Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Журнал прикладной спектроскопии [Журнал] / Ин-т физики им. Б.И. Степанова Нац. акад. наук Беларуси. – Минск : Белорусский дом печати, 1964-. – ISSN 0514-7506
377.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
378.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Росс. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
379.
Журнал структурной химии [Журнал] : научный журнал / Рос. акад. наук, Сибирское отделение. – Новосибирск : СО РАН, 1960-. – ISSN 00136-7463
380.
Журнал физической химии [Журнал] / Росс. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
381.
Журнал физической химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
382.
Журнал физической химии [Журнал] / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
383.
Журнал фізичних досліджень [Журнал] = Journal of Physical Studies / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1994-. – ISSN 1027-4642
384.
Журнал фізичних досліджень [Журнал] = Journal of Physical Studies / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1994-. – ISSN 1027-4642
385.
Журнал фізичних досліджень [Журнал] = Journal of Physical Studies / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1994-. – ISSN 1027-4642
386.
Підлетейчук П.А. "За спалену хату, - за зрубаний сад..." [Книга] : (спогади з історії визвольних змагань) / Підлетейчук Петро. – Косів : Писаний Камінь, 2009. – 59, [1] с. : іл.
387.
Бурмак О.О. Забезпечення доказів у цивільному та нотаріальному процесах [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бурмак Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
388.
Тарахан-Береза "Заворожи мені, волхве...". Тарас Шевченко і Михайло Щепкін [Книга] / Зінаїда Тарахан-Береза ; [фотозйомка А.Л. Прибєги]. – Київ : Мистецтво, 2012. – 351, [1] с. : фотоіл. – 200-літньому ювілею Тараса Шевченка та 225-літтю Михайла Щепкіна присвяч. - Рез. парал. рос., англ. – ISBN 978-966-577-194-4
389.
Мельник Р.С. Загальне адміністративне право [Книга] : навч. посібник / Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко ; за заг. ред. Р.С. Мельника. – Київ : Ваіте, 2014. – 375, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-10-8
390.
Кухта М.І. Закарпатоукраїнська література 20-30 рр. XX ст.: пошук виховного ідеалу [Книга] / М.І. Кухта ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : Поличка "Карпатського краю", 1998. – 91, [1] с. : портр. – На звороті тит. арк. зазнач.: "Поличка "Карпатського краю", № 1 (82), 1998. ISSN 0869-0782. – Бібліогр.: с. 86-88
391.
Васильєв М.В. Закономірності діяльності рятувальників в системі "рятувальник - засоби захисту та ліквідації аварії - надзвичайна ситуація з викидом небезпечної хімічної речовини" [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.04 / Васильєв Михайло Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2015
392.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
393.
Засади модернізації виробничої інфраструктури України [Книга] : колективна монографія / [І.К. Чукаєва та ін.] ; за заг. ред. Б.З. Піріашвілі, О.І. Никифорук ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 275, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7192-0
394.
Погорілий С.Д. Застосування генетичних алгоритмів у комп"ютерних системах [Книга] : монографія / С.Д. Погорілий, Р.В. Білоус, І.В. Білоконь ; за ред. С.Д. Погорілого ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-780-0
395.
Збалансоване природокористування [Журнал] : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ. – ISSN 2310-4678
396.
Збалансоване природокористування [Журнал] : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ "Екоінвестком". – Київ. – ISSN 2310-4678
397.
Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки [Журнал] : наукове видання / М-во оборони України. – Одеса : Вид-во Військової академії
  № 2 (2). – 2014. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
398.
Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища [Журнал] = Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды = Collected papers Institute of environmental geochemistry / Нац. акад. наук України ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України". – Київ, 2000-
399.
Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Журнал] : наукове видання. – Кам"янець-Подільський. – ISSN 2307-4507
400.
Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості [Журнал]. – Одеса, 2012-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex