Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Кінорежисер світової слави [Книга] : [зб. статей] / [упоряд. і ред. Лариса Брюховецька]. – Київ : Логос, 2013. – 213, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 211-214 та наприкінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-171-680-2
Зміст: Ще була свобода ; Кінорежисер в тоталітарній державі ; Притягальна сила генія
502.
Метлушко В.О. Кларнет як сольно-ансамблевий інструмент в творчості композиторів XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Метлушко Володимир Олександрович ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014
503.
Кодекси України [Журнал] / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
504.
Кодекси України [Журнал] / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
505.
Кодекси України [Журнал] / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
506.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / ООО "Изд-во "Колесо жизни". – Киев, 2006-
507.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / ООО "Изд-во "Колесо жизни". – Киев, 2006-
508.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / ООО "Изд-во "Колесо жизни". – Киев, 2006-
509.
Дяченко П.В. Комп"ютерне моделювання динаміки коливальних процесів механічних систем класу зубчастих передач [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дяченко Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014
510.
Янковська Л.Є. Комп"ютерне моделювання сферичних об"єктів дизайну на перспективних зображеннях за лініями обрису [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.03 / Янковська Лариса Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
511.
Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 1999-. – ISSN 2075-437X
512.
Багачук Д.Г. Компенсація поляризаційної модової дисперсії на основі одномодового оптичного волокна з анізотропними властивостями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Багачук Денис Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2015
513.
Вайганг Г.О. Комплексна оцінка та прогнозування забруднення придорожнього середовища транспортними потоками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Вайганг Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
514.
Онищук Д.І. Комплексні петроелектричні моделі порід девону та кембрію Волино-Поділля (на прикладі Володимирської, Лудинської та Добротвірської площ) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
515.
Сафонова М.Н. Компьютерно-аналитические методы диагностики эксплуатационных характеристик алмазных порошков и композиционных материалов на их основе [Книга] / М.Н. Сафонова, Г.А. Петасюк, А.С. Сыромятникова ; отв. ред. М.П. Лебедев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Северо-восточ. федер. ун-т им. М.К. Аммосова. – Новосибирск : Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2013. – 218, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-7692-1290-1
516.
Ситник О.В. Комунікативна спрямованість композиційно-графічного моделювання як складник стратегії розвитку новинних порталів [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ситник Олексій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
517.
Чечерський В.І. Конституційно-правовий статус прокуратури в Словаччині, Польщі, Чехії та Україні [Книга] = Constitutional and legal status of the prosecutor"s bodies in Slovakia, Poland, Czech and Ukraine : (порівняльно-правове дослідження) : монографія / Чечерський В.І., Бисага Ю.М. ; Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держави і права країн Європи Ужгород. нац. ун-ту, Юрид. ф-т. – Ужгород : Ліра, 2010. – 159, [1] с. – Парал. тит. арк. та зміст англ. – Бібліогр.: с. 149-159. – (Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). – ISBN 978-617-596-002-8
518.
Любимова Н.О. Контроль багатокомпонентного забруднення навколишнього середовища відходами енергетичних та енергоємних підприємств [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Любимова Ніна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015
519.
Конфликты на Востоке [Книга] : этнические и конфессиональные : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. и специальностям "Международные отношения" и "Регионоведение" / [Л.Б. Алаев и др. ; редкол.: А.В. Торкунов (пред.) и др.] ; под ред. А.Д. Воскресенского. – Москва : Аспект Пресс, 2008. – 511, [1] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7567-0497-6
520.
Координационная химия [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
521.
Координационная химия [Журнал] / Рос. акад.наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
522.
Координационная химия [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
523.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
524.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
525.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex