Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Гендерні студії у фондах наукових бібліотек м. Черкас [Книга] : бібліографічний покажчик : [ у 2-х ч. ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Ч. 1)
577.
Корнієнко О.О. Генеза і трансформація міфопоетичних парадигм у російській прозі 30-х років 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.02 / Корнієнко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2007
578.
Неуструев С.С. Генезис и география почв [Книга] / С.С. Неуструев. – Москва : Наука, 1977. – 328с.
579.
Стрілець Г.О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Стрілець Г.О. ; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2009
580.
Черепанов Д.Н. Генерация и накопление точечных дефектов в процессе пластической деформации в монокристаллах с ГЦК-структурой [Автореферат] : автореф. ... канд.физ.-мат. наук: 01.04.07 / Черепанов Д.Н. – Томск, 2009
581.
Парновський О.С. Генерація, стійкість та спектр власних поперечно-дрібномасштабних МГД збурень у внутрішній магнітосфері Землі [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Олексій Сергійович Парновський; НАНУ; Нац. косм. агенство України, Ін-т косм. досліджень. – Київ, 2006
582.
Лишенко І.Д. Генетика з основами селекції [Книга] : Hавч. посібник / І.Д. Лишенко. – Київ : Вища школа, 1994. – 416с. – ISBN 5-11-004287-Х
583.
Бизли Ч.Р. Генрих мореплаватель 1394-1460 [Книга] / Ч.Р. Бизли. – Пер с англ. – Москва : Наука, 1979. – 240с. – (Рассказы о странах Востока)
584.
Кирилюк А.О. Геогідроморфологічний аналіз розвитку русла та заплави Верхнього Пруту [Дисертація] : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Кирилюк А.О. ; М-во освіти і науки України ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2008
585.
Географические аспекты рационального использования природных ресурсов Украинской ССР [Книга] : Сборник научных трудов. – Киев : Наук.думка, 1982. – 204с.
В сборнике приведены результаты и основные направления исследований географов республики по проблемам регионального природопользования. Географические аспекты рационального использования природных ресурсов раскрыты с точки зрения ландшафтоведения, экономической географии, картографии, геоморфологии, палеогеографии, гидрологии и климатологии.
586.
Географический атлас для учителей средней школы [Книга]. – : 4-е изд. – Москва, 1981. – 238с.
587.
Географический энциклопедический словарь [Книга] : Географические названия. – Москва : Советская энциклопедия, 1983. – 528с.
588.
География рекреационных систем СССР [Книга]. – Київ : Наука, 1980. – 220с.
589.
Самарова Л.Р. Географічна складова виникнення та поширення релігій (релігієзнавчий порівняльний аналіз) [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Самарова Л.Р.; Севастопольський військово-морський ін-т П.С. Нахімова. – Севастополь, 2008
590.
Бурдейний П.А. Географічні вечори в школі [Книга] / П.А. Бурдейний. – Київ : Радянська школа, 1972. – 80с.
591.
Географічні дослідження на Україні [Книга]. – Вип. 2. – Київ : Наукова думка, 1970. – 219с
592.
Географічні дослідження на Україні [Книга]. – Вип. 3. – Київ : Наукова думка, 1971. – 164с
593.
Географічні дослідження на Україні [Книга]. – Вип. 1. – Київ : Наукова думка, 1969. – 219с
594.
Географічні ландшафти і охорона природи [Книга]. – Київ : Наукова думка, 1976. – 164 с.
595.
Географія [Книга] : Україна і світ / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, А.В. Степаненко, П.О. Масляк; Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, А.В. Степаненко, П.О. Масляк. – Київ : Знання, 2007. – 456 с. – ISBN 978-966-620-256-0
596.
Гайдай С.В. Геоекологічна оцінка території 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. гелгоаф. наук: Спец.11.00.11 / Сергій Вікторович Гайдай; КНУТШ. – Київ, 2006
597.
Бондаренко Е.Л. Геоінформаційне еколого-географічне картографування : теорія і практика досліджень [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. географічн. наук : спец. 11.00.12 - Географічна картографія / Бондаренко Едуард Леонідович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
598.
Геологическая изученность СССР [Книга]. – Москва : Наука
599.
Геологическая изученность СССР [Книга]. – Москва : Наука
600.
Геологическая изученность СССР [Книга]. – Москва : Наука
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex