Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Авраменко И.К. Вечерний плес [Книга] : стихи / И.К. Авраменко ; ил. И.С. Урусов. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 168 с. : ил. – (Новая книга лирики)
377.
Бурикін О.Б. Взаємовплив електричних мереж електроенергетичної системи в процесі оптимального керування їх режимами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.02 / Бурикін О.Б.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007
378.
Манджос О.П. Взаємодія вірусних та полінуклеотидних індукторів з клітиною як первинний сигнал продукції інтерферонів і типу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.06 / Манджос О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007
379.
Куницька Л.Ю. Взаємодія електромагнітного випромінення з наноструктурними системами різної природи на границі розділу фаз [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Куницька Л.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008
380.
Макарець М.В. Взаємодія іонів середньої енергії з твердим тілом і наноструктурами [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Макарець М.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
381.
Ткачук Олександр Олександрович Взаємодія лантаноїдних зсуваючих реагентів з біфункціональними флавоноїдами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Ткачук О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005
382.
Оберемок Є.А. Взаємодія поляризованого електромагнітного випромінювання з однорідними анізотропними середовищами [Автореферат] : Автореф. дис.... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Оберемок Євген Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2005
383.
Літошенко Т.Є. Взаємодія радіально обмежених модульованих елекронних пучків з неоднорідною плазмою [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.08 - фізика плазми / Літошенко Т.Є. ; КНУТШ, Радіофізичний ф-т. – Київ, 2009
384.
Керик О.Є. Взаємозв"язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / КерикО.Є.; КНУТШ. – Київ, 2009
385.
Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів : новітні тенденції розвитку журналістської творчості [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04. / Голік О.В. – Київ, 2009
386.
Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції розвитку журналістської творчості [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Голік О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
387.
Савченко А.С. Вибір параметрів комутаційного обладнання на підставі аналізу трафіку обчислювальних мереж [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Савченко А.С.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007
388.
Мокін Б.І. Вибірковий і, звичайно ж, тенденційний літопис або Я так думаю [Книга] / Борис Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 356с. – ISBN 978-966-641-224-2
389.
Мирний П. Вибори до земства [Книга] / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1939. – 77с.
390.
Хромець О.Л. Виборчі технології як чинник політичних трансформацій у пострадянських країнах ( на прикладі України та Росії) [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Хромець О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009
391.
Вирган І.О. Вибране [Книга] : поезія / Іван Вирган. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-493-071-7
392.
Глібов Л. Вибрані твори в одному томі [Книга] / Л. Глібов. – Харків : ДЛВ, 1936. – 128с.
393.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
394.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
395.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
396.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
397.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
398.
Бабко А.К. Вивчення внутpiшньокомплексного алiзаpату алюмiнiю [Книга] : До колометричного визначення алюмінію / А.К. Бабко; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський унiвеpситет, 1935. – 163-166с. – Наукові записки т.1, №4; Окремий відбиток
399.
Шкільна Н.В. Вивчення енамінних властивостей бензімідазо(1,2-b) ізохінолін-11(5Н)-ону та 3,9-дигідропіроло(2,1-b) хіназолін-1(2Н)-ону на прикладі реакції алкілювання та ацилювання [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. хім. наук: Спец.02.00.03 / Шкільна Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
400.
Пчеловська С.А. Вивчення комбінованої дії радіаційного та токсичного факторів за показниками радіоємності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Пчеловська С.А.; КНУТШ. – Київ, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex