Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
502.
Дмитруха Т.І. Підвищення безпеки об"єктів різного призначення в разі руйнування ртутних джерел світла [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Дмитруха Тетяна Іллівна ; Держ. служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, Держ. установа "Нац. н.-д. ін-т промислової безпеки та охорони праці". – Київ, 2012
503.
Матухно О.В. Підвищення екологічної безпеки процесів регенерації та нейтралізації відпрацьованих кислотних електролітів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Матухно Олена Вікторівна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012
504.
Брінцева О.Г. Підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Брінцева Олена Григоріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
505.
Вадіа З.Т. Підвищення якості зв"язку у системах WiMAX з MIMO в умовах багатопроменевої інтерференції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Зіяд Тарік Вадіа ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
506.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
507.
Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації [Книга] : аналітична доповідь / [Жаліло Я.А. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 144 с. : табл. – ISBN 978-966-554-153-0
508.
Бистрова О.О. Поетика романної прози Ф. Достоєвського у світлі духовно-культурної концепції Дм. Чижевського [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Бистрова Олена Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2012
509.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
510.
Павленко О.Л. Полімеризація плівок фулеритів C60 при легуванні металами та опроміненні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Павленко Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
511.
Полюхович Ю.Ю. Політико-династична історія держави майа Баакаль за матеріалами корпусу епіграфічних джерел Паленке (Лакамха") [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Полюхович Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
512.
Полюхович Ю.Ю. Політико-династична історія держави майя Баакаль за метеріалами корпусу епіграфічних джерел Паленке (Лакамха") [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Полюхович Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
513.
Краус К.М. Політична економія [Книга] : навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою огранізації для студ. всіх економічних спец. / К.М. Краус, Н.М. Краус, О.В. Манжура ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Полтавський кооперативний технікум ; Циклова комісія соц.-екон. та гуманітарних дисциплін. – Полтава : Оріяна, 2012. – 273, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 271-273. – ISBN 978-966-8250-86-6
514.
Філіпович М.А. Полоцька земля у наративних та актових джерелах (друга половина XIII - перша половина XVI ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Філіпович Марина Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
515.
Солдатська Т.І. Поняття респонсивності у сучасній філософії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Солдатська Тамара Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
516.
Алєксєєва К.І. Поняття ситуації у філософській антропології [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Алєксєєва Катерина Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
517.
Волик О.Ю. Постнекласичні перспективи концептуалізації психологічних практик [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Волик Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
518.
Денисенко А. Постпред України Іван Грищенко [Книга] : біографічне есе / Анатолій Денисенко, Ввсиль Туркевич. – Київ : Планета, 2011. – 96 с. : фотоіл. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" / редкол. : Л.В. Губерський (голова), К.І. Грищенко, Б.І. Гуменюк та ін. ; вип. 2). – ISBN 966-625-020-9 ; 966-518-338-9
519.
Алі Салем Алі Потокові моделі та метод балансування черг на маршрутизаторах мультисервісних телекомунікаційних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Алі Салем Алі ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
520.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
521.
Отрош І.М. Право власності на об"єкти нерухомості за законодавством України: охорона та захист [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Отрош Інна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Отрош Інна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
522.
Право интеллектуальной собственности [Журнал] : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
523.
Семенець О.С. Правове регулювання використання природних ресурсів для туризму в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Семенець Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
524.
Кость С.П. Правовий і девіантний дискурси у комунікативній практиці газет України [Дисертація] : дис. ... канд. із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Кость Світлана Петрівна ; Галицький ін-т імені В"ячеслава Чорновола. – Тернопіль, 2011
525.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,