Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Оніщук М.В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики [Книга] : монографія / М.В. Оніщук ; НАНУ ; Київський університет права. – Київ : Європейський університет, 2009. – 450 с. – Бібліогр.: с. 424-447. – ISBN 978-966-301-184-6
527.
Волосенко І.В. Ризик у цивільному праві (поняття, природа, види) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Волосенко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
528.
Ковальов Ю.Г. Рідкофазна епітаксія в системі Pb-Sn-Te-Se [Книга] / Ю.Г. Ковальов, О.М. Царенко ; МОНУ ; Кіровоградський державний педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КОД, 2010. – 68 с.
529.
Сосюра В.М. Розстріляне безсмертя [Книга] : поеми / Володимир Сосюра ; [прим. Сергія Гальченка]. – Київ : Знання, 2010. – 332, [4] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-961-4
530.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2005-
531.
Русское время [Книга] : лики и личности : [научно-популярный словарь-справочник по истории русской гуманитарной культуры : новгородские страницы] / М-во образовования и науки Рос. Федерации, Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Гореликов Е.Л., Гореликов Л.А., Лисицына Т.А.]. – Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2011. – 98, [1] с. – Библиогр.: с. 98 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-89896-403-0
532.
Пултавска В. Саме життя [Книга] : книга про культуру відповідальності / Ванда Пултавска ; [переклад і упорядкув. Є. Голибарда]. – Київ : Фенікс, 2010. – 256 с. – ISBN 966-7139-57-3
533.
Будугай О.Д. Святковий вінок [Книга] : [збірка творів для дошкільнят і школярів] / Ольга Будугай, Андрій Будугай. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2009. – 64 с. : іл. – ISBN 966-8122-35-4
534.
Годованець Н.І. Священні та віроповчальні тексти як джерела мусульманського права [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.11 / Годованець Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
535.
Кривак А.П. Секторальні пріоритети у формуванні конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. економічних наук : 08.00.01 / Кривак А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
536.
Проців О.Р. Серна (Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758) [Книга] / Проців О.Р., Хоєцький П.Б. – Львів : [б. в.], 2010. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 51-56
537.
Шепелєв С.Є. Синаптична передача в скелетних м"язах за умов експериментально створеного дефіциту вітаміну В1 [Дисертація] : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.13 / Шепелєв С.Є. ; Мін-во охорони здоров"я України ; Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2011
538.
Бурдаєв В.П. Системи навчання з елементами штучного інтелекту [Книга] : монографія / Бурдаєв В.П. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 392 с. – Бібліогр.: с. 385-388. – ISBN 978-966-676-336-8
539.
Рипли А. Скарлетт [Книга] : роман : [пер. с англ.] / Александра Рипли. – Симферополь : Редотдел Крымского комитета по печати, 1992. – 656 с. – ISBN 5-7707-2623-7
540.
Славяноведение [Журнал] / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
541.
Слово русской культуры в картине мироздания [Книга] / М-во образования и науки РФ, Новгорд. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Гореликов Е.Л., Гореликов Л.А., Лисицына Т.А.]. – Великий Новгород : Новгор. гос. ун-т, 2011. – 198, [1] с. – ISBN 978-5-89896-404-7
542.
Слово у душі - душа у слові [Книга] : українська мова в сучасному культурному просторі Східної України : (матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 17 листопада, 2010 року) / Донец. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; [редкол.: С. Кузнецова та ін.]. – Донецьк : Укр. культурол. центр, 2010. – 246, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
543.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
544.
Никитенко Н.Н. Собор Святой Софии в Киеве [Книга] : история, архитектура, живопись, некрополь / Надежда Никитенко ; [под общ. ред. Куковальськой Н.М.] ; Национальный заповедник "София Киевская". – Москва : Северный паломник, 2008. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 269-271. – ISBN 978-5-94431-278-5
545.
Содружество Независимых Государств в 2010 году [Журнал] = Commonwealth of independent states in 2009 : краткий сборник предварительных статистических итогов / Межгосударственный статистический комитет СНГ. – Москва. – ISBN 978-5-89078-103-1
546.
Кобринский А.М. Сонеты [Книга] = Sonnets / Александр М. Кобринский. – Иерусалим; Москва : Издательское содружество Э.РА, 2010. – 238, [2] с. : портр. – ISBN 978-5-905016-31-8
547.
Бутук А.И. Социально-экономическое регулирование: содержание, история и современность [Книга] / А.И. Бутук. – Киев : Знання, 2011. – 503 с. – Библиогр.: с. 474-503. – ISBN 978-966-346-875-4
548.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
549.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
550.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,