Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Ільченко О.І. Всеукраїнська загальнополітична газета 1998-2006 рр. (в контексті утвердження суспільної моралі в Україні) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Ільченко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
552.
Ембірикос А. [Всі покоління, або Сьогодні до завтра та до вчора [Книга] / Андреас Ембірикос ; за ред. Йоргоса Ятроманолакіса. – Афіни : Агра, 1990. – 175, [8] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою
553.
Букреєв Б.Я. Вступ до варіяційного числення [Книга] / Б.Я. Букреєв. – Харків ; Київ : Держтехвидав України, 1930. – 107 с.
554.
Рибачок І.М. Вступ до економічної географії [Книга] / І.М. Рибачок. – Київ : Вища школа, 1973. – 142с.
555.
Калинович М.Я. Вступ до мовознавства [Книга] : посібник для філол. ф-тів ун-тів та ф-тів мови і л-ри пед. ін-тів / М.Я. Калинович. – 2-е, випр. і доп. – Київ ; Львів : Радянська школа
556.
Троценко О.В. Втрачені географічні об"єкти Дніпропетровської області: пошук та історико-географічний аналіз [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Троценко О.В. ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Київ, 2009
557.
Троценко О.В. Втрачені географічні об"єкти Дніпропетровської області: пошук та історико-географічний аналіз [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Троценко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
558.
Конгурова І.В. Вуглецеві нанотрубки - носії оксидних каталізаторів реакції окиснення СО [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Конгурова І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
559.
Вулканические серные месторождения и некоторые проблемы гидротермального рудообразования [Книга]. – Москва : Наука, 1971. – 360 с.
560.
Вулкано-плутонический магматизм и железооруденение [Книга]. – Новосибрск : Наука, 1970. – 124 с.
561.
Рэдулеску Д.П. Вулканы [Книга] : Сегодня и в геологическом прошлом / Д.П. Рэдулеску. – Москва : Недра, 1979. – 255с.
562.
Раст Х. Вулканы и вулканизм [Книга] / Х. Раст. – Москва : Мир, 1982. – 344с.
563.
Пашков А.С. Вчення про громадянське суспільство в філософії права Гегеля [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Пашков А.С.; КНУТШ. – Київ, 2007
564.
Пашков А.С. Вчення про громадянське суспільство в філософії права Гегеля [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Пашков А.С.; КНУТШ. – Київ, 2007
565.
Выдающиеся политики [Книга]. – Минск : Современный литератор, 1999. – 496 с. – (20 век). – ISBN 985-456-063-5
566.
Высокомолекулярные соединения. Серия А, Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
567.
Гусак А.А. Высшая математика [Книга] / А.А. Гусак. – Минск : БГУ
568.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
569.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
570.
Высшие женские курсы в Санкт-Петербурге [Книга] : Краткая историческая записка, 1878 - 1908 г. – 4-е изд., доп. – Санкт-Петербург, 1908. – 75с.
571.
Івасів В.В. Газофазна конденсація карбонільних сполук з формальдегідом на гетерогенних каталізаторах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.04 / Володимир Васильович Івасів; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006
572.
Рибак Н.С. Гармати жерлами на схід [Книга] : Роман / Н.С. Рибак. – Одеса : Молодий більшовик, 1934. – 189с.
573.
Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Нишенко Л. П. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
574.
Браницька Я.В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук. 10.02.05 - романські мови / Браницька Я.В. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2008
575.
Гендерная психология [Книга] : практикум / под ред. И.С. Клециной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 496 с. – (Практикум). – ISBN 978-5-388-00541-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex