Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Глоссарий современного образования [Книга] : [бл. 1000 термінів] / Нар. укр. академия ; под общ. ред. Е.Ю. Усик ; [сост.: Астахова В.И. и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Харьков : Издательство НУА, 2014. – 531, [1] с. – Указ.: 515-531. – Библиогр. в конце терминов. – ISBN 978-966-8558-73-5
277.
Колісніченко О.М. Голонасінні релікти Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна [Книга] : довідник / О.М. Колісніченко, Л.П. Гордзієвська, І.Ю. Іванова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 128 c, [8] арк. іл. : іл., табл. – Покажчики: с. 124-125. – Бібліогр.: с. 120-123. – ISBN 978-966-439-733-6
278.
Кузьменко М.В. Господарсько-правова відповідальність за антиконкурентні узгоджені дії суб"єктів господарювання [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Кузьменко Марина Валеріївна ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ, 2014
279.
Гасратян С.М. Государство Израиль и Западный мир (межконфессиональные и геополитические проблемы) [Книга] / С.М. Гасратян. – Москва : Прогресс-Традиция, 2010. – 380 с. : карты. – Загл. обл.: Государство Израиль и Западный мир. – Библиогр.: с. 371-379 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-89826-328-4
280.
Папуш И.А. Греки (волонтеры, эмигранты) на службе династии Романовых [Книга] / И.А. Папуш. – Мариуполь : Новый мир, 2011. – 239, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-8605-90-1
281.
Громадські ініціативи [Журнал] / Фонд розвитку громад. орг. "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
282.
Гуманізація навчально-виховного процесу [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
283.
Гуманізація навчально-виховного процесу [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
284.
Гуманізація навчально-виховного процесу [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
285.
Меленко С.Г. Давньогрецькі витоки української філософсько-правової думки [Книга] : монографія / С.Г. Меленко ; [наук. ред. Костицький М.В.] ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 392-431. – ISBN 978-617-7096-08-4
286.
Демографія та соціальна економіка [Журнал] = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
287.
Есс Т. Демон [Книга] : роман / Тьєрі Есс ; [пер. з фр. А.А. Біласа]. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2013. – 350, [2] с. – Пер. з вид.: Demon / Thierry Hesse. Paris, 2009. - Імен. покажч.: 340-346. – ISBN 978-966-8098-27-7
288.
Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 6 (81). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289.
Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (39). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
290.
Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (38). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291.
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (20). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292.
Кравченко М.В. Державні фінанси України в умовах глобальної економічної кризи [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кравченко Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2015
293.
Швай Н.О. Деформації матриць та критерії унітарної подібності і додатної визначеності [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Швай Надія Олександрівна ; МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
294.
Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво [Журнал] : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2015
295.
Дзвін [Журнал] : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
296.
Кіндратюк Б.Д. Дзвонарська культура України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Кіндратюк Богдан Дмитрович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014
297.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
298.
Нетецька Є.В. Динаміка православ"я в сучасній Україні (релігієзнавчий аналіз відносин Московського і Київського патріархатів) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Нетецька Євгенія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
299.
Зушман М. Дискурс малої прози Богдана Лепкого та західноукраїнська малоформатна новелістика кінця XIX - початку XX століття [Книга] / Михайло Зушман ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 118, [2] с., [4] арк. фот. – Бібліогр.: с. 104-118
300.
Носенко Е.Л. Діагностика особистості засобами невербального спілкування [Книга] : монографія / Е.Л. Носенко, Т.М. Петренко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Київ : Освіта України, 2013. – 192, [1] с. : іл., табл. – Анот. рос. – Бібліогр.: с. 161-190. – ISBN 978-617-7111-30-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex