Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Філь В.М. Вплив оздоровлювального напою "Трускавецька кришталева з алое" на фізіолого-біохімічний статус організму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Філь В.М.; Віталій Михайлович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
527.
Артеменко О.Ю. Вплив пероксиду водню на концентрацію в тимоцитах щура [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.02 / Олександр Юрійович Артеменко; КНУТШ. – Київ, 2006
528.
Устименко Аліна Миколаївна Вплив постнатальної тимектомії у мишей лінії СВА/Са на клітини-попередники кісткового мозку і формування кістки в зрілому віці [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук; 03. 00. 13 / Устименко А. М.; КНУТШ. – Київ, 2007
529.
Винниченко Олена Борисівна Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об"єкти. Сейсмічний ризик [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Винниченко О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005
530.
Ленькин О.В. Вплив радіаційно-кондуктивного теплообміну на теплові режими вирощування оксидних кристалів з розплаву [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Ленькин О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
531.
Кравець О.Я. Вплив рельєфу земної поверхні на гідрологічні та ерозійні процеси в Прикарпатті [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.24.02 / Олена Ярославівна Кравець. – Львів, 2006
532.
Мельничук О.М. Вплив рутину, кверцетину та їх комплексів з алюмінієм на динаміку скорочення скелетного м"язку жаби [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.02 / Ольга Миколаївна Мельничук; КНУТШ. – Київ, 2006
533.
Момот А.І. Вплив самоузгодженого заряджання порошинок на електродинамічні процеси у запорошеній плазмі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Момот А.І.; КНУТШ. – Київ, 2006
534.
Черевко К.В. Вплив температури, тиску та концентрації на стаціонарну дифузію в обмежених системах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Черевко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
535.
Мороз К.О. Вплив тиску на термодинамічні властивості поліциклічних вуглеводнів [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.14 / Костянтин Олександрович Мороз; КНУТШ. – Київ, 2006
536.
Зелінський С.О. Вплив тиску та температури на термодинамічні властивості розчинів гліцерин-вода [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Зелінський С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
537.
Чорноморець П.М. Вплив ультразвуку на перебіг запалення скелетного м"язу при експериментальній травмі [Дисертація] : дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Чорноморець П.М.; Черноморець П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
538.
Золкіна Л.В. Вплив ультразвуку на процеси росту монокристалів твердого розчину Ga0.03In0.97Sb з розплаву і шарів GaAs методом рідкофазної епітаксії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.06 / Золкіна Л.В.; Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2007
539.
Ткаченко Г.М. Вплив функціонального стану АТФ-залежних калієвих каналів на процеси енергозабезпечення печінки і міокарда у щурів із різною резистентністю до гіпоксії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ткаченко Галина Михайлівна ; КНУТШ. – Київ, 2005
540.
Все про охорону праці [Журнал] : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
541.
Всесвіт [Журнал] = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
542.
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
543.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
544.
Берг Л.С. Всесоюзное географическое общество за сто лет. 1845-1945 [Книга] / Л.С. Берг. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1946. – 264 с. : портр., илл. – Библиогр.: с.249-252. – (Научно-популярная серия / АН СССР)
545.
Всесоюзный гидрологический съезд [Книга] = Труды 4 Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
546.
Всесоюзный гидрологический съезд [Книга] = Труды 4 Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
547.
Всесоюзный гидрологический съезд [Книга] = Труды 4 Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
548.
Ільченко О.І. Всеукраїнська загальнополітична газета 1998-2006 рр. (в контексті утвердження суспільної моралі в Україні) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Ільченко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
549.
Ембірикос А. [Всі покоління, або Сьогодні до завтра та до вчора [Книга] / Андреас Ембірикос ; за ред. Йоргоса Ятроманолакіса. – Афіни : Агра, 1990. – 175, [8] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою
550.
Букреєв Б.Я. Вступ до варіяційного числення [Книга] : посібник по ВУЗах / проф. Б.Я. Букреєв. – Харків ; Київ : Держтехвидав України, 1930. – 107 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex