Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
302.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
303.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
304.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
305.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
306.
Дніпро [Журнал] : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
307.
Романова О.О. Доброчесна людина в Стародавньому Єгипті за автобіографічними текстами від Давнього до Середнього Царства [Книга] / Олена Олексіївна Романова ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського, 2011. – 380, [2] с., [4] арк. фотоіл. – Покажчики: с. 368-375. - Резюме англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5973-7
308.
Довідник нотаріуса [Журнал] : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
309.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
310.
Гомонай В.В. Досвід правового регулювання господарської діяльності в першій Чехословацькій республіці для України [Книга] = The experience of legal regulation of economic activity in the first Czechoslovak Republic for Ukraine : монографія / Гомонай В.В., Бисага Ю.М. ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держави і права країн Європи Ужгород. нац. ун-ту, Юрид. ф-т. – Ужгород : Ліра, 2010. – 141, [2] с. – Парал. тит. арк. та зміст англ. - Сер. засн. в 2001 р. – Бібліогр.: с. 122-141. – (Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). – ISBN 978-617-596-001-1
311.
Дослідження з історії техніки [Журнал] : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2079-2999
312.
Дослідження з історії техніки [Журнал] : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2079-2999
313.
Сусь М.О. Дослідження і розробка процесу безпечної дезінфекції води знезаражувальними агентами неокисної дії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Сусь Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
314.
Дослідження міжнародної економіки [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-
315.
Лазаренко О.В. Дослідження семантичних зв"язків ТЕКСТ-РЕФЕРАТ для створення системи автоматичного реферування з опертям на знання [Книга] : монографія / О.В. Лазаренко, Д.І. Панченко ; Нар. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2013. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131-157
316.
Грабовський В.В. Дослідження як життя [Книга] / Валерій Грабовський. – Львів : Фонд "Меценат", 2001. – 215, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – (Відомі імена). – ISBN 966-547-189-7
317.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
318.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
319.
Чайківська Г.С. Еволюція французької авторської казки: лінгвопоетичний аспект [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Чайківська Галина Святославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
320.
Гойтейн Ш.Д. Евреи и арабы [Книга] = Jews and arabs : их связи на протяжении веков / Ш.Д. Гойтейн ; [пер. с англ. Н.Б. Кондыревой ; послесл. Л. Трембовлер]. – Иерусалим ; Москва : Гешарим ; Мосты культуры, 2001. – 284, [4] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. - Указ.: с. 275-284. – Библиогр.: с. 247-253. – (Библиотека "Иудаика" ; Серия "Современные исследования"). – ISBN 5-93273-024-2
321.
Герцль Т. Еврейское государство [Книга] = Der Judenstaat : опыт современного решения еврейского вопроса : пер. с нем. / Теодор Герцль. – Москва : Текст ; Книжники, 2008. – 186, [6] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. - В кн. также: Лев Пинсклер. Автоэмансипация: призыв русского еврея к своим соплеменникам. – ISBN 978-5-7516-0758-6
322.
Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500-1789 [Книга] = Early modern Europe 1500-1789 / Гельмут Кенигсбергер ; [пер. с англ. А.А. Столяров]. – Москва : Весь мир, 2006. – 319, [1] с. – Пер. с изд.: Early modern Europe 1500-1789 / Koenigsberger H.G. Longman,1987. - Парал. тит. л. англ. - Имен. указ.: с. 315-319. – Библиогр. в примеч.: с. 314 и в подстроч. примеч. – (Тема). – ISBN 5-7777-0199-X
323.
Гомьен Д. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия [Книга] = Law and practice of the European convention on human rights and the European social charter : [право и практика] : пер. с англ. / Донна Гомьен, Дэвид Харрис, Лео Зваак. – Москва : Издательство МНИМП, 1998. – 598, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Изд. осуществл. в рамках совмест. программы Европ. сообществ и Совета Европы. – Библиогр.: с. 586-588 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-88720-017-0
324.
Куценко В.В. Екзистенційна парадигма часу у філософії С. К"єркегора (історико-філософське дослідження) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Куценко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
325.
Екологічна безпека [Журнал] = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex