Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Всесвітня література в сучасній школі [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
252.
Всесвітня література в школах України [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
253.
Всесвітня література в школах України [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
254.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
255.
Высокомолекулярные соединения. Серия А [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 2308-1120
256.
Высокомолекулярные соединения. Серия А [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 2308-1120
257.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
258.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
259.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
260.
Галицький економічний вісник [Журнал] = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-
261.
Гастроентерологія [Журнал] = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк, 1969-. – ISSN 2308-2097
262.
Гастроентерологія [Журнал] = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ВГО "Українська гастроентерологічна Асоціація". – Донецьк : Видавничий дім О.Ю. Заславського, 1969-. – ISSN 2308-2097
263.
Вілков В.Ю. Генезис поняття нації [Книга] : монографія / В.Ю. Вілков ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 423, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-642-1
264.
Кібальник Л.О. Геоекономічні трансформації в умовах світових фінансових криз [Дисертація] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Кібальник Любов Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
265.
Геоінформатика [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 1684-2189
266.
Петруняк В.Д. Геолого-геофізичне моделювання кам"яновугільних та девонських відкладів південної прибортової частини ДДЗ (на прикладі Ливенської площі) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Петруняк Василь Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
267.
Иванов Г.М. Геометрические свойства банаховых пространств и их слабо выпуклых подмножеств [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.01 / Иванов Григорий Михайлович ; [Моск. физ.-техн. ин-т (гос. ун-т)]. – Москва, 2015
268.
Геотехнічна механіка [Журнал] = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
269.
Геотехнічна механіка [Журнал] = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
270.
Гетьман [Журнал] : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
271.
Гілея [Журнал] : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
272.
Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций [Книга] / Ю.В. Яковец ; Междунар. ин-т Питирима Сорокина - Николая Кондратьева. – Изд 2-е., доп. и перераб. – Москва : Экономика, 2003. – 410, [5] с. : табл. – Библиогр. в конце глав. – (Российская социально-экономическая мысль). – ISBN 5-282-02237-0
273.
Лукин В.Н. Глобализация и международный терроризм: политический анализ рисков и стратегий обеспечения безопасности [Книга] / В.Н. Лукин ; [науч. ред.: Т.В. Мусиенко]. – Санкт-Петербург : Наука, 2006. – 489, [1] с. : ил., табл. – Загл. обл.: Глобализация и международный терроризм. – Библиогр.: 274-326 и в подстроч. прим. – ISBN 5-02-025118-6
274.
Глобализация и проблемы идентичности в многообразном мире [Книга] = Globalization and problems of identity in the diverse world. – Москва : Огни ТД, 2005. – 271, [1] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серийное издание "Вызовы XXI века"). – ISBN 5-9722-0017-1
275.
Глобализация: сущность, проблемы, перспективы [Книга] : (материалы "круглого стола") : [18 июня 2003 г.]. – Москва : Книга и бизнес, 2003. – 318, [1] с. – На авантит. также: Журн. "Безопасность Евразии", Ин-т стратег. исслед. междунар. обществ. фонда "Фонд нац. и междунар. безопасности". Прил. к журналу "Безопасность Евразии". – Библиогр.: с. 313-314. – (Серия научной и учебной литературы "За нашу и вашу безопасность"). – ISBN 5-212-00937-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex