Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Маркетинг і менеджмент інновацій [Журнал] = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
577.
Маркетинг і менеджмент інновацій [Журнал] = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
578.
Маркетинг і менеджмент інновацій [Журнал] = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
579.
Маркетинг і менеджмент інновацій [Журнал] = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
580.
Малафєєва Л.Ю. Математичне забезпечення розв"язання задач передбачення на основі модифікованого методу Делфі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Малафєєва Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
581.
Кулян В.Р. Математичне моделювання та оптимізація фінансово-економічних процесів [Книга] : навч. посібник / В.Р. Кулян, В.В. Рутицька, О.О. Юнькова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 110, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-108
582.
Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 11. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
583.
Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 10. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
584.
Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 11. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
585.
Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 10. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
586.
Колованова Є.П. Математичні та обчислювальні методи прогнозування кількості слабких ключів режиму вибіркового гамування з прискореним виробленням імітовставки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Колованова Євгенія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
587.
Материалы по истории балканских славян в отделе рукописей и редких книг ГПБ [Журнал] : каталог. – Ленинград
588.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" [Книга] : 16-17 трав. 2014 р. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. фак., Фак. європ. права та правознавства, Ін-т держави і права країн Європи, Центр законотворчості при юрид. фак. ; [редкол.: Бисага Ю.М. (голов. ред.) та ін.]. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – 267, [1] с. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7041-84-8
589.
Медиатека и мир [Журнал] : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2006-
590.
Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры [Книга] : динамические процессы в языке и стиле журналистики конца ХХ века / Сметанина С.И. – Санкт-Петербург : Издательство Михайлова В.А., 2002. – 382, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 372-381. – (Серия "Высшее профессиональное образование"). – ISBN 5-8016-0174-0
591.
Іллюк Н.О. Медіаосвіта юних журналістів України в системі соціальних комунікацій (на прикладі Київського інформаційно-творчого агентства "ЮН-ПРЕС") [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Іллюк Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
592.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
593.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
594.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
595.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
596.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
597.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
598.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
599.
Мовчан В.В. Межі здійснення судової влади [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мовчан Віктор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка (юрид. ф-т). – Київ, 2015
600.
Кононенко О.А. Месник [Книга] : [роман] / Олексій Кононенко ; [худож.-оформ. О.Д. Кононученко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 155, [1] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5101-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,