Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Русское время [Книга] : лики и личности : [научно-популярный словарь-справочник по истории русской гуманитарной культуры : новгородские страницы] / М-во образовования и науки Рос. Федерации, Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Гореликов Е.Л., Гореликов Л.А., Лисицына Т.А.]. – Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2011. – 98, [1] с. – Библиогр.: с. 98 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-89896-403-0
527.
Пултавска В. Саме життя [Книга] : книга про культуру відповідальності / Ванда Пултавска ; [переклад і упорядкув. Є. Голибарда]. – Київ : Фенікс, 2010. – 256 с. – ISBN 966-7139-57-3
528.
Будугай О.Д. Святковий вінок [Книга] : [збірка творів для дошкільнят і школярів] / Ольга Будугай, Андрій Будугай. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2009. – 64 с. : іл. – ISBN 966-8122-35-4
529.
Годованець Н.І. Священні та віроповчальні тексти як джерела мусульманського права [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.11 / Годованець Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
530.
Кривак А.П. Секторальні пріоритети у формуванні конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. економічних наук : 08.00.01 / Кривак А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
531.
Проців О.Р. Серна (Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758) [Книга] / Проців О.Р., Хоєцький П.Б. – Львів : [б. в.], 2010. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 51-56
532.
Шепелєв С.Є. Синаптична передача в скелетних м"язах за умов експериментально створеного дефіциту вітаміну В1 [Дисертація] : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.13 / Шепелєв С.Є. ; Мін-во охорони здоров"я України ; Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2011
533.
Бурдаєв В.П. Системи навчання з елементами штучного інтелекту [Книга] : монографія / Бурдаєв В.П. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 392 с. – Бібліогр.: с. 385-388. – ISBN 978-966-676-336-8
534.
Рипли А. Скарлетт [Книга] : роман : [пер. с англ.] / Александра Рипли. – Симферополь : Редотдел Крымского комитета по печати, 1992. – 656 с. – ISBN 5-7707-2623-7
535.
Славяноведение [Журнал] / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
536.
Слово русской культуры в картине мироздания [Книга] / М-во образования и науки РФ, Новгорд. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Гореликов Е.Л., Гореликов Л.А., Лисицына Т.А.]. – Великий Новгород : Новгор. гос. ун-т, 2011. – 198, [1] с. – ISBN 978-5-89896-404-7
537.
Слово у душі - душа у слові [Книга] : українська мова в сучасному культурному просторі Східної України : (матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 17 листопада, 2010 року) / Донец. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; [редкол.: С. Кузнецова та ін.]. – Донецьк : Укр. культурол. центр, 2010. – 246, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
538.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
539.
Никитенко Н.Н. Собор Святой Софии в Киеве [Книга] : история, архитектура, живопись, некрополь / Надежда Никитенко ; [под общ. ред. Куковальськой Н.М.] ; Национальный заповедник "София Киевская". – Москва : Северный паломник, 2008. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 269-271. – ISBN 978-5-94431-278-5
540.
Содружество Независимых Государств в 2010 году [Журнал] = Commonwealth of independent states in 2009 : краткий сборник предварительных статистических итогов / Межгосударственный статистический комитет СНГ. – Москва. – ISBN 978-5-89078-103-1
541.
Кобринский А.М. Сонеты [Книга] = Sonnets / Александр М. Кобринский. – Иерусалим; Москва : Издательское содружество Э.РА, 2010. – 238, [2] с. : портр. – ISBN 978-5-905016-31-8
542.
Бутук А.И. Социально-экономическое регулирование: содержание, история и современность [Книга] / А.И. Бутук. – Киев : Знання, 2011. – 503 с. – Библиогр.: с. 474-503. – ISBN 978-966-346-875-4
543.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
544.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
545.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
546.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
547.
Кияк-Редькович Соціопрагматичні та етнокультурні особливості візуально залежних текстів малої форми [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кияк-Редькович Л.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2010
548.
Башмакова Н.В. Спектральні прояви взаємодії ізохінолінових алкалоїдів з ДНК [Дисертація] : дис. ... канд. фізико-математичних наук : 01.04.05 / Башмакова Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
549.
Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах [Книга] : (із змінами та доповненнями станом на 13.03.2006 р.) : [затверджено 16 січня 2003 р. № 36]. – Київ : Основа, 2006. – 231, [1] с. – ISBN 966-699-152-7
550.
Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці [Книга] : (із змінами та доповненнями станом на 16 грудня 2004 року) / [відп. за вип. С.І. Рябоконь]. – Київ : Основа, 2009. – 520 с. – ISBN 966-699-016-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex