. – Київ : Знання, 2011. – 391, [1] с. : іл. + 1 CD-ROM. – Бібліогр.: c. 339-345 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-722-1
565.
Кравчук М.В. Структурні проблеми загальних квантових теорій [Книга] / Микола Кравчук. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 350-361. – (Вибрані питання сучасної фізики). – ISBN 978-966-306-144-1
566.
Студент XXI века [Книга] : социальный портрет на фоне общественных трансформаций : монография / [Астахова В. И. и др.] ; под общ. ред. В. И. Астаховой ; Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2010. – 404, [3] с. – Авт. указаны на с. 9-10. – Библиогр.: с. 402-404 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8558-91-7
567.
Базалук О.А. Сумасшедшая: первооснова жизни и смерти [Книга] : [монография] / О.А. Базалук. – Киев : Кондор, 2011. – 346 с. – ISBN 978-966-351-355-3
Рассмотрены вопросы организации и функционирования сознания Человека, основные этапы его формирования как личности. С философских позиций проанализирована деятельность Человека не только на уровне Цивилизации, но и в целостной системе Живого вещества.
568.
Шіцина К.В. Суспільно-політична діяльність Луція Корнелія Сулли [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Шіцина К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
569.
Суспільство і соціальна політика [Журнал] : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
570.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
571.
Ковальчук Т.Т. Сучасний інформаційний ринок [Книга] : концептуально-пізнавальний контекст / Т.Т. Ковальчук, І.Ю. Марко, Є.І. Марко. – Київ : Знання, 2011. – 255 с. – Бібліогр.: с. 230-248 та в підрядк. прим. – (Сучасна економічна наука). – ISBN 978-966-346-874-7
572.
Сучасні наукові парадигми [Книга] : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2011 р. / М-во освіти і науки України, Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов ; [редкол.: В.М. Докашенко та ін. ; відп. ред. О.Ф. Таукчі]. – Горлівка : ГДПІМ, 2011. – 151, [1] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
573.
Сценарії позакласних заходів. Правознавство [Книга] / [упоряд. Н.Л. Клясен]. – Харків : Основа, 2011. – 128 с. – (Б-ка журнлу "Історія та правознавство" ; Вип. 3 (87)). – ISBN 978-617-00-0831-2
574.
Тези доповідей науково-технічної конференції "Підвищення ефективності буріння свердловин та інтенсифікації нафтогазовидобутку на родовищах України", 16-18 листопада 2010 р., Івано-Франківськ [Книга] / МОНУ ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу ; НАК "Нафтогаз України" та ін. ; орг. комітет : Є.І. Крижанівський, Я.С. Коцкулич, Р.М. Кондрат та ін. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу, 2010. – 224 с.
575.
Захаров В.В. Теорія "чистої форми" в художньому дискурсі Станіслава Ігнація Віткевича [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.03 / Захаров В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,