Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
602.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
603.
Металознавство та термічна обробка металів [Журнал] : науковий та інформаційний журнал / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ, 1997-
604.
Сиропятов О.А. Метод підвищення ефективності вузлів телекомунікацій на основі моніторингу трафіку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Сиропятов Олександр Арсенійович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015
605.
Лозинська М В. Метод управління трафіком в процесі встановлення ТЕ-тунелів із використанням лінійних Max-plus моделей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лозинська Вікторія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
606.
Зайко Т.А. Методи видобування асоціативних правил в інтелектуальних системах діагностування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Зайко Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
607.
Ренкас А.А. Методи забезпечення вогнестійкості залізобетонних плит перекриття житлових будівель з урахуванням умов реальної пожежі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Ренкас Артур Андрійович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. нац. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014
608.
Висоцька В.А. Методи і засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Висоцька Вікторія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
609.
Єфіменко А.А. Методи і моделі синтезу та оптимізації міжблочних електричних з"єднань радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Єфіменко Анатолій Афанасійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2015
610.
Настенко А.О. Методи оцінки стійкості блокових симетричних шифрів на основі показників випадковості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Настенко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
611.
Горячев О.Є. Методи підвищення достовірності передачі інформації в цифрових системах на основі двійково-кодованих перестановок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Горячев Олексій Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
612.
Неуймін О.С. Методи послідовного виявлення траєкторії цілі з використанням вирішальних статистик відміток [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Неуймін Олександр Станіславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
613.
Мельничук С.М. Методи та засоби захисту розподільних електричних мереж від неповнофазних режимів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Мельничук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015
614.
Вовченко О.В. Методи та засоби синхронізації модемів комп"ютерних систем із шумовими сигналами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Вовченко Олександр В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014
615.
Каратанов О.В. Методи та моделі формування єдиного інформаційного простору для підтримки процесів розроблення авіаційної техніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Каратанов Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015
616.
Методи та прилади контролю якості [Журнал] = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
617.
Заболотна М.І. Методика навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Заболотна Марина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка, Ін-т філології. – Київ, 2015
618.
Заболотна М.І. Методика навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання [Дисертація] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Заболотна Марина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014
619.
Зінченко В.М. Методика формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Зінченко Вікторія Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015
620.
Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі [Книга] : матеріали VII наук.-метод. конф. з міжнародною участю, 20 листоп. 2014 р / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т інозем. мов, Каф. методики та практики викладання інозем. мови ; [відп. ред. О.В. Дудоладова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 171, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., англ., нім. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-142-7
621.
Строкович Г.В. Методологічні та методичні основи стратегічного управління якістю функціонування підприємства [Книга] : монографія / Г.В. Строкович ; Народ. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-363. – ISBN 978-966-8558-93-1
Дарунок від Народної української академії
622.
Меленко О.В. Методологія правової науки в науковій спадщині Б.О. Кістяківського [Книга] : монографія / Меленко О.В. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 161, [2] с. – Бібліогр.: с. 145-160 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-04-6
623.
Савчин М.В. Механізм захисту прав біженців та шукачів притулку [Книга] : міжнар. та нац. рівні : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.В. Савчин, В.В. Навроцький, М.В. Менджул ; Закарпат. держ. ун-т, Карпат. агентство прав людини "Вестед", Юрид. клініка "Альтернатива". – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2007. – 238, [3] с. – Бібліогр.: с. 230-237. – ISBN 978-966-8946-50-9
624.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
625.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,