Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Геологическая изученность СССР [Книга]. – Москва : Наука
602.
Геологическая изученность СССР [Книга]. – Москва : Наука
603.
Геологическая изученность СССР [Книга]. – Москва : Наука
604.
Геологическая изученность СССР [Книга]. – Москва : Наука
605.
Каленов Е.Н. Геологическая эфективность нефтегазовой электроразведки [Книга] / Е.Н. Каленов. – Москва : Недра, 1970. – 168с.
606.
Рассказчиков А.Н. Геологические формации и структура центральной части Восточного Саяна [Книга] / А.Н. Рассказчиков. – Москва : Наука, 1971. – 142с.
607.
Геология и нефтегазоносность Украины [Книга] : учебное и справочное пособие / В.О. Соловьев, И.И. Борисовец, А.Н. Васильев, С.Д. Павлов, В.Г. Суярко; авт.-сост. : В.О. Соловьев, И.И. Борисовец, А.Н. Васильев [ и др. ] ; Укр. научно-исслед. ин-т природных газов ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : Курсор, 2007. – 294 с. – ISBN 978-966-8944-39-0
608.
Геология и нефтеносность Камско-Кинельских прогибов [Книга] : Труды совещания, г. Казань, сент. 1969 г. – Казань : Казанский ун-т, 1970. – 307 с.
609.
Геология и петрология интрузивных траппов Сибирской платформы [Книга]. – Москва : Наука, 1970. – 246 с.
610.
Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР [Книга]. – Киев : Киевский университет
611.
Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых. [Книга] : Учебное пособие / В.И. Смирнов. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1969. – 670с.
612.
Геология Средней Азии [Книга] : Указатель литературы (1917-1960 гг.). – Ташкент : Природа и природные ресурсы Узбекистана ; Вып. 2
613.
Геология СССР [Книга]. – Москва : Недра
614.
Геология СССР [Книга]. – Москва : Недра
615.
Геология СССР [Книга]. – Москва : Недра
616.
Седенко М.В. Геология, гидрогеология и инженерная геология [Книга] / М.В. Седенко. – Минск : Вышэйшая школа, 1969. – 312с.
617.
Кочетов Р.В. Геологічна будова та механізми формування Липнязької граніто-гнейсової структури [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.01 / Кочетов Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
618.
Митрохіна Т.В. Геологічна будова, речовинний склад та умови формування титаноносних габроїдних інтрузій Волинського мегаблоку Українського щита [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук: 04.00.01 / Митрохіна Т. В.; КНУТШ, Геологічний ф-т. – Київ, 2009
619.
Костенко Д.Т. Геологічні фактори диференціації вугленосних відкладів Донбасу за магнітною сприйнятливістю [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Костенко Д.Т.; КНУТШ. – Київ, 2007
620.
Геологія узбережжя і дна Чорного та Азовського морів у межах УРСР [Книга] : Міжвузівський республіканський науковий збірник. – Київ : Київський університет
621.
Тищенко А.П. Геолого-геофізична модель нафтогазових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря (на прикладі площі Шмідта) [Автореферат] : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Тищенко А. П.; КНУТШ. – Київ, 2009
622.
Чехович В.Д. Геоло-экономическая характеристика металлических полезных ископаемых Боливии и Аргентины [Книга] / В.Д. Чехович, Л.Н. Волкова, А.В. Кузьменко. – Москва, 1976. – 73с.
623.
Філатова І.В. Геометризація марочного складу вугілля Донбасу на основі комплексного обліку їхніх якісних показників [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.01 / Філатова І.В.; Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2008
624.
Хименко Ірина Юріївна Геометричне моделювання рельєфу поля для системи точного землеробства [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Хименко І. Ю.; МОНУ; Київськ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Тернопіль, 2005
625.
Сергейчук О.В. Геометричне моделювання фізичних процесів при оптимізації форми енергоефективних будинків [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.01.01 - Прикладна геометрія, інженерна графіка / Сергейчук О.В. ; МОНУ, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex