Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Пагіря О.М. Методичні рекомендації до теми "Західноукраїнські землі в міжвоєнний період. Карпатська Україна (1938-1939 рр.)" [Брошура] / Пагіря О.М. ; Всеукраїнська громадська організація "Не будь байдужим!". – Київ : К.І.С., 2011. – 24 с. + CD. – ISBN 978-966-2141-91-7
377.
Паулін О.М. Методологічні основи проектування компонент комп"ютерних систем паралельної обробки багаторядних кодів з використанням природної симетрії даних [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Паулін Олег Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012
378.
Михайлюк В.М. Механізм і кінетичні закономірності процесу переробки твердих органічних відходів методом високотемпературного піролізу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Михайлюк Валерій Мирославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2011
379.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО Ред. журн. "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
380.
Міжнародний науковий вісник [Журнал] = International scientific herald / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород : Ліра. – ISSN 2218-5348
381.
Міжнародний науковий вісник [Журнал] = International scientific herald / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород : Ліра. – ISSN 2218-5348
382.
Криштопа О.М. Міжнародно-правове регулювання нотаріальної діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Криштопа Оксана Миколаївна ; М-во науки та освіти, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
383.
Клян Ф.Г. Міжнародно-правове регулювання переміщення товарів через митний кордон [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Клян Федір Геннадійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
384.
Коваль А.В. Міжнарожні зв"язки кооперації УСРР в 1920-х рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Коваль Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
385.
Ковпік С.І. Мікро- та макропоетика української драматургії першої половини XIX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06; 10.01.01 / Ковпік Світлана Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
386.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса. – ISSN 2076-0558
387.
Третяк Д.Д. Місцеві бюджети у фінансовому зебезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Третяк Діана Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
388.
Шрам В.В. Множини робастної стійкості та стабілізація сімей динамічних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.01 / Шрам Віталій Вікторович ; НАН України ; Ін-т математики. – Київ, 2012
389.
Заруцька О.А. Моделі ісламської економіки: релігієзнавчий аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Заруцька Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Украни ; КНУТШ. – Київ, 2011
390.
Біньковська А.Б. Моделі та інформаційна технологія синтезу локальної комп"ютерної мережі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Біньковська Анжела Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2012
391.
Козак О.Ю. Моделювання фінансової діяльності комерційного банку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Козак Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012
392.
Собко В.М. Модифікуючий вплив магнітного поля наднизької частоти, меланіну, наноструктурованого кремнію та їх комбінації на пероксид-індуковане ушкодження тимоцитів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Собко Віктор Михайлович ; М-во освіти науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
393.
Шиманська О.Т. Молекулярна фізика. Фізичний практикум [Книга] : навч. посібник для студ. фізичних спец. вищих навч. закладів / О.Т. Шиманська ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Львів : Євросвіт, 2009. – 344 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-8364-42-6
394.
Чекмишев О.В. Моніторинг ЗМІ в системі соціальних комунікацій: історико-теоретичний та прагматичний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Чекмишев Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
395.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
396.
Долінська І.І. Н.Д. Полонська-Василенко як дослідник історії Росії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Долінська Інна Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
397.
Гнатюк Б.А. На гребне cкорпиона [Книга] / Богдан Гнатюк. – Киев : Кий, 2012. – 167, [1] с. – ISBN 978-966-8825-35-4
398.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
399.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
400.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання М-ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / М-во надзвичайних ситуацій України ; Держ. п-во "Агентство інформ., міжнар. співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex