Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Кушерець Д.В. Рейдерство: переділ і захоплення власності [Книга] : (аналіз і протидія) : монографія / Дарина Кушерець. – Київ : Альтерпрес, 2010. – 181, [1] с., [1] арк. схема, склад. втроє : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-181. – ISBN 978-966-542-449-9
У пр. № 1713898 напис: Леоніду Васильовичу з великою повагою та шаною від автора. Підпис. 09.06.15.
552.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
553.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
554.
Шаравара Т.О. Реформи і контрреформи другої половини XIX - початку XX століття в Російській імперії: історіографія [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Шаравара Тамара Олексіївна ; КНУТШ. – Київ, 2012
555.
Шахно С.М. Різницеві та параметричні ітераційні методи для розв"язування нелінійних задач [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Шахно Степан Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
556.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
557.
Мороз Є.О. Розвиток теоретичних інтерпретацій концепту "культурний капітал" в сучасній соціології [Дисертація] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Мороз Євгенія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
558.
Санченко А.Ю. Розвиток українознавства в Україні (1991-2011 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 09.00.12 / Санченко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
559.
Патрелюк Д.А. Розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених неповнолітніми [Книга] : монографія / Патрелюк Дмитро Андрійович. – Дніпропетровськ : ФОП Лопатніков С.Г., 2012. – 222 с. – Додатки: с. 184-221. – Бібліогр.: с. 159-183
560.
Галкін О.В. Роль транскрипційного фактора ZXDC у молекулярних механізмах регулювання диференціації гемопоетичних попередників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Галкін Олександр Валерійович ; НАН України ; Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2012
561.
Садикова Л.В. Російське есе XX століття. Художня своєрідність. Динаміка. Вектори пошуків [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.02 / Садикова Лариса Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
562.
Русский язык и литература в учебных заведениях [Журнал] : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев
563.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
564.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
565.
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [Журнал] = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса. – ISSN 1815-7459
566.
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [Журнал] = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса. – ISSN 1815-7459
567.
Одинець Є.В. Синтез, будова та властивості складнооксидних каркасних сполук ніобію і танталу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Одинець Євген Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
568.
Бурмістр О.М. Синтез, властивості та застосування полііоненів на основі епоксидованих похідних 1,2-епокси-4,7-діоксононен-8 [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Бурмістр Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011
569.
Павліщук А.В. Синтез, структура і фізико-хімічні властивості екстракоординованих систем на основі металокраунів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Павліщук Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
570.
Мазур Т.В. Система гарантування вкладів фізичних осіб у банках [Книга] : сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / Т.В. Мазур. – Київ : Київський університет, 2010. – 198, [2] с. – ISBN 978-966-439-318-5
571.
Черваньов Д.М. Система інноваційного менеджменту. Теорія і практика [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Дмитро Черваньов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 1391 с. : табл. – Бібліогр.: с. 1349-1374. – ISBN 978-966-439-439-9
572.
Черваньов Д.М. Система інтерактивних технологій організації навчального процесу [Книга] : практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Дмитро Черваньов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 576 с. : табл. – Бібліогр.: с. 555-566. – ISBN 978-966-439-494-6
573.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
574.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
575.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex