Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Олексін М.І. Вплив дисперсії і нелінійних ефектів оптичного волокна на параметри транспортних систем [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Олексін М. І.; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009
527.
Батура І.О. Вплив екзогенного гідрокортизону на ріст, будову та регенерацію стегнової кістки щурів різного віку [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Батура І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
528.
Струтинська В.М. Вплив змін клімату на термічний та льодовий режим річок басейну Дніпра (в межах України) з другої половини 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Струтинська В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
529.
Дунаєвська О.Ф. Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення [Автореферат] : атореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Дунаєвська О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2007
530.
Елиїв А.А. Вплив магнітних полів на поширення та енергетичний спектр космічних променів надвисоких енергій [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Елиїв А.А.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2007
531.
Цейслєр Ю.В. Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.02 / Цейслєр Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
532.
Дворщенко О.С. Вплив нанокомпозитів саліцилальімінатів та фулеренів на стан імунної системи у інтактних тварин і пухлиноносіїв [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Дворщенко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2006
533.
Гаврюшенко Д.А. Вплив обмеженості системи та радіаційного опромінення на властивості рідин і рідинних систем [Автореферат] : Автореф. дис.... доктора фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Гаврюшенко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
534.
Філь В.М. Вплив оздоровлювального напою "Трускавецька кришталева з алое" на фізіолого-біохімічний статус організму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Філь В.М.; Віталій Михайлович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
535.
Артеменко О.Ю. Вплив пероксиду водню на концентрацію в тимоцитах щура [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.02 / Олександр Юрійович Артеменко; КНУТШ. – Київ, 2006
536.
Устименко Аліна Миколаївна Вплив постнатальної тимектомії у мишей лінії СВА/Са на клітини-попередники кісткового мозку і формування кістки в зрілому віці [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук; 03. 00. 13 / Устименко А. М.; КНУТШ. – Київ, 2007
537.
Винниченко Олена Борисівна Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об"єкти. Сейсмічний ризик [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Винниченко О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005
538.
Ленькин О.В. Вплив радіаційно-кондуктивного теплообміну на теплові режими вирощування оксидних кристалів з розплаву [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Ленькин О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
539.
Кравець О.Я. Вплив рельєфу земної поверхні на гідрологічні та ерозійні процеси в Прикарпатті [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.24.02 / Олена Ярославівна Кравець. – Львів, 2006
540.
Мельничук О.М. Вплив рутину, кверцетину та їх комплексів з алюмінієм на динаміку скорочення скелетного м"язку жаби [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.02 / Ольга Миколаївна Мельничук; КНУТШ. – Київ, 2006
541.
Момот А.І. Вплив самоузгодженого заряджання порошинок на електродинамічні процеси у запорошеній плазмі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Момот А.І.; КНУТШ. – Київ, 2006
542.
Черевко К.В. Вплив температури, тиску та концентрації на стаціонарну дифузію в обмежених системах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Черевко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
543.
Мороз К.О. Вплив тиску на термодинамічні властивості поліциклічних вуглеводнів [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.14 / Костянтин Олександрович Мороз; КНУТШ. – Київ, 2006
544.
Зелінський С.О. Вплив тиску та температури на термодинамічні властивості розчинів гліцерин-вода [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Зелінський С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
545.
Чорноморець П.М. Вплив ультразвуку на перебіг запалення скелетного м"язу при експериментальній травмі [Дисертація] : дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Чорноморець П.М.; Черноморець П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
546.
Золкіна Л.В. Вплив ультразвуку на процеси росту монокристалів твердого розчину Ga0.03In0.97Sb з розплаву і шарів GaAs методом рідкофазної епітаксії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.06 / Золкіна Л.В.; Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2007
547.
Ткаченко Г.М. Вплив функціонального стану АТФ-залежних калієвих каналів на процеси енергозабезпечення печінки і міокарда у щурів із різною резистентністю до гіпоксії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ткаченко Галина Михайлівна ; КНУТШ. – Київ, 2005
548.
Все про охорону праці [Журнал] : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
549.
Всесвіт [Журнал] = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
550.
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,