Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Європейська юридична освіта і наука [Книга] : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (м. Ужгород, 12-14 жовт. 2012 р). / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.:Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДУ. – ISBN 978-966-2075-34-2
352.
Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей [Книга] = Vocabulaire Europeen des philosophies / [Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-125-9
353.
Гатрич В.Р. Європейські та вітчизняні практики формування суспільно-політичного контенту на телебаченні (порівняльні аспекти) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гатрич Вікторія Русланівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015
354.
Артьомов І.В. Єврорегіональне співробітництво України: проблеми і перспективи [Книга] : навч. посібник / І.В. Артьомов, О.М. Ващук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Гражда, 2014. – 498, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 20). – ISBN 978-966-176-111-6
355.
Артьомов І.В. Єврорегіональне співробітництво України: проблеми і перспективи [Книга] : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2014. – 356, [2] с. : іл., табл. – Присвяч. 400-річчю Ужгород. нац. ун-ту. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 22). – ISBN 978-617-7132-05-8
356.
Петрова Ю.І. Єгипетський діалект арабської мови: специфіка структури та функціонування [Книга] / Ю.І. Петрова ; [НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського]. – Київ : [б. в.], 2011. – 284, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 221-238. – ISBN 978-966-02-5929-4
357.
Блідченко-Найко Жанрові та художні особливості поезії в прозі раннього українського модернізму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Блідченко-Найко Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
358.
Юрченко О.П. Жанрово-стильові засади професійного цимбального мистецтва України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Юрченко Ольга Петрівна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2015
359.
Кучер В.В. Жанрово-стильові особливості соціально-утопічного роману першої половини XX століття (на прикладі української та англійської літератур) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кучер Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
360.
Жезлом по бамперу [Книга] : анекдоти про тих, хто в дорозі і в міліції / авт.-упоряд. Олексій Кононенко ; [худож.: В. Кононенко]. – Київ ; Харків : Криниця ; Фоліо, 2013. – 254, [2] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Антологія українського анекдота. - Розгорнутий тит. л. – (Серія "Антологія українського анекдота "Українська веселка" : в 7 кн. ; [кн. 3]). – ISBN 978-966-2434-11-8
361.
Жизнеописание заслуженных греков Украины [Книга] : (информ.-справ. материал) : 1778-2008 г. : 230-летию переселения греков из Крыма в Приазовье посвящается / Федерация греч. о-в Украины ; [ред. и сост. Коссе Н.С. ; рук. проекта и отв. за вып. Проценко-Пичаджи А.И.]. – Мариуполь : Новый мир, 2009. – 639, [1] с. : портр.
362.
Розовик О.Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) [Книга] / Олеся Розовик. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 453, [1] с. : табл. – Анот. парал. рос., англ. - Імен. покажч.: с. 404–414. – Бібліогр.: с. 355–379 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7212-13-2
363.
Журнал "Кіно-Театр" [Книга] : бібліогр. покажч. змісту (1995-2009) / [уклад.: Анна Погрібна, Марія Тетерюк; вступ. ст. Лариса Брюховецька]. – Київ : НаУКМА, 2010. – 278, [2] с. – Імен. покажч. : с. 265-278. – (Редакція журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-2410-04-4
364.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
365.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
366.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
367.
Журнал європейської економіки [Журнал] : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
368.
Журнал європейської економіки [Журнал] = Журнал европейской экономики : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
369.
Журнал неорганической химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
370.
Журнал неорганической химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
371.
Журнал неорганической химии [Журнал] / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
372.
Журнал общей химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
373.
Журнал общей химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
374.
Журнал органической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург : Наука, 1965-. – ISSN 0514-7492
375.
Журнал органической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург : Наука, 1965-. – ISSN 0514-7492
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex