Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
552.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
553.
Кісьміна К.О. Лексико-стилістичні особливості комічного у скетчах Раймона Девоса [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Кісьміна Ксенія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
554.
Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов [Книга] : конференция 2 / [Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; Ин-т археологии Рос. акад. наук ; ред.: А.М. Воронцов, И.А. Гавритухин]. – Тула : Государственный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-12-4
555.
Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов [Книга] : конференция 2 / [Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; Ин-т археологии Рос. акад. наук ; ред.: А.М. Воронцов, И.А. Гавритухин]. – Тула : Государственный музей заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-12-4
556.
Метляева М. Литература Молдовы на стыке веков. Литературная критика. Переводы. Эссе [Книга] / Мирослава Метляева ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т филологии. – Chisinau : Profesional Service, 2014. – 791, [1] с. – ISBN 978-9975-4460-3-7
557.
Литературная учёба [Журнал] : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 1930-. – ISSN 0203-5847
558.
Ганцян Р.Ю. Ліберально-ідеалістичні концепції історії сучасності у Великій Британії у першій половині XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ганцян Роман Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
559.
Дарчук Н.П. "Лінгвістичне забезпечення автоматичних систем аналізу українськомовного тексту (на прикладі системи автоматичного граматичного аналізу тексту АГАТ)" [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01, 10.02.21 / Дарчук Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015
560.
Лесько Х.С. Лінгвопрагматичний потенціал демінутивних та аугментативних дериватів в сучасному іспанському масмедійному дискурсі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Лесько Христина Степанівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2015
561.
Літопис Бойківщини [Журнал] = Litopys Boykivshchyny : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич
562.
Літопис рецензій [Журнал] = Chronicle of reviews : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9250
563.
Людина та довкілля. Проблеми неоекології [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1999-. – ISSN 1992-4224
564.
Магістеріум [Журнал] : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
565.
Решетников М.В. Магнитная индикация почв городских территорий (на примере г. Саратова) [Книга] / М.В. Решетников ; М-во образования и науки Российской Федерации, Саратов. гос. техн. ун-т. – Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2011. – 151, [1] с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 131-145. – ISBN 987-5-7433-2415-6
566.
Македоника [Журнал] : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
567.
Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации [Журнал] / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2007). – 2011
568.
Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации [Журнал] / Нац. и универзитетска библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2008). – 2011
569.
Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации [Журнал] / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2008). – 2011
570.
Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации [Журнал] / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2009). – 2012
571.
Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации [Журнал] / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2010). – 2012
572.
Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации [Журнал] / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2010). – 2012
573.
Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации [Журнал] / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2009). – 2013
574.
Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози [Журнал] / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2008). – 2011
1997. N 1/2
575.
Мала енциклопедія нотаріуса [Журнал] : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex